Trucks

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE POUFNOŚCI DANYCH OPERATORÓW I KIEROWCÓW (DANE POJAZDU)

W tym powiadomieniu przedstawiono informacje dotyczące przetwarzania przez Volvo Group Pana/Pani danych osobowych.

Volvo Group może przetwarzać Pana/Pani dane osobowe, jeśli jest Pan/Pani osobą fizyczną lub pracownikiem firmy, która zakupiła lub wypożyczyła (obecnie lub w przeszłości) produkt lub usługę oferowaną przez jedną z firm należących do Volvo Group. W takim wypadku prosimy o zapoznanie się z powiadomieniem dla klienta.

Jeśli jest Pan/Pani osobą fizyczną lub pracownikiem firmy, która sprzedała lub wypożyczyła (obecnie lub w przeszłości) produkt lub usługę jednej z firm należących do Volvo Group, możemy przetwarzać Pana/Pani dane osobowe. W takim wypadku prosimy o zapoznanie się z powiadomieniem dla dostawcy.

Jeśli jest (był/-a) Pan/Pani kierowcą pojazdu lub operatorem maszyny budowlanej sprzedanej lub wyprodukowanej przez jedną z firm należących do Volvo Group, możemy przetwarzać Pana/Pani dane osobowe. W takim wypadku prosimy o zapoznanie się z powiadomieniem dla kierowcy.

Jeśli jest (był/-a) Pan/Pani pracownikiem Volvo Group lub został/-a zaangażowany/-a jako konsultant, możemy przetwarzać Pana/Pani dane osobowe. W takim wypadku prosimy o zapoznanie się z powiadomieniem o ochronie poufności danych pracownika lub konsultanta.

Tożsamość i informacje kontaktowe administratora i specjalisty ds. grupowej poufności informacji

Firmy Volvo Lastvagnar AB, Volvo Bussar Aktiebolag, Volvo Construction Equipment Aktiebolag, AB Volvo Penta, Renault Trucks Defense, Renault Trucks SAS, Volvo Financial Services Aktiebolag, WirelessCar Sweden AB oraz AB Volvo („VOLVO”) jako administratorzy danych są odpowiedzialne za przetwarzanie Pana/Pani danych osobowych zgodnie ze stosownymi przepisami prawa i regulacjami dotyczącymi ochrony danych.

W przypadku pytań dotyczących przetwarzania Pana/Pani danych osobowych prosimy o skontaktowanie się ze specjalistą VOLVO ds. grupowej poufności informacji, pisząc na adres e-mail gpo.office@volvo.com albo listownie, względnie telefonicznie:

AB Volvo, Att: Group Privacy Office, Dept AA14100, VGHQ, SE-405 08 Göteborg, Szwecja 

+46 (0)31 66 00 00 

Dane generowane przez pojazd

 

Jeśli dane wygenerowane z pojazdu mogą być połączone z Panem/Panią jako osoba fizyczna, dane takie będą uważane za dane osobowe. VOLVO będzie przetwarzać następujące kategorie danych osobowych generowanych przez pojazd. Należy pamiętać, że VOLVO niekoniecznie będzie przetwarzać wszystkie wymienione poniżej dane.

 

Zachowanie i wydajność kierowcy, na przykład styl jazdy; natychmiastowe dane geolokalizacyjne i dane lokalizacyjne, ustawienia językowe deski rozdzielczej

 

Numer identyfikacyjny pojazdu, takie jak identyfikator pojazdu (w tym VIN i numer podwozia), numer IP, adres MAC 

 

Dane dotyczące wydajności pojazdu, takie jak dane techniczne pojazdu, informacje z komponentów pojazdu, użycie akumulatora, dane silnika, zużycie paliwa, dane dotyczące mocy / momentu obrotowego, kody usterek

 

Dane dotyczące użytkowania pojazdu, takie jak użycie hamulca, zmiana biegów, przyspieszanie/zwalnianie, ustawienia deski rozdzielczej, wykorzystanie mocy / momentu obrotowego, dane techniczne generowane przez silnik; wykrywanie danych o warunkach drogowych i otoczeniu za pomocą znaczników czasu i godzin pracy 

 

Dane środowiskowe, takie jak warunki drogowe, warunki otoczenia

 

Podstawa prawna i cele przetwarzania danych 

Uzasadnione interesy VOLVO

 

VOLVO stale dąży do rozwoju, produkcji i oferowania czołowych i innowacyjnych produktów i usług. Dzięki ciągłej ocenie i analizie danych pochodzących z pojazdów pracujących w terenie, VOLVO jest w stanie opracowywać i ulepszać nasze produkty i usługi. Dlatego dane wygenerowane przez pojazd będą przetwarzane przez VOLVO w celu:

 

  • prowadzenia działań badawczo-rozwojowych na potrzeby ulepszania i utrzymywania obecnych produktów, usług oraz opracowywania nowych produktów i usług; 
  • określania cech, rodzajów i warunków drogowych oraz rozpoznawania oddziaływania pojazdów na środowisko w oparciu o położenie pojazdu; 
  • rozwiązywania problemów dotyczące jakości pojazdów; 
  • przeprowadzania badań wypadków; 
  • zarządzania gwarancją;
  • zarządzania roszczeniami z tytułu odpowiedzialności za produkt; 
  • prowadzenia nadzoru nad zgodnością z umową lub przepisami;
  • wykonywanie proaktywnej konserwacji i diagnostyki. 

 

Udzielanie klientom porad na temat produktów i usług, które mogą być dla nich odpowiednie, uwzględniając osiągi i użytkowanie pojazdów 

 

Dane wygenerowane przez pojazd będą przetwarzane przez VOLVO na podstawie uzasadnionych interesów takiego przetwarzania. Uzasadnione interesy VOLVO obejmuje zarządzanie codziennymi operacjami związanymi z bezpieczeństwem oraz gwarancjami i odpowiedzialnością za produkt. Ponadto uzasadnione interesy VOLVO obejmuje dbanie o ulepszenie produktów i usług w oparciu o dane dotyczące ich bieżącej funkcjonalności. 

 

Zobowiązania prawne

VOLVO może przetwarzać dane wygenerowane przez silnik pojazdu, aby zapewnić przestrzeganie przepisów dotyczących homologacji typu określonymi w dyrektywie UE 2007/46/WE i innymi obowiązującymi zobowiązaniami prawnymi.

VOLVO pozyska Pana/Pani dane osobowe z pojazdu albo interaktywnie przez sieć bezprzewodową (np. za pośrednictwem bramki telematycznej), albo za pomocą narzędzi diagnostycznych, np. Tech Tool za pośrednictwem kabla.

W normalnych warunkach VOLVO nie udostępni Pana/Pani danych osobowych nikomu spoza Volvo Group, chyba że wymagają tego przepisy prawa lub regulacje. VOLVO może jednak, jeśli będzie to konieczne do realizacji celu przetwarzania danych osobowych, udostępnić Pana/Pani dane innym spółkom Volvo Group, w tym spółkom spoza Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego (UE/EOG). VOLVO może również, jeśli będzie to konieczne do realizacji celu przetwarzania danych osobowych, udostępnić Pana/Pani dane osobowe dostawcom firm zewnętrznych, w tym dostawcom spoza UE/EOG.

VOLVO zagwarantuje odpowiednie zabezpieczenia, które zapewnią odpowiedni poziom ochrony Pana/Pani danych osobowych zgodnie z wymogami stosownych przepisów o ochronie danych osobowych. Może to na przykład obejmować wykorzystanie wewnętrznych lub zewnętrznych umów o przetwarzaniu danych opartych na zatwierdzonych przez UE standardowych klauzulach umownych lub na porozumieniu EU-US Privacy Shield, lub innych mechanizmach, które były od czasu do czasu uznawane lub zatwierdzane przez właściwe organy. W przypadku pytań dotyczących przesyłania danych prosimy skontaktowanie ze specjalistą VOLVO ds. ochrony danych.

Dane powiązane z konkretnym pojazdem będą przetwarzane przez cały oczekiwany okres eksploatacji typu pojazdu, który może wynosić do 25 lat.

Ma Pan/Pani prawo do żądania od VOLVO informacji o przetwarzanych danych osobowych dotyczących Pana/Pani oraz do dostępu do takich danych osobowych. Ma Pan/Pani również prawo do żądania poprawienia swoich danych osobowych, jeżeli są nieprawidłowe, oraz do żądania usunięcia swoich danych osobowych. Ponadto ma Pan/Pani prawo żądać ograniczenia przetwarzania Pana/Pani danych osobowych, co oznacza żądanie ograniczenia przetwarzania Pana/Pani danych osobowych przez VOLVO w pewnych okolicznościach. Istnieje również prawo do sprzeciwienia się przetwarzaniu w oparciu o uzasadnione interesy lub przetwarzaniu do celów marketingu bezpośredniego. Ma Pan/Pani również prawo do przenoszenia danych (przekazania Pana/Pani danych osobowych innemu administratorowi danych), jeśli przetwarzanie danych osobowych przez VOLVO jest oparte na zgodzie lub zobowiązaniu umownym i jest zautomatyzowane.

 

Ma Pan/Pani również prawo do złożenia organowi nadzorczemu wszelkich skarg dotyczących przetwarzania Pana/Pani danych osobowych przez VOLVO. Aby uzyskać więcej informacji na temat tych praw i sposobu ich wykonywania, należy skontaktować się ze specjalistą VOLVO ds. ochrony danych.

Więcej informacji o prawach osób, których dane dotyczą