Trucks

PRYWATNOŚĆ

Grupa Volvo poważnie podchodzi do kwestii prywatności. Cenimy sobie zaufanie, jakim obdarza nas Pan/Pani, przekazując nam swoje dane osobowe. Zawsze będziemy wykorzystywać Pana/Pani dane osobowe w sposób uczciwy i godny tego zaufania.

 Zawsze zachowujemy przejrzystość w odniesieniu do tego, jakie informacje gromadzimy, co z nimi robimy, komu je udostępniamy i z kim należy się skontaktować w razie jakichkolwiek wątpliwości.

Ogólna prywatność witryny

Możesz korzystać ze witryny internetowej Volvo Group bez ujawniania swojej tożsamości. Szczegóły informacji, które zbieramy standardowo podczas uzyskiwania dostępu do witryn internetowych, opisano poniżej. Jeśli zarejestruje się Pan/Pani w którejkolwiek z naszych usług lub skontaktują się z nami za pośrednictwem formularzy, podane będą szczegółowe informacje na temat przetwarzania Pana/Pani danych w związku z rejestracją.

Tożsamość i informacje kontaktowe administratora i specjalisty ds. grupowej poufności informacji

AB Volvo („VOLVO”), jako administrator danych osobowych, odpowiada za przetwarzanie danych osobowych, które dotyczą użytkownika zgodnie z obowiązującymi przepisami i regulacjami dotyczącymi ochrony danych.

W przypadku pytań dotyczących przetwarzania Pana/Pani danych osobowych prosimy o skontaktowanie się ze specjalistą VOLVO ds. grupowej poufności informacji, pisząc na adres e-mail gpo.office@volvo.com albo listownie, względnie telefonicznie:

AB Volvo, Att: Group Privacy Office, Dept AA14100, VGHQ, SE-405 08 Göteborg, Szwecja 

+46 (0)31 66 00 00 

Jakie kategorie danych osobowych będą przetwarzane przez VOLVO, w jakim celu i na jakiej podstawie prawnej?

Gdy uzyskuje Pan/Pani dostęp do dowolnej witryny internetowej VOLVO, Pana/Pani przeglądarka internetowa jest skonfigurowana technicznie do automatycznego przesyłania następujących danych („danych dziennika”) na nasz serwer internetowy, które następnie zapisujemy w plikach dziennika:

  • Data dostępu
  • Godzina dostępu
  • URL witryny polecającej
  • Pobrany plik
  • Ilość przesłanych danych
  • Typ i wersja przeglądarki
  • System operacyjny
  • Adres IP
  • Nazwa domeny Pana/Pani dostawcy dostępu do Internetu

Są to wyłącznie informacje, które nie pozwalają na identyfikację użytkownika. Informacje te są niezbędne do celów technicznych w celu prawidłowego dostarczenia treści, o które Pan/Pani prosi, a ich gromadzenie jest kwestią nierozerwalnie związaną z korzystaniem z witryn internetowych. Dane dziennika są analizowane wyłącznie w celach statystycznych w celu ulepszenia naszej witryny internetowej i jej podstawowej funkcjonalności. Volvo będzie przetwarzać Pana/Pani dane osobowe w oparciu o uzasadnione interesy. Uzasadnione interesy VOLVO obejmują zarządzanie witrynami internetowymi zgodnie z uczciwymi praktykami biznesowymi oraz utrzymanie dostępności i funkcjonalności witryn internetowych. 

Pliki cookie
Używamy plików cookie i pikseli monitorujących w celu gromadzenia danych dotyczących korzystania z witryny na potrzeby dostosowania witryny do potrzeb użytkowników. Gromadzenie tych danych użytkowania i tworzenie profilu użytkowania odbywa się w sposób anonimowy przy użyciu identyfikatora pliku cookie. Te profile użytkowania tworzymy i przechowujemy wyłącznie w formie anonimowej i nie łączymy ich z Pana/Pani imieniem i nazwiskiem ani żadnymi innymi informacjami, takimi jak adres e-mail, który może ujawnić Pana/Pani tożsamość.

Pliki cookie nie mogą być używane do uruchamiania programów ani dostarczania wirusów na komputer. Dzięki informacjom zawartym w plikach cookie możemy uprościć nawigację i ułatwić prawidłowe wyświetlanie naszych witryn internetowych.

Każda witryna ma własne oświadczenie dotyczące plików cookie, z którego użytkownik może dowiedzieć się, jak są używane pliki cookie w tej konkretnej witrynie. 

Przekazywanie danych stronom trzecim

VOLVO może jednak, jeśli będzie to konieczne do realizacji celu przetwarzania danych osobowych lub gdy wymagają tego przepisy prawa lub regulacje, udostępnić Pana/Pani dane innym spółkom Volvo Group, w tym spółkom spoza Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego (UE/EOG). VOLVO może również, jeśli będzie to konieczne do realizacji celu przetwarzania danych osobowych, udostępnić Pana/Pani dane osobowe dostawcom firm zewnętrznych, w tym dostawcom spoza UE/EOG.

Współpracujemy z wieloma usługodawcami, aby zapewnić uniwersum witryny Volvo Group. VOLVO zagwarantuje odpowiednie zabezpieczenia, które zapewnią odpowiedni poziom ochrony Pana/Pani danych osobowych zgodnie z wymogami stosownych przepisów o ochronie danych osobowych. .

Łącza do innych witryn internetowych

Nasze witryny internetowe mogą zawierać łącza do innych witryn internetowych. Nie mamy wpływu na przestrzeganie przez operatorów tych witryn przepisów dotyczących ochrony danych.

Jak długo VOLVO będzie przechowywać Pana/Pani dane osobowe?

VOLVO będzie przechowywać Pana/Pani dane osobowe tak długo, jak będzie to konieczne do realizacji celów, do których dane osobowe zostały zebrane. 

Pana/Pani prawa do ochrony danych osobowych

Ma Pan/Pani prawo do żądania od VOLVO informacji o przetwarzanych danych osobowych dotyczących Pana/Pani oraz do dostępu do takich danych osobowych. Ma Pan/Pani również prawo do żądania poprawienia swoich danych osobowych, jeżeli są nieprawidłowe, oraz do żądania usunięcia swoich danych osobowych. Ponadto ma Pan/Pani prawo żądać ograniczenia przetwarzania Pana/Pani danych osobowych, co oznacza żądanie ograniczenia przetwarzania Pana/Pani danych osobowych przez VOLVO w pewnych okolicznościach.

Istnieje również prawo do sprzeciwienia się przetwarzaniu w oparciu o uzasadnione interesy lub przetwarzaniu do celów marketingu bezpośredniego. Ma Pan/Pani również prawo do przenoszenia danych (przekazania Pana/Pani danych osobowych innemu administratorowi danych), jeśli przetwarzanie danych osobowych przez VOLVO jest oparte na zgodzie lub zobowiązaniu umownym i jest zautomatyzowane. 

Ma Pan/Pani również prawo do złożenia organowi nadzorczemu wszelkich skarg dotyczących przetwarzania Pana/Pani danych osobowych przez VOLVO.