Trucks

PRAWA PODMIOTU DANYCH

Pana/Pani prawa do ochrony danych osobowych

Ma Pan/Pani prawo zażądania dostępu do swoich danych osobowych. Ma Pan/Pani także prawo do zażądania od VOLVO poprawienia lub usunięcia swoich danych osobowych lub ograniczenia ich przetwarzania. Może Pan/Pani także sprzeciwić się przetwarzaniu swoich danych przez VOLVO lub zażądać przeniesienia danych. Należy jednak pamiętać, że firma VOLVO nie zawsze musi być zobowiązana do spełnienia żądania usunięcia danych osobowych, ograniczenia ich przetwarzania, sprzeciwienia się ich przetwarzaniu lub ich przeniesienia. Ocena będzie dokonywana indywidualnie dla każdego przypadku w odniesieniu do zobowiązań prawnych VOLVO oraz wyjątku od tych praw.

Należy pamiętać, że w przypadku prośby o sprostowanie związanej ze zwykłą zmianą / aktualizacją danych HR, na przykład zmianą nazwiska / nazwisk z powodu małżeństwa lub zmianą adresu domowego z powodu przeniesienia, należy postępować zgodnie ze standardowymi procedurami aktualizacji danych HR. Informacje o obowiązujących procedurach można znaleźć w Employee Center w intranecie Violin. Możesz również skontaktować się z działem HR Services lub swoim przełożonym, aby uzyskać pomoc.

Aby skorzystać z jednego ze swoich praw, wypełnij poniższy formularz.

Prosimy o przesłanie wypełnionego formularza do biura GPO pocztą lub e-mailem. Prosimy pamiętać o dołączeniu dokumentów potwierdzających Pana/Pani tożsamość.

Adres, na który należy wysyłać żądania:

  • E-mail: gpo.office@volvo.com
  • List (poczta)
         -  AB Volvo
         -  Att: Group Privacy Office, Dept AA14100, VGHQ,
         -  SE-405 08 Göteborg, Szwecja

W przypadku pytań dotyczących przesyłania żądania prosimy o kontakt z biurem GPO:

SZABLONY ŻĄDAŃ

Przedstawiciel klienta Format DOCX Size 69 KB
Przedstawiciel dostawcy Format DOCX Size 68 KB
Pracownik (aktualny) Format DOCX Size 64 KB
Pracownik (były) Format DOCX Size 65 KB
Konsultant (aktualny) Format DOCX Size 65 KB
Konsultant (były) Format DOCX Size 64 KB