Trucks

Często zadawane pytania dotyczące elektrycznych samochodów ciężarowych 

 

Elektromobilność nadal jest źródłem wielu pytań. Na przykład dotyczących wpływu na środowisko, ładowania i zasięgu. Poniżej są przedstawione często zadawane pytania i nasze odpowiedzi, podzielone na trzy kategorie.

 

Społeczeństwo/zrównoważony rozwój

Produkty i usługi

Biznes    

Społeczeństwo/zrównoważony rozwój

Elektromobilność odnosi się do pojazdów — w tym samochodów, autobusów, pociągów i samochodów ciężarowych — które są w pełni lub częściowo zasilane energią elektryczną, są wyposażone w rozwiązania do magazynowania energii i są zwykle zasilane za pośrednictwem sieci elektrycznej. Głównym typem pojazdu z elektrycznym układem napędowym jest BEV (pojazd elektryczny zasilany akumulatorowo), ale istnieją również pojazdy elektryczne zasilane wodorem, zwane pojazdami elektrycznymi z ogniwami paliwowymi (FCEV). Elektromobilność obejmuje również infrastrukturę ładowania i usługi wspierające planowanie zasięgu i tras oraz inne funkcje.

Wiele firm określa na przykład ambitne cele w zakresie emisji CO2, aby dostosować się do wymagań porozumienia paryskiego, a elektryczne samochody ciężarowe są jednym ze sposobów osiągnięcia tych celów. Zaostrzone przepisy dotyczące emisji dwutlenku węgla także sprzyjają rozwojowi tej technologii, podobnie jak dążenie do lepszej jakości powietrza i mniejszego hałasu, szczególnie na dużych obszarach miejskich. Innym ważnym czynnikiem stymulującym jest efektywność transportu. Elektryczne samochody ciężarowe mogą realizować dostawy w nocy i poza godzinami szczytu, i mogą uzyskiwać dostęp do większej liczby lokalizacji niż ich odpowiedniki z silnikiem wysokoprężnym, w tym do wnętrz budynków.

Pojazd elektryczny zasilany akumulatorowo (BEV) wykorzystuje energię zmagazynowaną w akumulatorach ładowanych energią elektryczną z sieci. Pojazd elektryczny wykorzystujący technologię ogniw paliwowych (FCEV) zasilany jest wodorem, który jest przetwarzany na energię elektryczną podczas jazdy.

W okresie eksploatacji wpływ elektrycznego samochodu ciężarowego na środowisko jest bardzo mały, ale nieco większy podczas jego produkcji. Jednak ze względu na wysokie wskaźniki wykorzystania samochodów ciężarowych można to szybko skompensować. Elektryczne układy napędowe są bardziej energooszczędne i mają najmniejszy wpływ na środowisko, gdy wykorzystują energię elektryczną ze źródeł odnawialnych. 

Pojazd elektryczny generuje zerową emisję spalin i znacznie mniej hałasu niż pojazd z silnikiem spalinowym. Jednak podczas produkcji i podczas jazdy mają miejsce emisje z opon, hamulców, nawierzchni drogi itp.

Aby odpowiedzieć na to pytanie, trzeba przyjrzeć się całemu cyklowi życia pojazdu, w tym surowcom, produkcji i użyciu. Elektryczny samochód ciężarowy powoduje większe emisje CO2 podczas produkcji, ale generalnie znacznie mniejsze podczas użytkowania. Jednak lokalny miks energetyczny — na przykład dostępność węgla w porównaniu z energią wiatrową lub słoneczną — w dużej mierze decyduje o ogólnym oddziaływaniu pojazdu na klimat. Aby uzyskać więcej informacje i dokładne obliczenia, należy zapoznać się z kalkulatorem oddziaływania na środowisko Volvo Trucks.

Tak, około 90% wpływu na środowisko tradycyjnego samochodu ciężarowego z silnikiem wysokoprężnym w całym cyklu życia pochodzi z użytkowania. Oddziaływanie samochodów ciężarowych zasilanych elektrycznością ze źródeł odnawialnych na środowisko jest znacznie mniejsze. W Volvo dokładamy wszelkich starań, aby upewnić się, że surowce są wydobywane przy użyciu zrównoważonych metod, a produkcja akumulatorów oddziałuje na klimat w jak najmniejszym stopniu. Aby uzyskać więcej informacje i dokładne obliczenia, należy zapoznać się z kalkulatorem oddziaływania na środowisko Volvo Trucks.

Od wszystkich naszych dostawców i ich dostawców wymagamy przestrzegania naszych wartości w zakresie poszanowania praw człowieka, środowiska naturalnego i etyki biznesowej. 

Baterie litowo-jonowe zawierają pewne materiały rzadkie, takie jak metale ciężkie i metale ziem rzadkich. Niektóre z materiałów rzadkich występujące w akumulatorach litowo-jonowych i innych elementach rozwiązań elektromobilnych niekiedy pochodzą ze źródeł, które przynoszą bezpośrednio lub pośrednio korzyści grupom zbrojnym działającym na danym obszarze. Te materiały często są nazywane minerałami z terenów objętych konfliktem. Volvo Trucks ocenia cały łańcuch dostaw, aby upewnić się, że tantal, wolfram, tellur, złoto i kobalt używane w akumulatorach do samochodów ciężarowych pochodzą ze źródeł nieznajdujących się na terenach objętych konfliktem.

Jak dotąd liczba zużytych akumulatorów jest dość niska, ale w miarę zwiększania produkcji zelektryfikowanych samochodów ciężarowych zapotrzebowanie na recykling i możliwości ponownego wykorzystania będzie rosło. Aby być na to przygotowanym, Volvo Trucks współpracuje z przedsiębiorcami zajmującymi się odpadami i innymi podmiotami, aby zmaksymalizować wskaźnik recyklingu akumulatorów elektrycznych. Badamy również możliwości ponownego wykorzystania starych akumulatorów, aby znaleźć sposoby na przedłużenie ich żywotności w innych zastosowaniach, takich jak magazynowanie energii w budynkach.B14

Podchodzimy całościowo do cyklu życia pojazdów, a także do łańcucha dostaw, w tym dostawców, materiałów, logistyki, produkcji i recyklingu. Dotyczy to zarówno sposobu produkcji układu napędowego i akumulatorów, jak i używanych materiałów.

Różni się to znacznie w zależności od kraju. Ogólnie jednak dostępność energii ze źródeł odnawialnych szybko rośnie, a przy tym energia ta jest często bardziej opłacalna niż paliwa kopalne. Aby uzyskać więcej informacji na temat miksu energetycznego UE, należy zapoznać się z kalkulatorem oddziaływania na środowisko Volvo Trucks.

Uważamy, że do 2030 r. 50% wszystkich samochodów ciężarowych Volvo sprzedawanych w Europie będą to pojazdy elektryczne, napędzane akumulatorowo lub za pomocą ogniw paliwowych.

W perspektywie branżowej istotne jest zdobywanie wiedzy o możliwościach najbardziej efektywnego wykorzystania tej technologii dzięki optymalizacji tras i wykorzystania energii z akumulatorów, a także planowaniu przeglądów i zwiększaniu dostępności samochodów ciężarowych. Z perspektywy społeczeństwa przemianę należy wspierać za pomocą różnych zachęt i pomagając zapewnić infrastrukturę ładowania i przepustowość sieci umożliwiającą obsługę dużej liczby pojazdów. Głównym czynnikiem jest potrzeba zrównoważonego transportu. To ona będzie stymulować zmianę w dającej się przewidzieć przyszłości.

Pojazdy elektryczne wymagają dużej ilości energii podczas ładowania. Jednym ze sposobów radzenia sobie z tym problemem jest zachęcanie użytkowników do ładowania pojazdów przez noc oraz inteligentnego rozkładania i zrównoważenia zapotrzebowania energetycznego zarówno w dużych sieciach, jak i w sieciach lokalnych. Obecnie są realizowane — i pilnie potrzebne — duże inwestycje w rozwój infrastruktury i tworzenie większej liczby stacji ładowania. Początkowo większość samochodów ciężarowych trzeba będzie ładować w bazie. W Volvo podkreślamy potrzebę wprowadzenia przez rządy zachęt do instalowania publicznych stacji ładowania o dużej mocy i takiej ilości miejsca, która umożliwi ładowanie samochodów ciężarowych. 

Bacznie śledzimy rozwój technologii recyklingu i uczestniczymy w kilku projektach, w ramach których akumulatory pojazdów elektrycznych (EV) są przenoszone do innych zastosowań, takich jak systemy do przechowywania energii słonecznej, po osiągnięciu przez nie limitu pojemności operacyjnej. 

Produkty i usługi

Ponieważ elektryczne samochody ciężarowe nie wytwarzają spalin, mogą również realizować dostawy w strefach zerowej emisji. Ponadto są cichsze, co oznacza, że mogą poruszać się w miastach nocą, podczas gdy nie jest to dozwolone dla innych ciężkich pojazdów. W rezultacie elektryczne samochody ciężarowe mogą zwiększyć efektywność firmy. Takie samochody ciężarowe mogą poruszać się po drogach, kiedy natężenie ruchu jest mniejsze, a dostawy można realizować szybciej i łatwiej. Poprawiają również produktywność, ponieważ mogą odbywać więcej podróży w okresach mniejszego ruchu i podjeżdżać bliżej punktu dostawy ze względu na cichą pracę.

Już teraz dostarczamy elektryczne samochody ciężarowe średniej ładowności do dystrybucji towarów i wywozu śmieci. Są to Volvo FL Electric i FE Electric w Europie oraz Volvo VNR Electric w USA. W 2021 roku rozpoczniemy sprzedaż elektrycznych samochodów ciężarowych o dużej ładowności — Volvo FH, Volvo FM i Volvo FMX, które będą wykorzystywane w transporcie regionalnym oraz w budownictwie miejskim w Europie. 

Dysponujemy zaawansowanymi narzędziami symulacyjnymi stworzonymi w oparciu o nasze wieloletnie doświadczenie w wykorzystywaniu pojazdów elektrycznych w operacjach komercyjnych. Dane dotyczące naszych samochodów ciężarowych o dużej ładowności są oparte na informacjach na temat cyklu jazdy w dystrybucji regionalnej, realizowanego przy użyciu ciągnika Volvo FH 4x2 o średniej DMC (dopuszczalna masa całkowita zestawu) wynoszącej 35 ton. Maksymalna masa zestawu drogowego w przypadku tych pojazdów może wynosić do 44 ton. 

Kiedy dostarczamy samochód ciężarowy, dokładnie oceniamy trasę z klientem i obliczamy, gdzie będzie potrzebne ładowanie, aby spełnić wymagania transportowe. Volvo nieustannie bada nowe opcje i możliwości współpracy związane z ładowaniem naszych pojazdów.

Uważamy, że początkowo większość samochodów ciężarowych będzie ładowana w bazie klienta w nocy. W miarę upowszechniania się pojazdów elektrycznych pojawi się potrzeba i możliwość ich ładowania w wielu różnych miejscach, takich jak rampy załadunkowe, stacje obsługi, parkingi dla samochodów ciężarowych i inne miejsca, w których parkuje się pojazdy ciężarowe.

Nasze samochody ciężarowe o dużej ładowności można ładować za pomocą ładowarki AC (np. stacji ładowania) z mocą do 43 kW i za pomocą systemu ładowania prądem stałym (stacjonarna stacja ładowania) o mocy 250 kW.

Pełne naładowanie akumulatorów za pomocą ładowarki sieciowej trwa około 9 godzin. W przypadku ładowarki prądu stałego czas ładowania skraca się do około 2 godzin. Akumulator można ładować szybciej do 80% pojemności, w taki sam sposób jak smartfon, ponieważ ładowarka zwalnia pod koniec procesu, aby chronić ogniwa akumulatora.

Obecnie nasze elektryczne samochody ciężarowe oferują zasięg do 300 km. Zasięg zależy jednak w dużej mierze od warunków zewnętrznych, takich jak pogoda i odporność na wiatr, a także od masy pojazdu i stylu jazdy kierowcy. Zasięg i żywotność można zwiększyć, korzystając z ekonomicznych trybów jazdy, szkoląc kierowcę i uważnie przestrzegając instrukcji dotyczących ładowania i obsługi akumulatorów. Dokładnie przyglądamy się sytuacji każdego klienta i opracowujemy możliwe trasy i strategie ładowania. Klienci mogą korzystać z narzędzi cyfrowych do śledzenia i planowania użytkowania samochodu ciężarowego, aby z czasem poprawić wzorce ładowania. 

Najszybszą metodą jest ładowanie prądem stałym do 250 kW, gdzie czas ładowania od stanu pełnego do pełnego naładowania wynosi około 2 godzin.

Kierowca może śledzić stan naładowania w zestawie wskaźników deski rozdzielczej. Stan ten można także monitorować zdalnie za pośrednictwem portalu Volvo Connect, który wyświetla lokalizację samochodu ciężarowego i aktualny stan naładowania w różnych widokach. Aplikacja Volvo MyTruck ma również funkcję monitorowania stanu naładowania oraz szereg innych funkcji przydatnych w przypadku elektrycznych samochodów ciężarowych. 

Portal Volvo Connect ma funkcję planowania trasy i zasięgu, która umożliwia klientom planowanie tras i udostępnianie ich kierowcy za pośrednictwem zestawu wskaźników deski rozdzielczej. Ułatwia to obliczanie zasięgu i umożliwia zrealizowanie większej liczby dostaw zgodnie ze stanem naładowania. 

Kontrakt serwisowy Volvo dotyczący elektrycznych samochodów ciężarowych obejmuje monitorowanie akumulatorów w celu zapewnienia, że zachowują pojemność przez cały okres eksploatacji. Kontrakt gwarantuje również działanie akumulatora po upływie dwuletniej gwarancji na układ napędowy dostarczanej wraz z pojazdem.

Elektryczne samochody ciężarowe Volvo spełniają te same wysokie standardy bezpieczeństwa zderzeniowego co inne nasze samochody ciężarowe i są wyposażone w takie same systemy bezpieczeństwa, jak modele z silnikiem wysokoprężnym. Ponadto w przypadku elektrycznych samochodów ciężarowych dodano specjalne scenariusze wypadków, aby zweryfikować odporność instalacji akumulatora i innych elementów elektrycznych na zderzenie. Dołożyliśmy także wszelkich starań, aby zaprojektować instalację elektryczną 600 V w samochodzie ciężarowym w taki sposób, aby była bezpieczna podczas użytkowania i serwisowania.

Zwykle użytkownicy bardzo szybko poznają działanie samochodu ciężarowego i zyskują umiejętność określania jego zasięgu. Jeśli poziom naładowania akumulatora spadnie do zera podczas jazdy, dostępna jest pewna rezerwa mocy, która pozwoli kierowcy dostać się w bezpieczne miejsce.

Stosujemy akumulatory litowo-jonowe. Elektryczne samochody ciężarowe o dużej ładowności będą początkowo oferowane z 5 lub 6 akumulatorami. Każdy akumulator ma pojemność 90 kWh, co oznacza 450 albo 540 kWh całkowitej energii. Każdy akumulator waży 505 kg. 

Akumulatory są montowane w naszych fabrykach, co pozwala nam zapewnić ich najwyższą jakość i wszechstronne testowanie. Całkowity okres użytkowania może się różnić i będzie zależeć od różnych czynników, takich jak ilość użytkowania, cykle jazdy, ładowanie itp. Volvo stale monitoruje akumulatory i oferuje kontrakt serwisowy, który gwarantuje ich działanie.

Volvo bada i oferuje rozwiązania w zakresie regeneracji, recyklingu i dalszego wykorzystania, w których akumulatory mogą być używane do zupełnie innych celów.

Okresy międzyobsługowe są mniej więcej takie same, ale obsługa różni się od stosowanej w przypadku tradycyjnego układu napędowego. Zużycie części zamiennych zależy od zastosowania transportowego, regionu, w którym pojazd pracuje i wielu innych czynników. Samochody ciężarowe są wyposażone w łączność i mogą raportować stan różnych komponentów, co oznacza, że można zorganizować serwis i konserwację, aby wydłużyć ich czas sprawności.

Wszyscy dealerzy, którzy sprzedają elektryczne samochody ciężarowe, są gotowi wziąć pełną odpowiedzialność za systemy techniczne i funkcje pojazdów. Wiele stacji obsługi ma duże doświadczenie w serwisowaniu autobusów elektrycznych.

Krzywa wydajności elektrycznych samochodów ciężarowych różni się od krzywej wydajności samochodów ciężarowych z silnikami spalinowymi. Na przykład moc zaczyna działać, gdy tylko kierowca położy stopę na pedale przyspieszenia. Fakt, że elektryczne samochody ciężarowe mają mniej biegów, zapewnia również inne wrażenia z jazdy.

Elektryczne samochody ciężarowe wytwarzają mniej wibracji i hałasują, co przekłada się na komfortową i relaksującą jazdę.

Skontaktuj się z lokalnym dealerem Volvo i poinformuj go o zainteresowaniu przetestowaniem pojazdu.

Ekosystem obejmuje na przykład cały sprzęt, usługi i osoby odpowiedzialne za monitorowanie i zabezpieczanie funkcji i zasięgu pojazdu oraz zapewnianie klientom niezawodności dostaw. Dotyczy to takich dziedzin, jak ładowanie, planowanie usług i zdalna diagnostyka samochodu ciężarowego oraz dostarczanie oprogramowania do optymalizacji tras i zasięgu.

Pierwsze w pełni elektryczne samochody ciężarowe dostarczyliśmy klientom w 2018 r., ale znacznie wcześniej zaczęliśmy sprzedawać hybrydowe samochody ciężarowe, które korzystają zarówno z energii elektrycznej, jak i innych paliw. Inne części Grupy Volvo, w szczególności Volvo Buses, mają duże doświadczenie w zakresie pojazdów elektrycznych.

Nasze elektryczne samochody ciężarowe korzystają z tej samej platformy co nasze pozostałe układy napędowe i spełniają te same wysokie standardy jakości. Wysoce wyszkolony personel Volvo pomoże klientom skonfigurować samochody ciężarowe zgodnie z określonymi wymaganiami i zapewni fachowe wsparcie podczas eksploatacji. Akumulatory i ogólny stan samochodów ciężarowych są stale monitorowane, aby umożliwić wskazanie w odpowiednim czasie wszelkich działań, które należy przeprowadzić podczas kolejnej wizyty serwisowej.

Wydajne rozwiązania w zakresie ładowania są kluczem do wykorzystania elektrycznego samochodu ciężarowego w najbardziej efektywny sposób. Będziemy wspierać naszych klientów, służąc fachową wiedzą, wskazówkami i kompletnymi rozwiązaniami. Więcej szczegółów dotyczących różnych ofert zostanie przedstawionych w 2021 roku.

Z ładowania prądem stałym za pomocą CCS2 do 250 kW (600–750 V) and i z ładowarek sieciowych typu 2 do 43 kW.

Biznes

Niski poziom emisji CO2, cząstek stałych i hałasu umożliwia transport towarów w strefach zerowej emisji oraz w okresach, w których samochody ciężarowe z tradycyjnymi układami napędowymi nie mogłyby być używane. Może to stworzyć warunki do szybszej realizacji większej liczby dostaw w ciągu jednej zmiany roboczej. W połączeniu z brakiem spalin prowadzi to do lepszych warunków pracy kierowców i ograniczenia wpływu na środowisko. Ponadto towary mogą być dostarczane wewnątrz budynków. Jazda elektrycznymi samochodami ciężarowymi jest także bardziej komfortowa ze względu na niższy poziom wibracji i szybszą reakcję na naciśnięcie pedału przyspieszenia.

W pełni elektryczne samochody ciężarowe idealnie nadają się do transportu towarów w miastach i wokół nich na wcześniej określonych trasach, z uwzględnieniem powrotu do bazy pod koniec dnia roboczego w celu naładowania. 

Dystrybucja, budownictwo miejskie i wywóz śmieci (często na zlecenie władz miejskich i gminnych) to przykłady segmentów, które były pierwszymi nabywcami elektrycznych samochodów ciężarowych. Ale samochody ciężarowe Volvo o dużej ładowności umożliwiają obecnie również transport towarów między miastami.

Elektryfikacja w formie pojazdów zasilanych akumulatorowo i ogniwami paliwowymi będzie możliwa w coraz większej liczbie segmentów. W chwili obecnej głównymi wyjątkami są transport dalekobieżny ze względu na brak infrastruktury do ładowania oraz transport ciężkich ładunków w przemyśle drzewnym, budowlanym i wydobywczym.

Początkowo elektryczne samochody ciężarowe będą wymagały większych inwestycji niż ich odpowiedniki z silnikiem wysokoprężnym. Jesteśmy jednak w fazie przejściowej między paliwami kopalnymi a długoterminowymi zrównoważonymi rozwiązaniami transportowymi i oczekuje się, że koszt nowej technologii z czasem spadnie ze względu na efekt ekonomii skali. 

W szczególności duże firmy transportowe zaczynają odczuwać ze strony nabywców usług transportowych i konsumentów końcowych presję, aby oferować zrównoważone rozwiązania transportowe. Coraz więcej firm chce zmniejszyć emisje CO2 i przyczynić się do stworzenia bardziej zrównoważonego społeczeństwa. Nowe możliwości biznesowe stają się dostępne dla firm, które chcą mieć możliwość transportu towarów do miejsc i w porach niedostępnych dla samochodów ciężarowych napędzanych paliwami kopalnymi. Coraz więcej miast wprowadza strefy zerowej emisji, w których mogą się poruszać tylko pojazdy elektryczne. Dyskutuje się także o rozwiązaniach podatkowych, które będą wspierać przejście do społeczeństwa bardziej neutralnego pod względem emisji CO2.

Wszystkie nasze istniejące rozwiązania płatnicze będą dostępne dla naszych pojazdów elektrycznych: płatność gotówkowa, leasing i wynajem. Będą one dostosowane do potrzeb każdego klienta. 

Obecnie można zamawiać elektryczne samochody ciężarowe o średniej ładowności, Volvo FL i FE, i oferowane w Ameryce Północnej Volvo VNR. Aby uzyskać więcej informacji, skontaktuj się z lokalnym przedstawicielem Volvo Trucks. Nasze europejskie samochody ciężarowe o dużej ładowności będą oferowane od 2021. Jeśli masz pytania dotyczące tych produktów, skorzystaj z poniższego łącza.

Rozpoczęcie produkcji europejskich samochodów ciężarowych o dużej ładowności, Volvo FM, FMX i FH, planowane jest na rok 2022. Elektryczne samochody ciężarowe o średniej ładowności, Volvo FL i FE oraz oferowane w Ameryce Północnej Volvo VNR są już w produkcji masowej. Aby uzyskać więcej informacji, skontaktuj się z lokalnym przedstawicielem Volvo Trucks. 

Czas zwrotu w dużym stopniu zależy od segmentu i rynku. Elektryczne samochody ciężarowe mogą również otwierać nowe możliwości biznesowe. Ich rentowność będzie rosła z czasem wraz z ekonomią skali oraz w miarę dojrzewania różnych segmentów. Na przykład zachęty i ustawodawstwo sprawiają, że używanie elektrycznych samochodów ciężarowych do dystrybucji w miastach i wywozu śmieci jest znacznie bardziej atrakcyjne. Niskie koszty zmienne sprawią, że im częściej samochód ciężarowy będzie używany, tym większa będzie jego rentowność. Po spłaceniu wysokiej inwestycji początkowej niskie koszty zmienne elektrycznych samochodów ciężarowych będą miały pozytywny wpływ na rentowność.

Rentowność w dużym stopniu zależy od rodzaju transportu. W przypadku elektrycznych samochodów ciężarowych koszt początkowy jest wyższy, ale pojazdy te jednocześnie umożliwiają firmom transportowym zwiększenie produktywności i rozpoczęcie działalności w nowych obszarach biznesowych. Na przykład mogą działać poza godzinami szczytu i skuteczniej realizować potrzeby władz miasta i innych klientów niż ich konkurenci. Niskie koszty zmienne sprawią, że im częściej samochód ciężarowy będzie używany, tym większa będzie jego rentowność. Po spłaceniu wysokiej inwestycji początkowej niskie koszty zmienne elektrycznych samochodów ciężarowych będą miały pozytywny wpływ na rentowność.

Skontaktuj się z lokalnym dostawcą energii, aby dowiedzieć się więcej o dostępnych opcjach.

Najlepiej byłoby, gdyby elektryczne samochody ciężarowe były ładowane przez noc w bazie, aby zminimalizować koszty energii. Ponadto należy starannie planować trasy, aby jak najlepiej wykorzystać dostępną pojemność energetyczną. Poza tym obowiązują takie same zasady, jak w przypadku innych typów samochodów ciężarowych. Należy zapewnić odpowiednią do wykonywanej pracy konfigurację pojazdu, a także jeździć ekonomicznie i opracować plan konserwacji, aby uzyskać najlepszą możliwą wydajność i dostępność.

Obecnie można zamawiać elektryczne samochody ciężarowe o średniej ładowności, Volvo FL i FE, i oferowane w Ameryce Północnej Volvo VNR. Aby uzyskać więcej informacji, skontaktuj się z lokalnym przedstawicielem Volvo Trucks. W Europie będziemy oferować elektryczne samochody ciężarowe od 2021 r. W przypadku pytań dotyczących tych produktów, użyj tego łącza.

Większość krajów UE oferuje określone zachęty, aby promować stosowanie bardziej przyjaznych dla środowiska technologii, takich jak elektryczne samochody ciężarowe. Aby uzyskać więcej informacji, skontaktuj się z lokalnym przedstawicielem Volvo Trucks w swoim kraju. 

Koszty energii są bardzo zróżnicowane w różnych krajach. Zwykle tańsze jest nocne ładowanie pojazdu w bazie. Skontaktuj się z lokalnym dostawcą energii, aby znaleźć rozwiązanie najlepsze zarówno z finansowego, jak i środowiskowego punktu widzenia.

Pojazdy typu BEV — pojazdy elektryczne z zasilaniem akumulatorowym — prawdopodobnie będą w przyszłości realizować dużą część transportu miejskiego i regionalnego ze względu na ich zalety finansowe i środowiskowe. Można śmiało powiedzieć, że elektromobilność jest rozwiązaniem przyszłościowym. Technologia ta jest już dobrze sprawdzona w autobusach, samochodach i innych maszynach. W branży transportowej panuje pogląd, że elektryczne samochody z napędem akumulatorowym i pojazdy napędzane wodorem stosowane w transporcie na większe odległości odegrają kluczową rolę w przejściu do przyszłości bez paliw kopalnych.

Tak, będziemy nadal oferować szereg różnych układów napędowych i zaproponujemy najbardziej odpowiednie rozwiązanie dla każdego klienta i lokalizacji geograficznej. Będziemy dostarczać coraz bardziej ekonomiczne samochody ciężarowe z silnikami spalinowymi, napędzane gazem oraz w pełni elektryczne i wykorzystujące ogniwa paliwowe. 

Elektryczne samochody ciężarowe oferujemy ze Złotymi Kontraktami Serwisowymi, co oznacza, że koszt konserwacji zostanie uwzględniony w całkowitym koszcie posiadania. Dopilnujemy, aby całkowity koszt posiadania był konkurencyjny.

Zależy to od zastosowania i specyfikacji pojazdu. Akumulatory stanowią dodatkową masę pojazdu, więc aby to zrekompensować, UE zezwala na zwiększenie DMC maksymalnie o 1 tonę. Decyzja i realizacja zależą od każdego kraju.

Ogólnie rzecz biorąc, aby móc dokonać porównania, należy przyjrzeć się całkowitemu kosztowi posiadania. Elektryczne samochody ciężarowe często oferują również nowe możliwości biznesowe, ponieważ mogą transportować towary do miejsc i w porach niedostępnych dla samochodów ciężarowych napędzanych paliwami kopalnymi. Coraz więcej miast wprowadza strefy zerowej emisji, w których mogą się poruszać tylko pojazdy elektryczne. Przejście na elektryczne samochody ciężarowe oznacza dla firmy transportowej wyższą inwestycję początkową, a następnie znacznie niższe koszty eksploatacji. Stosowność rozwiązania należy przeanalizować wspólnie z lokalnymi klientami. Jesteśmy także przekonani, że wartość inwestycji początkowej będzie się obniżać wraz ze stopniowym wzrostem wolumenu sprzedaży i spadkiem kosztu akumulatorów. 

W 2019 r. rozpoczęliśmy produkcję Volvo FL Electric i Volvo FE Electric w Europie, a pod koniec 2020 r. sprzedaż Volvo VNR w Ameryce Północnej. Sprzedaż europejskich modeli o dużej ładowności rozpocznie się w 2021 r., a produkcja seryjna w 2022 r. 

Poznaj naszą ofertę elektrycznych samochodów ciężarowych

Chcesz dowiedzieć się więcej o przejściu na napęd elektryczny?

Masz więcej pytań?

Odpowie na nie Twój dealer Volvo Trucks. Zadzwoń, złóż mu wizytę lub zaproś go do siebie.