Trucks

Działalność i zadania

 

Chociaż elektryczne samochody ciężarowe stają się popularnym rozwiązaniem dla firm, które chcą zmniejszyć emisję gazów cieplarnianych i zwiększyć produktywność, musisz mieć pewność, że wszystko, co wiąże się z przejściem na napęd elektryczny — od infrastruktury ładowania po plany finansowania – jest dla Ciebie odpowiednie. Dzięki tym pytaniom i odpowiedziom uzyskasz wiele potrzebnych danych.

 

W perspektywie branżowej istotne jest zdobywanie wiedzy o możliwościach najbardziej efektywnego wykorzystania tej technologii dzięki optymalizacji tras i wykorzystania energii z akumulatorów, a także planowaniu przeglądów i zwiększaniu dostępności samochodów ciężarowych. Z perspektywy społeczeństwa przemianę należy wspierać za pomocą różnych zachęt, w tym preferencyjnego opodatkowania. Potrzebna jest także wytwarzana w zrównoważony sposób energia elektryczna, infrastruktura ładowania oraz przepustowość sieci umożliwiająca ładowanie dużej liczby pojazdów. Głównym czynnikiem jest zapotrzebowanie na bardziej zrównoważony transport. To ono będzie stymulować zmianę w dającej się przewidzieć przyszłości. W Europie rozwój elektromobilności stymulują nowe, bardziej rygorystyczne przepisy dotyczące emisji CO2 przez samochody ciężarowe. Nowe regulacje zaczną obowiązywać w 2025 i 2030 roku. W coraz większej liczbie krajów wprowadzane są zachęty rządowe mające na celu przyspieszenie wdrażania.

Ponieważ elektryczne samochody ciężarowe nie wytwarzają spalin, mogą również realizować dostawy w strefach zerowej emisji. Ponadto są cichsze, co oznacza, że mogą poruszać się w miastach nocą, podczas gdy nie jest to dozwolone dla innych ciężkich pojazdów. W rezultacie elektryczne samochody ciężarowe mogą zwiększyć efektywność firmy. Takie samochody ciężarowe mogą poruszać się po drogach, kiedy natężenie ruchu jest mniejsze, a dostawy można realizować szybciej i łatwiej. Poprawiają również wydajność pracy, ponieważ mogą odbywać więcej podróży w okresach mniejszego ruchu i podjeżdżać bliżej punktu dostawy ze względu na cichą pracę. Kierowcy zyskują lepsze warunki pracy ze względu na mniejsze wibracje i ciche działanie elektrycznych samochodów ciężarowych.

Zależy to od modelu samochodu ciężarowego i liczby akumulatorów. Obecnie nasze elektryczne samochody ciężarowe umożliwiają przejechanie 300 km na jednym ładowaniu, a Volvo FL Electric może przejechać nawet 450 km. Jeśli ładujesz pojazd podczas obowiązkowej przerwy na lunch, zasięg się zwiększa. Zasięg zależy jednak w dużej mierze od warunków zewnętrznych, takich jak pogoda i opór powietrza, a także od masy pojazdu i stylu jazdy kierowcy. Zasięg i żywotność można zwiększyć, korzystając z ekonomicznych trybów jazdy, szkoląc kierowcę i uważnie przestrzegając instrukcji dotyczących ładowania i obsługi akumulatorów. Dokładnie przyglądamy się sytuacji każdego klienta i opracowujemy możliwe trasy i strategie ładowania. Klienci mogą korzystać z narzędzi cyfrowych do śledzenia i planowania użytkowania samochodu ciężarowego, aby z czasem poprawić wzorce ładowania.

Volvo Trucks pomaga klientowi w planowaniu tras dla elektrycznych samochodów ciężarowych, aby maksymalnie zwiększyć ich produktywność. Parametry uwzględniane podczas planowania to prędkość, ładunek, informacje o ruchu drogowym i możliwości szybkiego ładowania. Portal Volvo Connect ma funkcję planowania trasy i zasięgu, która umożliwia klientom planowanie tras i udostępnianie ich kierowcy za pośrednictwem zestawu wskaźników deski rozdzielczej. Ułatwia to obliczanie zasięgu i umożliwia zrealizowanie większej liczby dostaw zgodnie ze stanem naładowania.

Zerowa emisja CO2 netto i niski poziom hałasu umożliwiają transport towarów w strefach zerowej emisji oraz w okresach, w których samochody ciężarowe z tradycyjnymi układami napędowymi nie mogłyby być używane. Może to stworzyć warunki do szybszej realizacji większej liczby dostaw w ciągu jednej zmiany roboczej. Jazda elektrycznymi samochodami ciężarowymi jest także bardziej komfortowa ze względu na niższy poziom wibracji i szybszą reakcję na naciśnięcie pedału przyspieszenia. W połączeniu z brakiem spalin prowadzi to do lepszych warunków pracy kierowców i mniejszego wpływu na środowisko. Ponadto elektryczne samochody ciężarowe mogą dostarczać towary można dostarczać wewnątrz budynków. Wielu nabywców usług transportowych wyznaczyło sobie ambitne cele w zakresie realizacji przewozów o zerowej emisji, a przewoźnicy, którzy mogą to zaoferować, prawdopodobnie odnotują wzrost popytu na swoje usługi

W pełni elektryczne samochody ciężarowe idealnie nadają się do transportu towarów w miastach i wokół nich na wcześniej określonych trasach, z uwzględnieniem powrotu do bazy pod koniec dnia roboczego w celu naładowania.

 

Dystrybucja, budownictwo miejskie i wywóz śmieci (często na zlecenie władz miejskich i gminnych) to przykłady segmentów, które były pierwszymi nabywcami elektrycznych samochodów ciężarowych. Ale elektryczne samochody ciężarowe Volvo o dużej ładowności umożliwiają obecnie również transport towarów między miastami.

 

Obecnie niektóre z naszych elektrycznych samochodów ciężarowych mogą przejechać nawet 450 km na jednym ładowaniu. Jeśli ładujesz pojazd podczas obowiązkowej przerwy na lunch, zasięg się zwiększa.

Elektryfikacja w formie pojazdów zasilanych akumulatorowo i ogniwami paliwowymi będzie możliwa w coraz większej liczbie segmentów. W chwili obecnej głównymi wyjątkami są transport dalekobieżny ze względu na brak infrastruktury do ładowania oraz transport ciężkich ładunków w przemyśle drzewnym, budowlanym i wydobywczym.

Początkowo elektryczne samochody ciężarowe będą wymagały większych inwestycji niż ich odpowiedniki z silnikiem wysokoprężnym, ale ich eksploatacja może być tańsza. Jesteśmy jednak w fazie przejściowej między paliwami kopalnymi a długoterminowymi zrównoważonymi rozwiązaniami transportowymi i oczekuje się, że koszt nowej technologii z czasem spadnie ze względu na efekt ekonomii skali. Sprawność energetyczna elektrycznych samochodów ciężarowych jest większa niż pojazdów z silnikiem wysokoprężnym. Różnica może wynosić nawet 50%.

Firmy transportowe zaczynają odczuwać presję ze strony nabywców usług transportowych i konsumentów końcowych, aby oferować bardziej zrównoważone rozwiązania transportowe. Coraz więcej firm chce zmniejszyć emisje CO2 i przyczynić się do stworzenia bardziej zrównoważonego społeczeństwa. Nowe możliwości biznesowe stają się dostępne dla firm, które chcą mieć możliwość transportu towarów do miejsc i w porach niedostępnych dla samochodów ciężarowych z silnikiem wysokoprężnym. Coraz więcej miast wprowadza strefy zerowej emisji, w których mogą się poruszać tylko pojazdy elektryczne. Dyskutuje się także o rozwiązaniach podatkowych, które będą wspierać przejście do społeczeństwa bardziej neutralnego pod względem emisji CO2.

Czas zwrotu w dużym stopniu zależy od segmentu i rynku. Elektryczne samochody ciężarowe mogą również otwierać nowe możliwości biznesowe. Ich rentowność będzie rosła z czasem wraz z ekonomią skali oraz w miarę dojrzewania różnych segmentów. Niskie koszty zmienne sprawią, że im częściej samochód ciężarowy będzie używany, tym większa będzie jego rentowność. Po spłaceniu wysokiej inwestycji początkowej niskie koszty zmienne elektrycznych samochodów ciężarowych będą miały pozytywny wpływ na rentowność.

Rentowność w dużym stopniu zależy od rodzaju transportu. W przypadku elektrycznych samochodów ciężarowych początkowy koszt zakupu jest wyższy, ale pojazdy te jednocześnie umożliwiają firmom transportowym zwiększenie produktywności i rozpoczęcie działalności w nowych obszarach biznesowych. Na przykład mogą działać poza godzinami szczytu i skuteczniej realizować potrzeby władz miasta i innych klientów niż ich konkurenci. Niskie koszty zmienne sprawią, że im częściej samochód ciężarowy będzie używany, tym większa będzie jego rentowność. Po spłaceniu wysokiej inwestycji początkowej niskie koszty zmienne elektrycznych samochodów ciężarowych będą miały pozytywny wpływ na rentowność.

Skontaktuj się z lokalnym dostawcą energii, aby dowiedzieć się więcej o dostępnych opcjach.

Najlepiej byłoby, gdyby elektryczne samochody ciężarowe były ładowane przez noc w bazie, aby zminimalizować koszty energii. Ponadto należy starannie planować trasy, aby jak najlepiej wykorzystać dostępną pojemność energetyczną. Poza tym obowiązują takie same zasady, jak w przypadku innych typów samochodów ciężarowych. Należy zapewnić odpowiednią do wykonywanej pracy konfigurację pojazdu, a także jeździć ekonomicznie i opracować plan konserwacji, aby uzyskać najlepszą możliwą wydajność i dostępność.

Niektóre kraje UE oferują określone zachęty, aby promować stosowanie bardziej przyjaznych dla środowiska technologii, takich jak elektryczne samochody ciężarowe. Aby uzyskać więcej informacji, skontaktuj się z lokalnym przedstawicielem Volvo Trucks w swoim kraju.

Koszty energii są bardzo zróżnicowane w różnych krajach. Zwykle tańsze jest nocne ładowanie pojazdu w bazie. Skontaktuj się z lokalnym dostawcą energii, aby znaleźć rozwiązanie najlepsze zarówno z finansowego, jak i środowiskowego punktu widzenia.

Akumulatorowe pojazdy elektryczne (BEV) prawdopodobnie będą w przyszłości realizować dużą część transportu miejskiego i regionalnego ze względu na ich zalety finansowe i środowiskowe. Można śmiało powiedzieć, że elektromobilność jest rozwiązaniem przyszłościowym. Technologia ta jest już dobrze sprawdzona w autobusach, samochodach osobowych i innych maszynach. W branży transportowej panuje pogląd, że akumulatorowe elektryczne samochody ciężarowe odegrają kluczową rolę w przejściu do przyszłości bez paliw kopalnych.

Ogólnie rzecz biorąc, aby móc dokonać porównania, należy przyjrzeć się całkowitemu kosztowi posiadania. Przejście na elektryczne samochody ciężarowe oznacza dla firmy transportowej wyższą inwestycję początkową, a następnie znacznie niższe koszty eksploatacji. Elektryczne samochody ciężarowe często oferują również nowe możliwości biznesowe, ponieważ mogą transportować towary do miejsc i w porach niedostępnych dla samochodów ciężarowych napędzanych paliwami kopalnymi. Coraz więcej miast wprowadza strefy zerowej emisji, w których mogą się poruszać tylko pojazdy elektryczne. Stosowność rozwiązania należy przeanalizować wspólnie z lokalnymi klientami. Jesteśmy także przekonani, że wartość inwestycji początkowej będzie maleć wraz ze stopniowym wzrostem wolumenu sprzedaży i spadkiem kosztu akumulatorów. 

Nabywcy usług transportowych mają wiele możliwości zachęcania dostawców do przechodzenia na napęd elektryczny. Podstawą jest partnerstwo, a zaufanie można budować, otwierając się na wyzwania stojące przed Twoją firmą, a także udostępniając dane. Do konkretnych działań ułatwiających wdrożenie transportu elektrycznego należą: zawieranie dłuższych kontraktów z firmami używającymi elektrycznych samochodów ciężarowych, udostępnianie sprzętu do ładowania w własnych lokalizacjach i zapewnienie większej elastyczności godzin odjazdu i przyjazdu.

Masz pytanie?

Odpowie na nie Twój dealer Volvo Trucks. Zadzwoń, złóż mu wizytę lub zaproś go do siebie.