Trucks

Akumulatory i ładowanie

 

Jak akumulatory wypadają na tle innych paliw i jak naprawdę wygląda przejście na akumulatorowy elektryczny samochód ciężarowy? Jeśli chcesz się dowiedzieć, jak i dlaczego technologia akumulatorowych pojazdów elektrycznych może być dobrym, przyszłościowym rozwiązaniem dla Twojej firmy, zapoznaj się z pytaniami i odpowiedziami tutaj.

 

Od wszystkich naszych dostawców i ich dostawców wymagamy przestrzegania naszych wartości w zakresie poszanowania praw człowieka, środowiska naturalnego i etyki biznesowej.

Akumulatory litowo-jonowe zawierają pewne materiały rzadkie, takie jak metale ciężkie i metale ziem rzadkich. Niektóre z materiałów rzadkich występujące w akumulatorach litowo-jonowych i innych elementach rozwiązań elektromobilnych niekiedy pochodzą ze źródeł, które przynoszą bezpośrednio lub pośrednio korzyści grupom zbrojnym działającym na danym obszarze. Te materiały często są nazywane minerałami z terenów objętych konfliktem. Volvo Trucks ocenia cały łańcuch dostaw, aby upewnić się, że tantal, wolfram, tellur, złoto i kobalt używane w akumulatorach do samochodów ciężarowych pochodzą ze źródeł nieznajdujących się na terenach objętych konfliktem. Volvo Group szanuje prawa człowieka i nie toleruje żadnej formy pracy dzieci ani pracy przymusowej. Współpracujemy również z europejską branżą motoryzacyjną w ramach inicjatywy „Drive Sustainability” (www.drivesustainability.org). Celem tej współpracy jest wspólne wprowadzanie pozytywnych zmian dotyczących praw człowieka i środowiska w łańcuchu dostaw dla motoryzacji.

Jak dotąd liczba zużytych akumulatorów jest dość niska, ale w miarę zwiększania produkcji zelektryfikowanych samochodów ciężarowych zapotrzebowanie na recykling i możliwości ponownego wykorzystania będzie rosło. Aby być na to przygotowanym, Volvo Trucks współpracuje z przedsiębiorcami zajmującymi się odpadami i innymi podmiotami, aby zmaksymalizować wskaźnik recyklingu akumulatorów elektrycznych. Badamy również możliwości ponownego wykorzystania starych akumulatorów, aby znaleźć sposoby na przedłużenie ich żywotności w innych zastosowaniach, takich jak magazynowanie energii w budynkach.

 

Volvo Group utworzyła Volvo Energy, jednostkę biznesową, która będzie zarządzać akumulatorami po ich wykorzystaniu w pierwszym samochodzie ciężarowym. Możliwe będzie ich ponowne wykorzystanie, np. do magazynowania energii, a także regeneracja, odnawianie i recykling. Bacznie śledzimy rozwój technologii recyklingu i uczestniczymy w kilku projektach, w ramach których akumulatory pojazdów elektrycznych (EV) są przenoszone do innych zastosowań, takich jak systemy do przechowywania energii słonecznej, po osiągnięciu przez nie limitu pojemności operacyjnej.

Różni się to znacznie w zależności od kraju. Jednak dostępność energii ze źródeł odnawialnych szybko rośnie, a energia ta jest często bardziej opłacalna niż paliwa kopalne. Jako jeden z największych na świecie producentów samochodów ciężarowych mamy możliwość współpracy z innymi wpływowymi stronami zainteresowanymi, takimi jak dostawcy energii. Dokładamy wszelkich starań, aby być liderem na drodze do przyszłości wolnej od paliw kopalnych, dlatego też promujemy zieloną energię w jak największym stopniu wśród naszych klientów, decydentów oraz poprzez różne projekty i fora. Aby uzyskać więcej informacji na temat miksu energetycznego UE, należy zapoznać się z kalkulatorem oddziaływania na środowisko Volvo Trucks.

Pojazdy elektryczne wymagają dużej ilości energii podczas ładowania. Jednym ze sposobów radzenia sobie z tym problemem jest zachęcanie użytkowników do ładowania pojazdów przez noc oraz inteligentnego rozkładania i zrównoważenia zapotrzebowania energetycznego zarówno w dużych sieciach, jak i w sieciach lokalnych. Obecnie są realizowane — i pilnie potrzebne — duże inwestycje w rozwój infrastruktury i tworzenie większej liczby stacji ładowania. Początkowo większość samochodów ciężarowych trzeba będzie ładować w bazie. W Volvo podkreślamy potrzebę wprowadzenia przez rządy zachęt do instalowania publicznych stacji ładowania o dużej mocy i takiej ilości miejsca, która umożliwi ładowanie samochodów ciężarowych.

 

Volvo Group, Daimler Truck i Traton Group utworzyły spółkę joint venture, której celem jest zainstalowanie i obsługa co najmniej 1700 publicznych punktów ładowania w pobliżu autostrad oraz w węzłach logistycznych i strefach rozładunku w ciągu pięciu lat od rozpoczęcia działalności. Stacje ładowania będą zasilane wyłącznie zieloną energią elektryczną i będą oferować ładowanie wszystkich akumulatorowych pojazdów elektrycznych o dużej ładowności, niezależnie od marki.

Elektryczne samochody ciężarowe Volvo spełniają oba poniższe kryteria:

 

(a) nadają się do ponownego użycia lub recyklingu w co najmniej 85% wagowych

 

(b) nadają się do ponownego użycia lub odzysku w co najmniej 95% wagowych

 

Spełniają one te wymagania z marginesem opartym na normie ISO 22628. Dostępne są raporty przedstawiające szczegóły składu materiałów w każdym z modeli samochodów ciężarowych, a następnie możliwości recyklingu i wskaźniki odzysku.

Kiedy dostarczamy samochód ciężarowy, dokładnie oceniamy trasę z klientem i obliczamy, gdzie będzie potrzebne ładowanie, aby spełnić wymagania transportowe. Volvo nieustannie bada nowe opcje i możliwości współpracy związane z ładowaniem naszych pojazdów.

Uważamy, że początkowo większość samochodów ciężarowych będzie ładowana w bazie klienta w nocy. W miarę upowszechniania się pojazdów elektrycznych pojawi się potrzeba i możliwość ich ładowania w wielu różnych miejscach, takich jak rampy załadunkowe, stacje obsługi, parkingi dla samochodów ciężarowych i inne miejsca, w których parkuje się pojazdy ciężarowe.

Nasze samochody ciężarowe o dużej ładowności można ładować za pomocą ładowarki AC (np. stacji ładowania) z mocą do 43 kW i za pomocą systemu ładowania prądem stałym (stacjonarna stacja ładowania) o mocy 250 kW.

Pełne naładowanie akumulatorów za pomocą ładowarki sieciowej trwa około 9 godzin. W przypadku ładowarki prądu stałego czas ładowania skraca się do około 2 godzin. Akumulator można ładować szybciej do 80% pojemności, w taki sam sposób jak smartfon, ponieważ ładowarka zwalnia pod koniec procesu, aby chronić ogniwa akumulatora.

Żywotność akumulatora zależy od wielu różnych czynników. Naturalny proces starzenia postępuje z czasem, ale wpływa na niego także ilość energii przepływającej przez akumulator. Złoty Kontrakt Serwisowy obejmuje nie tylko serwis i konserwację samochodu ciężarowego, ale także zapewnia sprawność akumulatorów w całym okresie obowiązywania.

Kierowca może śledzić stan naładowania w zestawie wskaźników deski rozdzielczej. Stan ten można także monitorować zdalnie za pośrednictwem portalu Volvo Connect, który wyświetla lokalizację samochodu ciężarowego i aktualny stan naładowania w różnych widokach. Aplikacja Volvo MyTruck ma również funkcję monitorowania stanu naładowania oraz szereg innych funkcji przydatnych w przypadku elektrycznych samochodów ciężarowych.

Kontrakt serwisowy Volvo dotyczący elektrycznych samochodów ciężarowych obejmuje monitorowanie akumulatorów w celu zapewnienia, że zachowują pojemność przez cały okres eksploatacji. Kontrakt gwarantuje również działanie akumulatora po upływie dwuletniej gwarancji na układ napędowy dostarczanej wraz z pojazdem. Żywotność akumulatora zależy od wielu różnych czynników, na przykład naturalnego starzenia się wraz z upływem czasu, ale wpływa na nią również ilość energii przepływającej przez akumulator. Oferujemy kontrakt serwisowy (Złoty Kontrakt Serwisowy), który obejmuje nie tylko serwis i konserwację samochodu ciężarowego, ale także zapewnia sprawność akumulatorów w całym okresie obowiązywania.

Stosujemy akumulatory litowo-jonowe. W zależności od modelu samochody ciężarowe mogą być wyposażone w od 2 do 6 akumulatorów. Każdy akumulator ma całkowitą energię 90 kWh. Każdy akumulator waży 505 kg. W 2022 roku otworzyliśmy nasz pierwszy zakład montażu akumulatorów w Gandawie w Belgii. Zakład będzie dostarczał akumulatory do naszych elektrycznych samochodów ciężarowych o dużej ładowności.

Volvo bada i oferuje rozwiązania w zakresie regeneracji, recyklingu i dalszego wykorzystania, w których akumulatory mogą być używane do zupełnie innych celów.

Z ładowania prądem stałym za pomocą CCS2 do 250 kW (600–750 V) i z ładowarek sieciowych typu 2 do 43 kW.

Masz pytanie?

Odpowie na nie Twój dealer Volvo Trucks. Zadzwoń, złóż mu wizytę lub zaproś go do siebie.