Trucks

Gotowy do zabudowy

Wywrotka, cysterna, żuraw, pojazd do transportu maszyn czy wóz strażacki? Elastyczne konfiguracje podwozia Volvo i długa lista opcji wyposażenia ułatwiają dostosowanie pojazdu ciężarowego do własnych wymagań. Firma zabudowująca uzyskuje natychmiastowy dostęp do portalu internetowego Instrukcje Zabudowy Volvo, co pozwala przyspieszyć proces i poprawić jakość.

Przystosowanie do zabudowy

Wszystkie podwozia samochodów ciężarowych Volvo są dobrze przygotowane do zabudowy pod kątem różnych zastosowań. Ma to na celu zapewnienie wysokiej jakości kompletnego pojazdu ciężarowego i przyspieszenie procesu zabudowy. Zapoznaj się z kilkoma przykładowymi rozwiązaniami poniżej.

Opcje specyfikacji

Im więcej możliwych konfiguracji, tym łatwiej dostosować samochód ciężarowy. Dlatego oferujemy wiele opcji konfiguracji osi, wysokości podwozia i rozstawu osi.

Instrukcje Zabudowy Volvo

Instrukcje Zabudowy Volvo, dostępne 24/7 w 12 językach to podstawowe materiały umożliwiające firmie zabudowującej rozpoczęcie przygotowań i optymalizację pracy już podczas montażu Twojego samochodu ciężarowego w fabryce. Instrukcje zabudowy zawierają rysunki podwozi, schematy elektryczne, dane techniczne i katalog akcesoriów.

Przyłącze elektryczne zabudowy

To rozwiązanie ułatwia producentowi zabudowy podłączenie się do układu elektrycznego samochodu ciężarowego w celu dostosowania funkcji. Przyłącze elektryczne zabudowy jest łatwo dostępne za pośrednictwem przełączników uniwersalnych na desce rozdzielczej lub pilota zdalnego sterowania Work Remote.

Proste podłużnice ramy podwozia

Podłużnice ramy Volvo przebiegają płasko na całej swojej długości i równolegle do siebie na odcinku za kabiną, co znacznie ułatwia pracę firmie zabudowującej.

Wysokości ramy i wewnętrzne profile wzmacniające

Wybierz ramę o wysokości 266 mm lub 300 mm, zależnie od wymagań technicznych zabudowy. Wymagające zastosowania oznaczają duże obciążenie ramy. Dlatego też oferujemy szeroki wybór profili wzmacniających.

Dedykowany rząd otworów

Górny rząd otworów w podłużnicach ramy jest zarezerwowany dla potrzeb zabudowy. Ponieważ nie używamy żadnych nitów, konstruktor zabudowy może z łatwością przymocować sprzęt.

Przygotowane pod żuraw

Niskie podwozie i duża nośność osi znajdują się na liście życzeń każdej firmy instalującej żuraw. Nasze podwozia są wyposażone w jedno i drugie. Możemy przygotować ramę z wolną przestrzenią w pobliżu kabiny, a nawet wyposażyć ją w fabryczne płyty mocujące żuraw.

Przystawki odbioru mocy

Duży wybór przystawek odbioru mocy niezależnych oraz zależnych od sprzęgła pozwala dopasować rozwiązanie do każdego napędzanego urządzenia. W przypadku elektrycznych samochodów ciężarowych dostępne są elektryczne przystawki odbioru mocy o napięciu 600 V DC lub 400 V AC.

Idealne dla nadwozi wymiennych

Nowe tylne zawieszenie pneumatyczne o skoku 295 mm, w połączeniu z najniższym podwoziem, stanowi idealne rozwiązanie do transportu nadwozi „tymczasowych”.

Zwis tylny i wycięcia

Tylną ramę można teraz przycinać fabrycznie w odstępach co 50 mm. Do wyboru jest fabrycznie przygotowane podwozie z ramą zakończoną na jeden z czterech sposobów: ścięcie górne (dla wywrotek, zabieraków hakowych i śmieciarek), ścięcie dolne (dla przyczep centralnoosiowych), odgięcie (ciągniki siodłowe) lub zakończenie proste (podwozia samochodu ciężarowego).

Pozycja tylnej belki przeciwnajazdowej

Tylna belka przeciwnajazdowa może być montowana w kilku różnych pozycjach, co jeszcze bardziej zwiększa zakres kształtowania tylnej sekcji podwozia.

Wsporniki mocujące

Podwozie może być fabrycznie zaopatrzone we wsporniki mocujące zabudowy, mocowane do ramy — obecnie wsporniki te są dostępne nie tylko w obszarze rozstawu osi, ale także tylnego zwisu.

Masz pytanie?

Odpowie na nie Twój dealer Volvo Trucks. Zadzwoń, złóż mu wizytę lub zaproś go do siebie.

Gotowy na nowe nadwozie?

Konfiguracja zaczyna się u dealera