Trucks

Udostępniaj informacje za pośrednictwem systemu rFMS 

Dostęp do danych

Czy do zarządzania flotą używasz już innej platformy niż system Dynafleet? Zapoznaj się dokładniej z usługą Dostęp do danych. Umożliwia ona udostępnianie danych uzyskanych z Twoich samochodów ciężarowych Volvo innym systemom zarządzania flotą. Usługa Dostęp do danych korzysta z otwartego standardu rFMS i współpracuje z innymi systemami zarządzania flotą niezależnie od platformy.

Floty mieszane

Usługa Dostęp do danych umożliwia efektywne przekazywanie danych z pojazdów Volvo do preferowanej platformy zarządzania flotą. W tym celu Twoje pojazdy Volvo są wyposażone w odpowiednie urządzenia.

Wszystkie Twoje pojazdy w systemie Dynafleet

Czy używasz usługi Dynafleet dla floty mieszanej składającej się w większości z pojazdów Volvo? Jeśli tak, za pośrednictwem standardu rFMS możesz pobierać dane z samochodów ciężarowych innych marek.

Dowiedz się więcej o usługach Dynafleet

Rób to po swojemu

Dealer Volvo Trucks pomoże Ci rozpocząć pracę w systemie zarządzania flotą zoptymalizowanym pod kątem Twojej działalności przy użyciu usługi Dostęp do danych.