Trucks

Łatwość spełnienia wymogów

Czas Pracy Kierowcy

Wykorzystaj do maksimum każdą dostępną godzinę pracy. Z pomocą usługi Dynafleet Czas Pracy Kierowcy widzisz wprost, który kierowca najlepiej nadaje się do wykonania nowego zadania transportowego, który powinien zrobić sobie przerwę albo nawet zakończyć pracę w danym dniu. Dzięki tym informacjom możesz zwiększyć dochody, skuteczniej wykorzystując dostępne zdolności przewozowe.

Dane dotyczące kierowcy ułatwiają planowanie

Możesz poświęcać mniej czasu na planowanie i czynności administracyjne. Aby ułatwić skuteczne planowanie transportu, Dynafleet na bieżąco informuje Cię, w oparciu o regulacje UE dotyczące czasu pracy, o czasie, który każdy z kierowców może przeznaczyć na nowe zadanie transportowe. Dostępne informacje o czasie jazdy i odpoczynku przydają się podczas fakturowania i naliczania płac kierowców.

Zdalne pobieranie danych z tachografu

Szybka i skuteczna, usługa Dynafleet Czas Pracy Kierowcy umożliwia pobieranie danych z tachografu bez wychodzenia z biura – gdziekolwiek Twój samochód ciężarowy i kierowca akurat się znajdują. Dzięki temu zawsze posiadasz najbardziej aktualne dane. No i nie musisz już tracić 20 minut na ręczne pobieranie danych.

Oszczędność 20 minut na każdej operacji pobierania oznacza, że w przypadku floty 40 samochodów ciężarowych oszczędzasz 13 godzin miesięcznie. W skali roku daje to pełny miesiąc, który możesz przepracować bardziej produktywnie.

Prosty, czytelny i w zgodzie z przepisami

Przepisy dotyczące czasu pracy kierowców, czas jazdy, zarządzanie czasem odpoczynku i inne funkcje. System Dynafleet nadzoruje wszystkie aktywności kierowcy, prezentując informacje na ekranie i w raportach aktywności kierowców. Dostępna w kabinie Funkcja Monitorowanie Czasu Pracy Kierowcy pomaga kierowcy w przestrzeganiu przepisów dotyczących czasu jazdy i odpoczynku.

Kluczowe korzyści

  • Automatyczne pobieranie danych z pamięci cyfrowego tachografu i karty kierowcy. Wszystkie dane są przechowywane w systemie Dynafleet i dostępne w dowolnej chwili
  • Funkcja Prognoza Czasu Pracy Kierowcy w sposób ciągły monitoruje czas pracy kierowcy i ostrzega menedżera floty, zanim dojdzie do ewentualnego naruszenia przepisów
  • Stanowi podstawę do fakturowania i naliczania płac kierowców
  • Łatwiejsze staje przestrzeganie przepisów dotyczących czasu jazdy i przerw kierowców
  • Łatwiejsze planowanie i uproszczenie czynności administracyjnych

Najwyższy czas

Twój dealer Volvo Trucks pomoże Ci wybrać odpowiednie dla Ciebie usługi Dynafleet i pokaże, jak efektywnie z nich korzystać.