Trucks

Volvo-FH-Aero-Electric-parked-loading.jpg

Sześć najważniejszych wyzwań stojących przed branżą transportu ciężarowego i metody stawienia im czoła

Anders Petersson
2024-04-21
Ekonomika paliwowa Driver’s World
Author
Anders Petersson
Dyrektor ds. analiz branży transportowej

Prowadzenie efektywnej i dochodowej firmy transportowej nie jest proste i często oznacza konieczność pokonywania wielu przeszkód jednocześnie. Oto sześć największych wyzwań stojących obecnie przed operatorami branży transportowej. 

1. Dostosowanie do nieprzewidywalnej sytuacji gospodarczej

Działalność w branży transportowej zawsze podlegała cyklom koniunkturalnym i była silnie uzależniona od gospodarki. W ostatnich latach wiele firm musiało dostosować się do skutków globalnej pandemii, kryzysu łańcucha dostaw, wzrostu kosztów utrzymania, silnej presji inflacyjnej i szybko rosnących stóp procentowych. Prowadzenie dochodowej działalności pomimo tych wszystkich przeszkód jest ciągłym wyzwaniem — zwłaszcza, gdy nie można przewidzieć, co czeka nas w najbliższej przyszłości.
 

„Podczas spowolnienia gospodarczego nie ma się wpływu na główne czynniki wpływające na całą gospodarkę” — mówi Michael Browne, profesor Uniwersytetu w Göteborgu, który od ponad 30 lat zajmuje się badaniami nad transportem towarów i logistyką. „Należy więc skupić się nad tym, co można mieć pod kontrolą. Może być to okazja do uzyskania dodatkowych informacji na temat wydajności firmy pod względem zużycia paliwa, czasu jazdy i planowania tras, a także znalezienia obszarów, w których można wprowadzić ulepszenia”.
 

Równie ważna jest maksymalizacja wydajności operacyjnej w okresach dobrej koniunktury, ponieważ dzięki temu Twoja firma będzie bardziej elastyczna i odporna na kolejne spowolnienie gospodarcze.

Jako że paliwo stanowi znaczną część wydatków eksploatacyjnych parku samochodowego, zmieniające się ceny mają ogromny wpływ na wyniki finansowe firmy.

2. Minimalizacja kosztów paliwa

Paliwo może stanowić ponad 40% wydatków eksploatacyjnych parku samochodowego. Z tego względu nawet niewielki wzrost jego ceny może mieć duży wpływ na wyniki finansowe firmy.
 

Podobnie jak reszta gospodarki, ceny są nieprzewidywalne i często podlegają wydarzeniom geopolitycznym pozostającym poza kontrolą właściciela parku samochodowego. Są jednak rzeczy, które można zrobić, aby ograniczyć zużycie paliwa do minimum.
 

„Oszczędzanie paliwa może wydawać się oczywiste, ale i tak jestem zaskoczony, jak wielu przewoźników nie jest w stanie podać żadnych danych na temat swojego zużycia paliwa, ponieważ go nie mierzy” — mówi Michael.
 

„Jak bez tego można znaleźć możliwości obniżenia kosztów? Na przykład dobrze wyszkolony kierowca będzie zużywał mniej paliwa i lepiej planował trasy. Potrzebujesz jednak danych, aby wiedzieć, gdzie i jak przeprowadzić szkolenie”.
 

Przeczytaj więcej o sposobach zachęcania do ekonomicznej jazdy oraz o możliwości wykorzystania technologii do kształcenia kierowców

3. Krytyczny niedobór kierowców

Globalny niedobór kierowców stale się pogłębia, a najnowsze prognozy przewidują, że podwoi się w ciągu najbliższych pięciu lat. Sprawi to, że firmom transportowym będzie znacznie trudniej utrzymać obecny poziom działalności, nie mówiąc o ekspansji i rozwoju.
 

Tego problemu nie da się rozwiązać podnoszeniem wynagrodzeń, ponieważ istotnym czynnikiem jest także równowaga między życiem prywatnym a zawodowym. W tym przypadku na równowagę między życiem prywatnym a zawodowym nie wpływają jedynie dłuższe godziny pracy, ale także pozostawanie przez dłuższe okresy poza domem.
 

„Średnia wieku kierowców jest wysoka, co wskazuje, że ta branża nie jest atrakcyjna dla młodych” — mówi Michael. „Długi czas pracy, związany z nią stres oraz możliwość wybrania bardziej atrakcyjnych ścieżek kariery: to niektóre z przyczyn takiego stanu rzeczy”.
 

Zmiana warunków pracy może wpłynąć na zmianę postrzegania tego zawodu. Jednak, jak twierdzi Michael, problem częściowo wynika z braku zainteresowania kierowcami przez badaczy i decydentów. „Mała ilość badań naukowych dotyczących kierowców jest dość zaskakująca. Jest wielu autorów podejmujących przeróżne tematy, od aerodynamiki po pojazdy autonomiczne, ale brakuje specjalistów skupiających się na kierowcach i ich roli”.
 

Dowiedz się więcej o tym, jak przyciągnąć i zatrzymać kierowców lub o sposobach rozwiązania problemu braku kierowców

Wielu właścicieli samochodów ciężarowych wstrzymuje się z elektryfikacją do czasu, aż infrastruktura ładowania będzie bardziej rozwinięta, ale ci, którzy wejdą na rynek wcześniej, mają szansę odnieść korzyści jako pierwsi.

4. Dostosowanie do transformacji energetycznej

Rosnące wymagania dotyczące emisji spalin, a także rosnące zapotrzebowanie rynku na bardziej zrównoważony transport oznaczają, że firmy transportowe znajdują się pod silną presją, aby odchodzić od oleju napędowego.
 

Już teraz wiele wielkich miast, np. Paryż, Ateny, Madryt i Sztokholm, planuje wprowadzenie zakazu wjazdu samochodów ciężarowych z silnikami wysokoprężnymi do centrum już w 2025 r. Nie ma jednak pewności, jakie paliwa mają zastąpić olej napędowy. W efekcie wiele firm przyjęło postawę wyczekującą. Jednak postępując w ten sposób, ryzykują, że pozostaną w tyle.
 

„Zainteresowanie paliwami alternatywnymi rośnie, ale nadal nie ma pewności, kiedy najlepiej byłoby je wdrożyć” — mówi Michael. „Właśnie teraz robi to kilka pierwszych firm. W miarę rozwoju rynku dojdziemy do punktu, w którym nagle firmy zauważą, że ich konkurenci przechodzą na paliwa alternatywne, więc podążą ich śladem”.
 

Dowiedz się więcej o różnych drogach do przyszłości bez paliw kopalnych do samochodów ciężarowych lub o gamie paliw alternatywnych.

Zapewnienie bezpieczeństwa podczas parkowania w nocy nie tylko pozwoli lepiej chronić przewożone ładunki, ale także pozwoli kierowcom poczuć, że są cenieni i wspierani.

5. Znalezienie bezpiecznych miejsc do parkowania

Kierowcom coraz trudniej jest znaleźć bezpieczne parkingi na nocleg, co zmusza ich do korzystania z lokalizacji niezapewniających bezpieczeństwa.
 

Ten problem narasta w całej Unii Europejskiej, a ze szczególnie dramatyczną sytuacją mamy do czynienia w USA, gdzie Departament Transportu (USDOT) uważa, że jedno miejsce parkingowe przypada na 11 samochodów ciężarowych. UE wprowadziła już przepisy które pomogą uniknąć podobnego scenariusza na europejskich drogach, jednak dostęp do bezpiecznego parkingu pozostaje wyzwaniem.
 

„W miejscach takich jak Kent w Wielkiej Brytanii, gdzie przez kanał przepływa bardzo wiele samochodów ciężarowych, kierowcy parkują w różnych dziwnych miejscach, na przykład na wąskich drogach, po prostu dlatego, że nie ma dla nich wystarczającej liczby bezpiecznych miejsc” — mówi Michael. 

„To dziwne, że powierzamy kierowcom odpowiedzialność za tak duże i drogie pojazdy załadowane cennymi towarami, a mimo to nie traktujemy ich dobrostanu poważniej”.

„Niektórzy kierowcy skarżą się również, że nie mają dostępu nawet do podstawowych udogodnień, takich jak toalety, gdy realizują dostawy. Myślę, że to dziwne, że powierzamy kierowcom odpowiedzialność za tak duże i drogie pojazdy załadowane cennymi towarami, a mimo to nie traktujemy ich dobrostanu poważniej”.
 

Problem wynika poniekąd z braku dokładnego wskazania podmiotów odpowiedzialnych za zapewnienie takich udogodnień. I chociaż nie można oczekiwać, że firmy transportowe rozwiążą problem samodzielnie, mogą one pomóc swoim kierowcom, na przykład rekompensując im koszty korzystania z bezpiecznych obiektów.
 

Zapewni to nie tylko lepszą ochronę towarów, ale także sprawi, że kierowcy poczują się bardziej docenieni, a dzięki temu mniej chętni do poszukiwania innej pracy.

6. Dostosowanie do przyszłego planowania urbanistycznego

Obecnie główne trendy w planowaniu urbanistycznym skupiają się na tworzeniu miast bardziej przyjaznych do życia dzięki takim koncepcjom, jak miasta 15-minutowe, zdrowe ulice i kompletne ulice. Jednak często takie koncepcje pomijają rolę transportu towarowego i logistyki, mimo że stanowią one tak znaczącą część przepływu ruchu w danym mieście.
 

„Oznacza to, że czasami urbaniści nie biorą pod uwagę transportu towarowego i nie przeznaczają na niego miejsca” — mówi Michael. „Nowe rozwiązania powinny zawsze uwzględniać transport towarowy — na przykład poprzez zapewnienie wystarczającej liczby stanowisk załadunkowych w dużych budynkach, do których trafia wiele dostaw”.
 

Michael jednak uważa, że sytuacja poprawia się i że władze miejskie zaczynają przywiązywać większą wagę do transportu towarów.
 

„Pandemia uświadomiła wszystkim istnienie łańcucha dostaw i nagle w mediach ten termin pojawia codziennie w zakresie niewyobrażalnym kilka lat temu. Myślę, że odzwierciedla to szersze zrozumienie tego, jak ważne dla społeczeństwa są przepływy towarowe i logistyczne, a miasta angażują się coraz bardziej we współpracę z operatorami transportu w celu znalezienia rozwiązań skomplikowanych problemów związanych z dostawami towarów”.

Powiązane artykuły