Trucks

Tatu Ljokkoi
2022-10-06
4 min
Oszczędzanie paliwa Driver’s World
Author
Tatu Ljokkoi
Driver development at Volvo Trucks

Jak zachęcać do wydajnej jazdy samochodem ciężarowym

Kierowcy samochodów ciężarowych odgrywają kluczową rolę w zmniejszeniu zużycia paliwa w każdej firmie, ale jaki jest najlepszy sposób, aby utrzymać ich motywację i zaangażowanie?

 

Różne firmy mają różne metody zachęcania kierowców do bardziej wydajnej jazdy, a znalezienie odpowiednich sposobów będzie w dużej mierze zależeć od wielkości firmy, jej działalności i zadań. Jako menedżer ds. rozwoju kierowców w Volvo Trucks, Tatu Ljokkoi widział już wiele zarówno skutecznych, jak i nieskutecznych inicjatyw motywujących kierowców. Z jego doświadczenia wynika, że wszystkie odnoszące sukcesy firmy mają pewne wspólne cechy: silną kulturę pracy zespołowej, całościowe podejście do oszczędzania paliwa i długoterminowe zaangażowanie.


Dlaczego oszczędność paliwa wymaga pracy zespołowej

Kierowca samochodu ciężarowego pracuje w większości indywidualnie, a jego technika jazdy wpływa wyłącznie na zużycie paliwa przez jego pojazd. Nie oznacza to jednak, że odpowiedzialność za oszczędność paliwa ma charakter indywidualny. Tatu Ljokkoi jest przekonany, że duch zespołu ma w tym wypadku zasadnicze znaczenie.


„Cała firma, wraz z kierownictwem musi stanowić jedność” — mówi. „Nie można po prostu przekazać kwestii oszczędności paliwa instruktorom kierowców — kierownictwo powinno uczestniczyć w każdym programie szkolenia dla kierowców i wszyscy jego członkowie powinni angażować się w to działanie. Ich obowiązkiem jest późniejsze obserwowanie i ocenianie postępów, zachęcanie i nagradzanie w stosownych przypadkach”.


Innym skutecznym sposobem budowania ducha zespołu jest angażowanie kierowców w proces wyznaczania celów i metod oszczędzania paliwa. Może to zmotywować ich do wzięcia odpowiedzialności za własny rozwój i sprawić, że poczują się częścią zespołu.


Nagrody i zachęty: czy działają?

Nagrody i zachęty różnego rodzaju — nie tylko pieniężne — mogą skutecznie motywować kierowców, jednak trzeba dokładnie przemyśleć zarówno cały system, jak i jego wdrożenie. Dość powszechne jest ustalanie indywidualnej rywalizacji kierowców i nagradzanie tych, którzy osiągają największe oszczędności paliwa, jednak takie podejście może mieć niezamierzone konsekwencje.


„Istnieje ryzyko, że taki system nagród będzie motywował tylko kierowców, którzy już osiągają znaczne oszczędności, ponieważ tylko oni mają duże szanse na wygraną” — wyjaśnia Tatu. „Tymczasem mniej wykwalifikowani kierowcy, a więc ci, którzy mają najwięcej do osiągnięcia, będą mniej zmotywowani, ponieważ korzyści będą poza ich zasięgiem, a to jest naprawdę stracona szansa”.


Inną możliwością jest określenie ogólnego celu dla całej firmy lub floty i równe rozdzielanie nagród. Ten sposób pozwala rozwijać ducha zespołu i zachęca kierowców do współpracy i wzajemnej pomocy.


Ustalanie odpowiednich narzędzi, procesów i celów

Aby utrzymać motywację kierowców, procesy monitorowania i oceny zużycia paliwa muszą być spójne, porównywalne w czasie i przejrzyste. Biorąc pod uwagę, że kierowcy mają różne poziomy doświadczenia i mogą obsługiwać różne ładunki i trasy, porównywanie kierowców między sobą nie zawsze jest sprawiedliwe czy dokładne. Zamiast tego najlepiej jest skoncentrować się na śledzeniu własnych wyników w czasie i identyfikowaniu własnych obszarów wymagających poprawy.


Dobrym sposobem na to jest użycie dostosowanego systemu zarządzania flotą. Dzięki temu można uzyskać informacje o różnych parametrach, takich jak wykorzystanie silnika i skrzyni biegów, dostosowanie prędkości, przewidywanie i hamowanie. W efekcie każdy kierowca może analizować swój sposób jazdy i wskazywać obszary, w których można wprowadzić ulepszenia. Wyniki można następnie oceniać podczas comiesięcznych spotkań podsumowujących. Łączność i analizowanie danych są również coraz częściej wykorzystywane do zachęcania do bardziej wydajnej jazdy.  


Dlaczego oszczędność paliwa jest drogą, a nie celem

Szkolenie dla kierowców jest ważnym narzędziem pomagającym kierowcom oszczędzać paliwo, ale zbyt często jest traktowane jak jednorazowe, szybkie rozwiązanie. „Niektórzy oczekują, że po jednej sesji treningowej wszystko zmieni się z dnia na dzień, ale to tak nie działa” — mówi Tatu.


„Szkolenie dla kierowców dotyczy zarządzania zmianą i wdrażania nowej kultury firmy. To nie jest coś, co zdarza się raz w roku, to coś, co wdrażasz do codziennych czynności. Kiedy zaczynasz o tym myśleć w ten sposób, kierowcom łatwiej jest zachować koncentrację i motywację do doskonalenia”.


Krótko mówiąc, pozostawienie oszczędności paliwa poszczególnym kierowcom prowadzi do różnych wyników. Jeśli jednak chce się osiągnąć znaczne i zrównoważone oszczędności paliwa w całej flocie, należy:

  • Potraktować wszystkich jako zespół, ze wspólnym celem i uzgodnioną strategią osiągnięcia go.
  • Zadbać o zaangażowanie wszystkich, łącznie z kierownictwem.
  • Wdrożyć program motywacyjny z możliwością doceniania i nagradzania całego zespołu, a nie tylko poszczególnych kierowców.
  • Ustalić jasne i spójne KPI.
  • Zadbać o regularne podsumowania i wskazywanie obszarów wymagających poprawy.
  • Pamiętać, że oszczędna jazda to długotrwały proces, a nie krótkoterminowe rozwiązanie.


Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej, przeczytaj o korzyściach szkolenia dla kierowców lub przydatności systemów zarządzania flotą do oszczędzania paliwa.

Możesz także przeczytać o tym, jak technologia przyczynia się do zwiększenia efektywności jazdy i jak wpływa to na zużycie paliwa, dyspozycyjność i bezpieczeństwo.