Trucks

Wspomaganie unikania zderzeń bocznych Volvo Trucks

| 4 min
Jest to jeden z wielu systemów bezpieczeństwa stosowanych przez Volvo i spełnia wymogi Rozporządzenia UE w sprawie bezpieczeństwa ogólnego, a także wymogi stosownych regulaminów ONZ
Wspomaganie unikania zderzeń bocznych Volvo Trucks

Układ wspomagania unikania zderzeń bocznych(1) (LCS2, LCS4) pomaga kierowcy uniknąć wypadku podczas zmiany pasa ruchu. Jest to jeden z wielu systemów bezpieczeństwa stosowanych przez Volvo i spełnia wymogi Rozporządzenia UE w sprawie bezpieczeństwa ogólnego, a także wymogi stosownych regulaminów ONZ, np. R151.

 

Układ wspomagania unikania zderzeń bocznych wykorzystuje technologię radarową do monitorowania obszaru w pobliżu pojazdu, po stronie pasażera (LCS2) lub zarówno po stronie pasażera, jak i kierowcy (LCS4). Do monitorowania służy zespół czujników składający się z dwóch radarów – jednego skierowanego do przodu i jednego skierowanego do tyłu – umieszczony w podwoziu w pobliżu błotnika pierwszej osi przedniej.

 

Układ monitoruje obszar w pobliżu pojazdu, wzdłuż całej długości pojazdu lub zestawu drogowego, a także obszar boczny przed kabiną(2).

 

W tym obszarze układ wspomagania unikania zderzeń bocznych może wykrywać zarówno inne pojazdy (ciężarowe, osobowe, motocykle itd.), jak i niechronionych użytkowników dróg (rowerzystów, pieszych itd.). Układ wspomagania unikania zderzeń bocznych nie wykrywa obiektów nieruchomych ani obiektów, które są zbyt wolne lub zbyt małe. Wykrywanie innych pojazdów działa przy wszystkich prędkościach własnego pojazdu. Zagrożonych uczestników ruchu drogowego, poruszających się z prędkością około 5-20 km/h, można wykryć, gdy prędkość własnego pojazdu wynosi maksymalnie 30 km/h.

Ostrzeżenie o Niebezpieczeństwie Kolizji jest czerwonym sygnałem świetlnym odbijającym się na przedniej szybie.

System ma dwa poziomy alarmów – informacyjny i ostrzegawczy. Na pierwszym poziomie alarmowym, informacyjnym, układ wspomagania unikania zderzeń bocznych wykrył obiekt w monitorowanym obszarze i uznał, że może on stanowić potencjalne zagrożenie, jeśli kierowca zdecyduje się zmienić pas ruchu. Aby poinformować kierowcę o potencjalnym zagrożeniu, w lusterku wstecznym, które znajduje się najbliżej obiektu, zapala się statyczne światło(2).

 

Drugi poziom alarmowy, ostrzeżenie, jest aktywowany, gdy kierowca włączy kierunkowskaz po stronie, po której znajduje się wykryty obiekt. Jeśli obiekt nadal stanowi zagrożenie, lampka w lusterku wstecznym zacznie migać, a z głośnika znajdującego się najbliżej obiektu rozlegnie się krótkie ostrzeżenie dźwiękowe(2).

 

Ostrzeżenia na drugim poziomie alarmowym można wyłączyć za pomocą przełącznika na tablicy rozdzielczej. Szczegółowy opis działania układu w różnych sytuacjach drogowych znajduje się w Podręczniku dla kierowcy.

 

 

(1) Uwaga! Układ Wspomagania Zmiany Pasa Ruchu i Wspomaganie unikania zderzeń bocznych są bardzo czułymi systemami radarowymi. Dlatego nie wolno instalować urządzeń powyżej ani w pobliżu czujnika radarowego lub jego obszaru zasięgu, ponieważ może to wpłynąć na działanie układu. Należy dokładnie przestrzegać Instrukcji Zabudowy Volvo (VBI), rozdział Ogólne.

(2) LCS2 – monitorowana jest tylko strona pasażera pojazdu. LCS4 – monitorowana jest zarówno strona pasażera, jak i strona kierowcy pojazdu.

Powiązane historie