Trucks

Volvo Trucks
2022-06-27
Technologia i innowacyjność Bezpieczeństwo Elektromobilność
Author
Volvo Trucks

Zero wypadków drogowych – marzenie czy realistyczna przyszłość?

Co trzeba zrobić, aby zmniejszyć do zera liczbę wypadków z udziałem samochodów ciężarowych? Jeśli ktokolwiek to wie, to jest to Anna Wrige Berling, dyrektor ds. bezpieczeństwa ruchu drogowego i produktów w Volvo Trucks.

 

Twoim celem jest zero wypadków. Chcesz go osiągnąć?

Naszym celem jest zerowa liczba wypadków i nawet jeśli jesteśmy dumni z dotychczasowej pracy, jeszcze długa droga przed nami. Na całym świecie spada liczba ofiar śmiertelnych wypadków drogowych w przeliczeniu na jednego mieszkańca, ale w wielu częściach świata ich ogólna liczba wciąż rośnie. Co roku w wypadkach drogowych z udziałem samochodów ciężarowych giną tysiące ludzi, więc daleko nam do zadowolenia.
 

Ponad 90% wszystkich wypadków spowodowanych jest przez czynnik ludzki. Czy uważasz, że kierowcy samochodów ciężarowych nie są wystarczająco wykwalifikowani?

Prawdą jest, że w większości wypadków czynnik ludzki odgrywa pewną rolę – dotyczy to wszystkich użytkowników dróg, nie tylko kierowców samochodów ciężarowych. Myślę, że większość kierowców samochodów ciężarowych jest wysoko wykwalifikowana. I ważne jest, aby pamiętać, że czynnik ludzki ma również pozytywną stronę. Kierowcy samochodów ciężarowych – podobnie jak inni użytkownicy dróg – dzięki swoim działaniom i reakcjom unikają znacznie większej liczby wypadków, niż powodują. Prawdą jest jednak, że czynnik ludzki odgrywa dużą rolę. Dlatego szkolenia kierowców, zwiększanie świadomości bezpieczeństwa i zagrożeń wśród wszystkich użytkowników dróg są bardzo ważne dla zmniejszenia liczby wypadków.

Co jest potrzebne, aby zrobić duży krok w kierunku zerowej liczby wypadków?

Bezpieczeństwo ruchu drogowego to skomplikowana układanka, której najważniejszymi elementami są bezpieczne pojazdy, bezpieczne drogi i bezpieczni użytkownicy dróg. Głównym zadaniem Volvo Trucks jest opracowywanie bezpiecznych pojazdów, ale jesteśmy także uzależnieni od inwestycji w poprawę środowiska ruchu drogowego i, co nie mniej ważne, od wysiłków na rzecz kształtowania postawy bezpieczeństwa wśród wszystkich użytkowników dróg.

Anna Wrige Berling jest dyrektorem ds. bezpieczeństwa ruchu drogowego i produktów w Volvo Trucks.

Co musi zrobić Volvo Trucks?

Bezpieczeństwo pojazdów pozostanie w centrum naszej uwagi i będziemy stale opracowywać nowe systemy, które będą uwzględniać więcej sytuacji drogowych i rodzajów wypadków. Musimy także zadbać o to, aby nasze systemy bezpieczeństwa były wykorzystywane zgodnie z ich przeznaczeniem. Pas bezpieczeństwa jest prawdopodobnie najlepszym przykładem na to, że nie zawsze tak się dzieje. Nie jest on stale stosowany, co prowadzi do tragicznych skutków. Niestety, to samo dotyczy innych systemów bezpieczeństwa – nie są one wykorzystywane w pełnym zakresie, a czasami są stosowane nieprawidłowo. To problem, który należy rozwiązać. Będziemy także nadal zwiększać świadomość dotyczącą bezpieczeństwa ruchu samochodów ciężarowych oraz przyczyniać się do poprawy podejścia do kwestii bezpieczeństwa wśród kierowców samochodów ciężarowych i innych użytkowników dróg.

 

O jakim wynalazku Volvo Trucks z dziedziny bezpieczeństwa marzysz, myśląc o przyszłości?

O systemie wyposażonym w czujniki doskonale odczytujące obecność człowieka, który dokładnie wiedziałby, co znajduje się wokół samochodu ciężarowego i byłby w stanie przewidzieć zamiary innych kierowców i użytkowników dróg.
 

Czy więc zero wypadków drogowych to marzenie czy realistyczna przyszłość?

Ponieważ prawie wszystkich wypadków można już dziś uniknąć dzięki połączeniu istniejącej technologii pojazdów i bezpiecznych zachowań użytkowników dróg, nie powinno to być niemożliwe. Jednocześnie można jednak stwierdzić, że zawsze będą istniały sytuacje, w których niefortunne i nieprzewidywalne okoliczności mogą prowadzić do wypadków. I to chyba prawda – przynajmniej w dającej się przewidzieć przyszłości. 

Tak czy inaczej, żadna inna liczba niż zero nie jest akceptowana. Jest to nasza gwiazda przewodnia w pracy i dążeniu do poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego na całym świecie. Każde życie ocalone w drodze do zera wypadków to wygrana.

Na całym świecie spada liczba ofiar śmiertelnych wypadków drogowych w przeliczeniu na jednego mieszkańca, ale w wielu częściach świata ich ogólna liczba wciąż rośnie.