Trucks

Volvo Trucks
2022-05-17
Bezpieczeństwo
Author
Volvo Trucks

Od badania wypadków do funkcji bezpieczeństwa – jak pojawiła się kamera narożna po stronie pasażera

Skręt na stronę pasażera to jedna z najtrudniejszych sytuacji podczas jazdy samochodem ciężarowym w mieście. Prowadzone przez Volvo Trucks badania wypadków wskazują, że wypadek może się zdarzyć, nawet jeśli kierowca sprawdził, czy nie zbliża się pieszy lub rowerzysta. Anna Wrige Berling, dyrektor ds. bezpieczeństwa ruchu drogowego i produktów w Volvo Trucks, opowiada, jak te obserwacje doprowadziły do powstania kamery narożnej po stronie pasażera. led to the development of the passenger corner camera.
 

Wypadki po stronie pasażera podczas skręcania stanowią ok. 20% wypadków z udziałem samochodów ciężarowych i niechronionych użytkowników dróg (vulnerable road users, VRU), toteż są przedmiotem dużej uwagi. Dodatkowe komplikacje wynikają z korzystania przez samochody ciężarowe oraz pieszych i rowerzystów z tego samego pasa ruchu i jednoczesnego otrzymywania zielonego światła. Ograniczona widoczność z kabiny i źle ustawione lusterka to kolejne czynniki mogące zwiększać ryzyko takich wypadków.
 

„Nasze badania potwierdziły to, co zarówno dla nas, jak i całej branży było od dawna jasne – konieczność zajęcia się tym konkretnym rodzajem wypadków. Jednak szczególny charakter sposobu pracy Volvo Trucks wynika z zaangażowania od samego początku naszego zespołu ds. badania wypadków. Dane, które zgromadziliśmy w trakcie badania wypadków stały się podstawą do opracowania kamery narożnej po stronie pasażera” – mówi Anna Wrige Bergling.
 

„Nasza praca zaczyna się od problemu. Aby zrozumieć problem związany z bezpieczeństwem, dokładnie analizujemy wypadki drogowe”.

Anna Wrige Berling jest dyrektorem ds. bezpieczeństwa ruchu drogowego i produktów w Volvo Trucks.

Badania wykorzystywane jako wskazówki do opracowania produktu

Zespół ds. badania wypadków Volvo Trucks kategoryzuje scenariusze według typów wypadków, tworząc przegląd ich cech, mechanizmów i głównych przyczyn.
 

„Nasza kategoryzacja koncentruje się na wypadkach z perspektywy samochodu ciężarowego” – mówi Anna Wrige Berling. „Jest to niezbędne, aby dobrze zrozumieć statystyki wypadków z udziałem samochodów ciężarowych. Badania są wykorzystywane zarówno wewnętrznie, do ustalania priorytetów i jasnych wskazówek dotyczących rozwoju produktów Volvo Trucks, ale także zewnętrznie, do rozpowszechniania naszej wiedzy o tym, jak można poprawić bezpieczeństwo ruchu drogowego”.
 

Koncentrując się na konkretnej sytuacji drogowej, badamy kilka szczegółów. Na przykład prędkość pieszych, rowerzystów i samochodów ciężarowych oraz kąt, pod jakim zwykle dochodzi do wypadku.

„Te czynniki pozwoliły nam określić obszar, który musi objąć kamera narożna po stronie pasażera. Wąski widok może nie pokazać rowerzysty jadącego z dużą prędkością” – mówi Anna.

Obraz z kamery obejmuje kąty kilku lusterek.

Volvo Trucks wyprzedza przepisy

Anna jest przekonana, że kamera może pomóc kierowcom uniknąć wielu wypadków. Kierowcy muszą być zawsze czujni, ale presja, odczuwana przez nich na ruchliwym skrzyżowaniu, może być za duża i w efekcie zaburzać ich koncentrację i uwagę.
 

„Obraz z kamery obejmuje więcej niż tylko kąty kilku lusterek. A to znaczy, że kierowca ma mniej widoków do obserwowania” – mówi Anna.
 

Zgodnie z nowymi wymogami prawnymi do 2024 r. samochody ciężarowe będą musiały być wyposażone w systemy ostrzegawcze z czujnikami wykrywającymi pieszych i rowerzystów. Jednak kamera narożna po stronie pasażera stosowana w Volvo Trucks od 2021 r. nie była konsekwencją wymogów prawnych.
 

„Nawet po spełnieniu wymagań przepisów dotyczących czujników, na podstawie naszych badań widzimy potrzebę zastosowania dodatkowego wyposażenia, które będzie miało rzeczywisty widok na obszar krytyczny” – mówi Anna.
 

„Jesteśmy dumnie z pracy, jaką włożyliśmy w stworzenie tej funkcji, i mamy nadzieję, że ocali ona wiele ludzkich istnień i przyczyni się do zwiększenia bezpieczeństwa na drogach. Bo źródłem prawdziwego bezpieczeństwa jest rzetelna wiedza”.

Wypadek z udziałem rowerzysty przy skręcie

Najczęstszy wypadek z udziałem samochodów ciężarowych i rowerzystów w środowisku miejskim. Zwykle ma miejsce, gdy samochód ciężarowy skręca na stronę pasażera, a pieszy lub rowerzysta jedzie na wprost. Zwykle występuje przy niskich prędkościach samochodów ciężarowych, około 20-30 km/h, ale konsekwencje są często dotkliwe dla pieszych lub rowerzystów. Najczęstsze przyczyny:
 

  • Ograniczona widoczność z kabiny (strona pasażera)
  • Brak zrozumienia sytuacji pieszego/rowerzysty przez kierowcę samochodu ciężarowego i odwrotnie
  • Stres, brak lub rozproszenie uwagi (może dotyczyć zarówno kierowcy, jak i pieszego/rowerzysty)
  • Zła ocena prędkości lub kierunku jazdy samochodu ciężarowego przez rowerzystę


Dowiedz się więcej o badaniach bezpieczeństwa w Volvo Trucks.