Trucks

180702-Volvo
Porträtt på Anna Theander som jobbar med säkerhet på Volvo.
Text: Marie Falk
Bild: Cicci Jonson, Bilduppdraget

Informacje uzyskane na podstawie sześciu typowych wypadków z udziałem samochodów ciężarowych

Volvo Trucks
2022-05-17
Bezpieczeństwo
Author
Volvo Trucks


W ostatnich dekadach liczba śmiertelnych wypadków z udziałem samochodów ciężarowych znacznie spadła. Jednak nadal stanowią one około 15% wszystkich śmiertelnych wypadków drogowych w UE. Zespół Volvo Trucks ds. badania rzeczywistych wypadków (ART) zdobył rozległą wiedzę na temat najczęstszych wypadków i ich przyczyn.Historia każdego wypadku obejmuje zdarzenia w sekundach przed jego wystąpieniem i po nim. Dzięki temu można się dowiedzieć, jak można było uniknąć wypadku lub zapobiec mu. Połączenie informacji tego rodzaju pozwala wyciągnąć odpowiednie wnioski.
 

Wnioski prowadzące do zwiększenia bezpieczeństwa samochodów ciężarowych i drogowego

Ale to tylko część pracy zespołu ds. badania rzeczywistych wypadków. Wiele informacji można uzyskać, gromadząc i analizując krajowe statystyki wypadków i prowadząc szczegółowe analizy dotyczących ich danych ukazujące ukryte korelacje. Pomaga to Volvo Trucks rozwijać technologię i współpracować z decydentami, dzięki którym nasze drogi stają się stopniowo coraz bezpieczniejsze. 

Zespół Volvo Trucks ds. badania rzeczywistych wypadków zdefiniował ponad 20 rodzajów wypadków, które odzwierciedlają sytuację na europejskich drogach. Obraz przedstawia sześć z nich.

„Dzięki analizie statystyk poznajemy częstość występowania wypadków każdego rodzaju, a nasze własne pogłębione badania dostarczają szczegółowych informacji o ich przebiegu i przyczynach” – mówi Anna Theander, liderka zespołu ART, wraz z zespołem odwiedzająca miejsca wypadków i badająca uczestniczące w nich samochody ciężarowe.
 

Podział wypadków na rodzaje ułatwia analizę

Zespół opracował system kategoryzacji zwany rodzajami wypadków, który stanowi przegląd najbardziej typowych scenariuszy wypadków z udziałem samochodów ciężarowych i konsekwencjami w postaci poważnych lub śmiertelnych obrażeń.
 

„Rodzaje wypadków są dobrym odzwierciedleniem najczęstszych wypadków, w których uczestniczą kierowcy samochodów ciężarowych, osobowych oraz niechronieni użytkownicy dróg, tacy jak piesi, rowerzyści, motorowerzyści i motocykliści” – mówi Anna Theander. 

Do wypadku z udziałem rowerzysty na skrzyżowaniach miejskich dochodzi zazwyczaj, gdy samochód ciężarowy skręca na stronę pasażera, a rowerzysta jedzie prosto. Przyczyny to zazwyczaj brak widoczności z kabiny, brak porozumienia między rowerzystą a kierowcą ciężarówki, co skutkuje błędną oceną sytuacji.

Patrząc całościowo, zespół ART może zauważyć, że w każdej z tych grup użytkowników dróg niektóre wypadki zdarzają się częściej niż inne. Dwa typowe wypadki z każdej grupy tworzą następującą listę.   
 

  1. Rodzaj A: wypadek związany z opuszczeniem pasa ruchu. Samochód ciężarowy zjeżdża ze swojego pasa ruchu i/lub z drogi. Może spowodować przewrócenie się pojazdu lub zderzenie z obiektem. Przyczyny: nieuwaga lub zmęczenie kierowcy, skręcanie w celu ominięcia przeszkód. Jest to także częsty wypadek w zimie, kiedy drogi są śliskie.
  2. Rodzaj A: zderzenie z tyłem innego samochodu ciężarowego. Kolizja samochodów ciężarowych jadących w tym samym kierunku. Przyczyny: nieuwaga kierowcy lub jazda ze zbyt małą odległością od pojazdu poprzedzającego. Ograniczona widoczność i śliska nawierzchnia mogą również przyczyniać się do takich wypadków.
    Rodzaj B: zderzenie z nadjeżdżającym samochodem. Główny rodzaj wypadków prowadzących do śmierci pasażerów samochodu. Przyczyny: zbyt duża prędkość, nieuwaga kierowcy lub błędnie ocenione lub nieprawidłowe wyprzedzanie. W większości przypadków samochód osobowy wjeżdża na pas samochodu ciężarowego.
  3. Rodzaj B: wypadek na skrzyżowaniu z udziałem samochodu osobowego. Zderzenie samochodu ciężarowego z bokiem samochodu osobowego skręcającego ze skrzyżowania. Główne przyczyny: nieustąpienie ze względu na nieuwagę. Powodem może być także zbyt szybka jazda samochodu ciężarowego lub osobowego, lub ograniczona widoczność.
  4. Rodzaj C: potrącenie pieszego. Ma miejsce, gdy pieszy lub rowerzysta przecina jezdnię przed samochodem ciężarowym. Przyczyny: ograniczona widoczność, nieuwaga kierowcy lub niechronionego użytkownika drogi, brak oceny prędkości lub odległości.
  5. Rodzaj C: Wypadek z udziałem rowerzysty przy skręcie. Zwykle ma miejsce na skrzyżowaniach miejskich, gdy samochód ciężarowy skręca na stronę pasażera, a rowerzysta jedzie prosto. Przyczyny: brak widoczności z kabiny, brak porozumienia między niechronionym użytkownikiem drogi i kierowcą samochodu ciężarowego, co może skutkować błędną oceną sytuacji i zamiarów drugiej strony.
     

„Szczegółowe informacje dotyczące zbadanych wypadków są wykorzystywane przez zespoły projektowe do wprowadzania ulepszeń konstrukcyjnych ograniczających ryzyko wystąpienia wypadków tego rodzaju. Możemy określić elementy bezpieczeństwa pozwalające na złagodzenie skutków lub całkowite uniknięcie wypadku opisanego w danym scenariuszu w odniesieniu do każdego rodzaju wypadku” – mówi Anna Theander.
 

Zmniejszyła się liczba wypadków śmiertelnych z udziałem samochodów ciężarowych

W ostatnich dekadach liczba wypadków śmiertelnych z udziałem pojazdów ciężkich znacznie się zmniejszyła, mimo że wzrosła ogólna liczba samochodów ciężarowych. Ale to nie koniec pracy. Dzięki wprowadzeniu przepisów standaryzujących wiele systemów bezpieczeństwa w samochodach ciężarowych można uniknąć większej liczby wypadków i zminimalizować ich skutki. Dzielenie się spostrzeżeniami i dogłębną wiedzą z badań będzie nadal istotną częścią działań Volvo Trucks. Liczba wypadków musi zostać zredukowana do zera.

„Aby się to stało, musimy połączyć siły w branży i całym społeczeństwie” – mówi Anna.
 

Rodzaje wypadków:

Rodzaj A: wypadki powodujące śmierć lub poważne obrażenia osób przebywających w samochodzie ciężarowym.

Rodzaj B: wypadki powodujące śmierć lub poważne obrażenia osób przebywających w samochodzie osobowym.

Rodzaj C: wypadki powodujące śmierć lub poważne obrażenia niechronionych użytkowników dróg, takich jak rowerzyści, piesi, motocykliści lub motorowerzyści. 

 

Dowiedz się więcej o badaniach bezpieczeństwa w Volvo Trucks