Trucks

Europejski eksperyment potwierdza: Opracowane przez Volvo Trucks aktywne systemy bezpieczeństwa zwiększają bezpieczeństwo ruchu drogowego

Po tym, jak 26 czerwca br. w Brukseli przedstawiono pierwsze wyniki paneuropejskiego projektu badawczego euroFOT, wniosek jest oczywisty: opracowane przez Volvo Trucks aktywne systemy bezpieczeństwa pomagają kierowcom unikać wypadków.
Volvo Trucks ACC

Projekt euroFOT (FOT = Field Operation Test) trwał blisko cztery lata. Uczestniczyło w nim łącznie 28 partnerów, którzy w imieniu Unii Europejskiej badali systemy opracowane z myślą o pomocy kierowcom samochodów osobowych i ciężarowych w rozpoznawaniu zagrożeń, zapobieganiu wypadkom i poprawie ekonomiki jazdy. 

Volvo Trucks wchodziło w skład szwedzkiego zespołu, razem z Volvo Car Corporation i Uniwersytetem Technicznym Chalmers.

- W przydzielonej nam części projektu badaliśmy 30 samochodów ciężarowych, użytkowanych przez dwie firmy transportowe: DHL Tradeteam w Wielkiej Brytanii i Nijhof Wassink w Holandii. Zweryfikowaliśmy skuteczność trzech systemów: aktywnego tempomatu, Układu Ostrzegającego o Niebezpieczeństwie Kolizji i Układu Monitorowania Pasa Ruchu - mówi Karsten Heining, menedżer projektu w Volvo Trucks.

Ryzyko zredukowane o 15 procent

W odniesieniu do aktywnego tempomatu (ACC) i Układu Ostrzegającego o Niebezpieczeństwie Kolizji (FCW), które są używane wspólnie do utrzymywania bezpiecznej odległości od pojazdu poprzedzającego i tym samym zapobiegania zderzeniom polegającym na najechaniu na tył innego pojazdu, badanie ujawnia, że wyposażając samochody ciężarowe we wspomniane systemy, liczbę tego typu wypadków na autostradach można zredukować nawet o 15 procent. Badanie pokazuje także, że istnieje znaczny potencjał dla podwyższenia tego wskaźnika.

- Statystycznie, system jest wykorzystywany przez mniej niż połowę czasu jazdy. Gdyby wydłużyć ten czas, wypadków mogłoby być jeszcze mniej. Musimy więc instruować i szkolić kierowców - wyjaśnia Karsten Heinig i kontynuuje:

- Należy również popracować nad aspektami technicznymi, żeby uczynić system jeszcze łatwiejszym w obsłudze.

Jeżeli chodzi o Układ Monitorowania Pasa Ruchu (LKS), zebrano zbyt mało danych, by móc wyciągnąć miarodajne wnioski co do stopnia, w jakim to rozwiązanie przyczynia się do unikania wypadków. Udowodniono jednak, że układ pomaga kierowcom w utrzymywaniu prawidłowego toru jazdy.

Nie zaobserwowano żadnego negatywnego wpływu układów ACC, FCW i LKS na zachowanie kierowcy.

- Czasami zadaje się nam pytanie, czy nie obawiamy się, że te systemy mogą przeszkadzać kierowcy lub rozpraszać jego uwagę. Ale analiza danych pochodzących z euroFOT na nic takiego nie wskazuje - mówi Karsten Heinig.

Każdy samochód ciężarowy biorący udział w badaniach był wyposażony w pięć kamer wideo:

  1. Kamera skierowana do przodu, rejestrująca pole widzenia kierowcy w kierunku jazdy
  2. Kamera obejmująca swoim zasięgiem martwe pole po stronie pasażera
  3. Kamera rejestrująca ruchy prawej stopy kierowcy
  4. Kamera zamocowana do przedniego słupka kabiny, rejestrująca zachowania kierowcy
  5. Kamera skierowana na twarz kierowcy, rejestrująca ruchy jego oczu.

Filmy razem z odczytami parametrów, takich jak np. aktualna prędkość jazdy, z elektronicznych jednostek sterujących pojazdu, stanowią unikatowy materiał badawczy, zawierający łącznie około 70 TB danych. Cztery miliony kilometrów, jakie pokonały samochody ciężarowe, są teraz gotowe do analizy, wraz z możliwością pozyskania zapisów dla następnych czterech milionów kilometrów - dzięki współpracy z Chalmers dane zostaną udostępnione także środowiskom akademickim.

- Zebrany materiał posłuży jako bogate źródło wiedzy, w okresie, gdy intensyfikujemy prace nad poprawą bezpieczeństwa ruchu drogowego - stwierdza Karsten Heinig.

Fakty, euroFOT

Projekt euroFOT jest finansowany prze Unię Europejską i skupia 28 organizacji, takich jak producenci pojazdów, dostawcy w branży motoryzacyjnej, instytuty badawcze i uniwersytety. W badaniach bierze udział ponad 1000 samochodów osobowych i ciężarowych.

W ramach szwedzkiej części projektu, Volvo Car Corporation, Volvo Trucks i Uniwersytet Techniczny Chalmers wspólnie opracowały metody badań i analizy zebranych danych.

Łącza do zdjęć:

Układ Monitorowania Pasa Ruchu (LKS): http://images.volvotrucks.com/latelogin.jspx?records=Volvo%20Trucks:14927&r=1340287131067#1340287132288_0

Aktywny tempomat (ACC): http://images.volvotrucks.com/latelogin.jspx?records=Volvo%20Trucks:14868&r=1340287246803#1340287248088_0

W celu uzyskania dodatkowych informacji, prosimy o kontakt z:
Lennart Pilskog,
Media Relations,
tel.: +46 66492,
e-mail: lennart.pilskog@volvo.com

Renata Stefańska,
PR Region CEE,
tel. +48 22 383 45 59,
e-mal: renata.stefanska@volvo.com