Trucks

Volvo Trucks
2022-12-12
Bezpieczeństwo Elektromobilność
Author
Volvo Trucks

Elektryczne samochody ciężarowe Volvo — testy zderzeniowe pod kątem bezpieczeństwa

Co się stanie, jeśli elektryczny samochód ciężarowy zderzy się z innym samochodem ciężarowym? Lub wpadnie w poślizg i przewróci się przy dużej prędkości? Anna Wrige Berling, dyrektor ds. bezpieczeństwa w Volvo Trucks, opowiada projektowaniu elektrycznych samochodów ciężarowych firmy w taki sposób, aby były odporne na zderzenia.

Elektryczne samochody ciężarowe zasilane akumulatorami stają się coraz częstszym widokiem na naszych drogach. Ponieważ bezpieczeństwo należy do podstawowych wartości Volvo Trucks, elektryczne samochody ciężarowe tej firmy są projektowane tak, aby były tak samo bezpieczne, jak wszystkie inne samochody ciężarowe. Ważnym aspektem bezpieczeństwa jest odporność na zderzenia, co wymaga tworzenia pojazdów odpornych na skutki kolizji.


„Elektryczne samochody ciężarowe Volvo mają takie same kabiny, jak nasze tradycyjne samochody ciężarowe z silnikiem wysokoprężnym. Kabiny te zostały gruntownie przetestowane, aby upewnić się, że są odporne na zderzenia. Elektryczne samochody ciężarowe mają również takie same zaawansowane funkcje bezpieczeństwa, które przede wszystkim mają zapobiegać wypadkom” — mówi Anna Wrige Berling, dyrektor ds. bezpieczeństwa w Volvo Trucks.


Wirtualne symulacje i pełnoskalowe testy zderzeniowe

Elektrycznych samochodów ciężarowych zasilanych akumulatorami dotyczą specyficzne wyzwania w zakresie bezpieczeństwa, związane głównie z systemem elektromobilności, w tym akumulatorem 600 V. Należy zminimalizować ryzyko zwarcia i wycieku substancji chemicznych z systemu.


Volvo stosuje rygorystyczne obliczenia, wirtualne symulacje oraz pełnoskalowe testy zderzeniowe, aby zweryfikować bezpieczeństwo elektrycznych samochodów ciężarowych w przypadku zderzenia.


„Obliczenia i wirtualne symulacje są podstawą, gdy opracowujemy i weryfikujemy bezpieczny projekt naszych elektrycznych samochodów ciężarowych. W ten sposób możemy cyfrowo przetestować różne scenariusze i parametry. Aby zweryfikować wyniki symulacji, przeprowadzamy również pełnoskalowe testy zderzeniowe samochodów ciężarowych” – mówi Anna Wrige Berling.

Anna Wrige Berling jest dyrektorem ds. bezpieczeństwa w Volvo Trucks.

Testy zderzeniowe symulujące rzeczywiste sytuacje drogowe

Testy zderzeniowe symulują rzeczywiste sytuacje drogowe w celu weryfikacji wymagań dotyczących bezpieczeństwa elektrycznego, chemicznego i przeciwpożarowego.


„Celem pełnoskalowych testów zderzeniowych jest zminimalizowanie ryzyka pożaru i wycieku chemikaliów poprzez sprawdzenie, czy akumulatory i komponenty elektryczne pozostają na miejscu podczas zderzenia, a system wysokiego napięcia się wyłącza” – wyjaśnia Anna.


Volvo FM Electric poddano trzem rodzajom pełnoskalowych testów zderzeniowych. Wyniki testów potwierdzają pozytywne wyniki symulacji wirtualnych. 

Test zderzenia bocznego. W tym teście wózek, symulujący samochód osobowy, uderza samochód ciężarowy w bok z zainstalowanymi akumulatorami. Test sprawdza, czy akumulatory wraz z ich modułami i ogniwami są dobrze chronione i pozostają na swoim miejscu nawet w przypadku zadziałania dużej siły.
Test przewrócenia pojazdu. Ten test wymaga wymuszenia przewrócenia się samochodu ciężarowego, co jest częstym rodzajem wypadku. Celem jest sprawdzenie, czy system wysokiego napięcia wyłącza się, aby zminimalizować ryzyko bezpieczeństwa kierowcy i zespołu ratowniczego.
Test zderzenia z barierą. Test zderzenia z barierą polega na uderzeniu samochodu ciężarowego w barierę symulującą tył innego pojazdu ciężarowego. Elektryczny samochód ciężarowy zostaje poddany testowi, aby upewnić się, że instalacje elektryczne i komponenty pod kabiną pozostają na swoim miejscu i że nie powstają zwarcia prowadzące do pożaru lub innych niebezpiecznych sytuacji.

Volvo Trucks jest pierwszym światowym producentem samochodów ciężarowych, który oferuje pełną gamę elektrycznych samochodów ciężarowych w produkcji seryjnej.


„Jesteśmy prekursorami, więc spoczywa na nas wielka odpowiedzialność – musimy zapewnić, że przejście na wolny od paliw kopalnych elektryczny transport odbywa się bez uszczerbku dla bezpieczeństwa kierowców, zespołów ratowniczych i innych użytkowników dróg” – mówi Anna Wrige Berling, dyrektor ds. bezpieczeństwa w Volvo Trucks. 


Obejrzyj testy zderzeniowe elektrycznych samochodów ciężarowych Volvo:

Dowiedz się więcej o naszych pracach dotyczących bezpieczeństwa i naszych elektrycznych samochodach ciężarowych.