Trucks

Czy akumulatory są naprawdę ekologiczne?

Pojazdy elektryczne są cichsze, bardziej energooszczędne i czystsze niż ich odpowiedniki jeżdżące na paliwach kopalnych. Trzeba jednak mieć na uwadze kilka kwestii związanych z akumulatorami. Czy akumulatory litowo-jonowe są naprawdę ekologiczne, jeśli spojrzeć na to w szerszej perspektywie? Dyrektor ds. ochrony środowiska i innowacji Volvo Trucks, Lars Mårtensson, omawia zalety i wady.
Lars Mårtensson, Volvo Trucks
Lars Mårtensson Dyrektor Volvo Trucks ds. ochrony środowiska i innowacji.

Do ważnych składników akumulatorów litowo-jonowych jest kobalt pochodzący głównie z Kongo. Z kolei organizacja Amnesty International zgłaszała, że w Kongo zatrudnia się dzieci i mają miejsce naruszenia praw człowieka. Co robicie, aby zapewnić, że materiały, których używacie w akumulatorach, są wydobywane w odpowiedzialny sposób?

„Oczywiście nie akceptujemy do produkcji żadnych materiałów wydobywanych czy wytwarzanych w niedopuszczalny sposób — jest to jasno sformułowane w naszym kodeksie postępowania. Współpracujemy z różnymi dostawcami, aby prześledzić pochodzenie naszych surowych materiałów. Aby inspirować ten rozwój, Volvo Group wraz z wieloma innymi producentami z branży motoryzacyjnej utworzyła organizację o nazwie Drive Sustainability, która zajmuje się głównie badaniem i poprawianiem warunków pracy oraz wpływu na środowisko elementów łańcuchów dostaw nieprzetworzonych materiałów. Wiele problemów nadal czeka na rozwiązanie, ale podejmowane przez nas środki mają ważne znaczenie”. 

Na ile korzystne są akumulatory z punktu widzenia klimatu? Czy istnieje ryzyko, że znaczne zużycie energii podczas ich produkcji niweluje korzyści dla środowiska wynikające ze stosowania elektrycznego układu napędowego?

„Produkcja akumulatorów rzeczywiście pochłania wiele energii, ale patrząc z perspektywy cyklu eksploatacji, nie ma wątpliwości, że elektryczne pojazdy komercyjne są niezwykle korzystne zarówno z punktu widzenia klimatu, jak i energii. Wynika to przede wszystkim z faktu, że silniki elektryczne wykorzystują energię znacznie efektywniej niż silniki spalinowe. Tak więc im więcej kilometrów przejedzie samochód ciężarowy w okresie eksploatacji, tym większa jest ta różnica — na korzyść elektrycznie zasilanych pojazdów”. 

Czy naprawdę da się obronić pojazdy elektryczne, jeśli energia używana do produkcji i ładowania akumulatorów pochodzi z nieodnawialnych źródeł energii, na przykład z węgla?

„Oczywiście optymalne jest używanie energii ze źródeł odnawialnych na każdym etapie. Jeśli elektryczność jest wytwarzana z paliw kopalnych, korzyści klimatyczne są mniejsze. Jednak dzięki wysokiej skuteczności silnika elektrycznego wybór napędu elektrycznego jest nadal korzystniejszy niż silnika wysokoprężnego na ropę. Jeśli natomiast porównać samochód ciężarowy napędzany na przykład biogazem z pojazdem elektrycznym czerpiącym energię ze stacji ładowania zasilanych węglem, wynik nie jest już taki oczywisty”.

Co będziecie robić z akumulatorami po zakończeniu ich okresu eksploatacji? Czy można je poddać skutecznemu recyklingowi, czy też będą powodować nowe problemy dla środowiska?

„Poważnie traktujemy naszą odpowiedzialność jako producenta. Obecnie realizujemy kilka projektów mających na celu zbadanie możliwości ponownego wykorzystania akumulatorów samochodów ciężarowych na przykład do magazynowania energii słonecznej. A kiedy okres eksploatacji akumulatorów definitywnie się zakończy, zapewnimy, że są utylizowane we właściwy sposób”.