Trucks

Nie istnieje jedno, globalne rozwiązanie

Zwrot w kierunku zrównoważonego transportu przynosi branży transportowej zarówno możliwości, jak i wyzwania. Volvo Trucks stale pracuje nad nowymi technologiami zwiększającymi sprawność energetyczną, będąc motorem postępu w ramach bliskiej współpracy z klientami.
Lars Mårtensson
Volvo Trucks produkuje Samochody ciężarowe w fabrykach neutralnych pod względem emisji CO₂. Istotnym aspektem działań proekologicznych jest recykling. Ponad 90 procent samochodu ciężarowego Volvo nadaje się do ponownego przetworzenia – i wartość ta jeszcze wzrośnie.

Jak Volvo Trucks stara się ograniczać oddziaływanie branży transportowej na środowisko naturalne?
– Żyjemy i pracujemy w okresie przejściowym, w którym jako społeczeństwo od dekad zależne od ropy naftowej, przechodzimy na system oparty na paliwach odnawialnych. Jako producent pojazdów, opracowujemy nowe, bardziej zasobooszczędne w kontekście całego cyklu życia samochodu ciężarowego technologie. To zaś oznacza coraz większą potrzebę bliskiej współpracy, nie tylko z producentami i dystrybutorami biopaliw, ale także z politykami. Na przykład, współpracujemy z ONZ, przedstawiając rekomendacje w zakresie m.in. zwiększenia skali międzynarodowego finansowania rozwoju, wprowadzania sprzyjających regulacji prawnych oraz systemu zachęt do wykorzystywania nowych technologii w transporcie.

Jakie paliwa Volvo Trucks uznaje za najbardziej przyszłościowe?
– Nie wydaje nam się, by istniało jedno, globalne rozwiązanie. Zamiast tego, będziemy musieli znaleźć wiele alternatyw, zależnie od czasu, miejsca i obszaru zastosowań. Poza tym, każde paliwo ma swoje zalety i wady. Ważne, żeby nie przyglądać się jedynie emisji spalin podczas jazdy, lecz także całemu cyklowi życiowemu produktu. Jednakże są rozwiązania, które w przypadku konkretnych segmentów transportu uznajemy za szczególnie interesujące w dłuższej perspektywie, takie jak np. pojazdy zasilane gazem czy elektryfikacja.

Będziemy musieli znaleźć wiele alternatyw, zależnie od czasu, miejsca i obszaru zastosowań.

Dlaczego nie inwestuje się zbyt dużo w napęd elektryczny w transporcie długodystansowym?
– Na dzień dzisiejszy w Volvo Trucks jesteśmy najbardziej przekonani do napędu elektrycznego w ruchu miejskim, chociaż elektryfikacja ma duży potencjał na przyszłość także w segmencie długodystansowym. W pełni elektryczny transport długodystansowy, w sytuacji, kiedy nie można wykorzystać pojazdów czerpiących energię z akumulatorów, wymaga zapewnienia ciągłego zasilania w energię, na przykład za pomocą szyn upieczonych w nawierzchni drogi. A ponieważ elektryfikacja dróg wymaga poważnych inwestycji w infrastrukturę, kierunek ten przypuszczalnie zostanie odłożony w czasie. Niemniej jednak prowadzimy własne badania. Alternatywnych rozwiązań potrzebujemy nawet współcześnie i obecnie gaz pozwala na szybkie opracowanie nowych produktów o znacznie mniejszym oddziaływaniu na klimat.

Czy prowadzicie jakieś nowe prace w dziedzinie napędu gazowego?
– W 2018 r. wprowadzimy na rynek nowy samochód ciężarowy z silnikiem gazowym, przeznaczony dla transportu regionalnego i długodystansowego. W porównaniu do naszego poprzedniego modelu, klasy Euro 5, zwiększyliśmy udział gazu w mieszance paliwowej do ponad 90 procent. Ponadto, zapas skroplonego gazu umożliwi przejechanie do 1000 kilometrów, zanim konieczne będzie ponowne tankowanie. Jest to możliwe dzięki temu, że nasz silnik gazowy nie jest tradycyjną jednostką o zapłonie iskrowym, lecz silnikiem o zapłonie samoczynnym, w którym czynnikiem zapalającym gaz jest niewielka dawka oleju napędowego lub HVO. W ten sposób łączymy proekologiczne właściwości biogazu z osiągami i sprawnością silnika wysokoprężnego. Ja i moi współpracownicy mocno wierzymy w metan jako paliwo w transporcie długodystansowym, w którym paliwo to ma ogromy potencjał, jeżeli chodzi o redukcję oddziaływania na środowisko, rozumianą jako niską emisję CO2, przy zachowaniu wydajności.

HVO

Rodzaj oleju napędowego pochodzącego ze źródeł odnawialnych, pozyskiwany w procesie przerobu olejów roślinnych lub tłuszczów zwierzęcych, chemicznie identyczny z kopalnym olejem napędowym.

Gaz ziemny
Gaz kopalny, którego głównym składnikiem jest metan. Zapewnia o około 10–20 procent mniejszą emisję CO₂, w porównaniu z olejem napędowym.

Skroplony gaz ziemny (LNG)
LNG i Bio-LNG to gaz ziemny lub biogaz, sprowadzony do postaci ciekłej w celu łatwiejszego transportu i przechowywania.

Biogaz
Odnawialne paliwo gazowe, składające się głównie z metanu. Jest pozyskiwany w oczyszczalniach ścieków, ale także z opadów żywności, obornika i osadów organicznych. Może zmniejszyć oddziaływanie na środowisko nawet o 80 procent.

Elektryczność odnawialna
Prąd elektryczny wytwarzany z wykorzystaniem źródeł energii, które są szybko odnawialne i niewyczerpalne, takich jak słońce, wiatr, biomasa czy energia wodna.