Trucks

Zwiększ swoją wydajność poprzez szkolenie kierowców

Organizowane przez Volvo Trucks szkolenia kierowców dostarczają specjalistycznej wiedzy i połączeniu z możliwością nabycia umiejętności praktycznych. Ich celem jest maksymalizacja wydajności pojazdu.
Ilustracje:
W konkurencyjnej branży transportowej wydajność, zużycie paliwa i bezpieczeństwo zależą w dużym stopniu od kwalifikacji kierowcy.

W konkurencyjnej branży transportowej wiele zależy od kwalifikacji kierowcy. Dlatego właśnie Volvo Trucks oferuje liczne szkolenia opracowane z myślą o rozwoju zawodowym kierowców.
Szkolenia zostały przygotowane przez zespół Competence Development w Volvo Trucks i są prowadzone przez doświadczonych instruktorów.

– Samochód ciężarowy jest dla kierowcy narzędziem. Żeby efektywnie korzystać z pojazdu, trzeba dobrze go znać i umieć w pełni wykorzystywać jego możliwości techniczne – mówi Emanuele Piga, dyrektor ds. szkolenia kierowców i usług towarzyszących w Volvo Trucks.

Szkolenie zapewnia szereg korzyści, m.in. większą rentowność wynikającą z większej wydajności, niższe zużycie paliwa, większy komfort pracy kierowcy oraz mniejsze zużycie eksploatacyjne pojazdu.

Szkolenie pomaga również w przyciągnięciu i zatrzymaniu w firmie najlepszych przedstawicieli tego zawodu: – Branża transportowa domaga się dobrych kierowców. Ich szkolenie ma więc kluczowe znaczenie dla pozytywnego wizerunku tej profesji i pozwala kontynuować karierę w tym zawodzie – mówi Michael Börjesson, menedżer w Volvo Trucks ds. usług sprzyjających oszczędzaniu paliwa.

W 2018 r. programy szkoleniowe Volvo będą modyfikowane pod kątem spełnienia indywidualnych potrzeb uczestniczących w nich poszczególnych firm i kierowców. 

Branża Transportowa i Legislacja
Przepisy regulujące warunki pracy kierowców stają się coraz bardziej złożone. Celem tego modułu szkoleniowego jest wyjaśnienie kierowcy jego roli oraz zasad dotyczących czasu jazdy i odpoczynku. Uczestnicy szkolenia zdobywają umiejętność praktycznego stosowania przepisów w celu osiągania maksymalnej wydajności i ograniczania zagrożeń wynikających ze zmęczenia i przepracowania.

Jazda Ekonomiczna
Kierowca pełni ważną rolę w osiąganiu dużej ekonomiki paliwowej. Różnice w zużyciu paliwa pomiędzy poszczególnymi kierowcami mogą sięgać nawet 30%. Szkolenie w zakresie ekonomicznej jazdy nauczy uczestników maksymalnie skutecznego posługiwania się elementami sterującymi oraz optymalnego wykorzystania energii kinetycznej pojazdu. Jazda ekonomiczna nie tylko zwiększa Twoją rentowność. Jest także korzystna dla środowiska naturalnego i zmniejsza stres kierowcy.

Bezpieczeństwo w Transporcie
Ładunki o różnej masie i wymiarach wymagają odmiennego zabezpieczenia. Sposoby zabezpieczenie są ściśle regulowane, by ładunek się nie przemieszczał. Celem jest minimalizacja zagrożeń, ryzyka wypadków oraz uszkodzeń ładunku i pojazdu. Ponadto szkolenie uczy kierowców przeciwdziałania kradzieżom ładunku, który to proceder nasila się.

Zdrowie i Pierwsza Pomoc
Poprzez mieszankę wiedzy teoretycznej i ćwiczeń praktycznych kierowcy uczą się dbać o swoją kondycję fizyczną, zdrowie i dietę. Poznają zasady ergonomii oraz ćwiczenia pomagające uniknąć schorzeń zawodowych. Program szkolenia obejmuje również postępowanie w razie wypadku oraz udzielanie pierwszej pomocy i prowadzenie RKO (resuscytacja krążeniowo-oddechowa).

Jazda Bezpieczna
Bezpieczna jazda to mniejsze ryzyko wypadku, niższe koszty i większa dyspozycyjność, a nawet być albo nie być firmy transportowej. W końcu której firmie zależy, by jej pojazd po wypadku stał się bohaterem mediów? Po ukończeniu tego szkolenia kierowcy będą lepiej rozumieć zagrożenia w ruchu drogowym i potrafić je minimalizować. Ponadto zdobędą gruntowną wiedzę o elementach systemu bezpieczeństwa w pojeździe.

Kierowanie Pojazdem Budowlanym
Co może zrobić kierowca pojazdu budowlanego, by nie ugrząźć w błocie? Albo nie przewrócić pojazdu na nierównym podłożu? Przedmiotem tego specjalistycznego kursu są codzienne wyzwania towarzyszące jeździe po placu budowy, często po nierównym i zdradliwym terenie, a także sposób korzystania z specjalnych elementów wyposażenia budowlanych samochodów ciężarowych. Omawiane są również zasady bezpiecznej i ekonomicznej jazdy w terenie samochodami ciężarowymi Volvo.