Trucks

Volvo FM Electric driving in tunnel

7 powszechnych mitów na temat akumulatorów do elektrycznych samochodów ciężarowych

Lars Mårtensson
2022-09-09
5.5 min
Elektromobilność
Author
Lars Mårtensson
Environment and Innovation Director at Volvo Trucks

Obecnie istnieje wiele błędnych przekonań i nieporozumień dotyczących elektrycznych samochodów ciężarowych. Wiele z nich dotyczy akumulatorów i ich wpływu na środowisko. Aby móc podejmować świadome decyzje i inwestycje, trzeba umieć odróżnić fakty od mitów

Przekształcenie sektora transportu w zrównoważony sposób w celu dostosowania do Porozumienia paryskiego dotyczącego zmiany klimatu jest wyzwaniem i w ciągu następnej dekady będzie wymagało zarówno decyzji rządowych, jak i przepisów. Tymczasem trwa ekspansja elektryfikacji transportu i gamy bezemisyjnych pojazdów o dużej ładowności. Ważną częścią tego procesu są akumulatory, ale na ile są ekologiczne?
 

Oto lista powszechnych mitów na temat akumulatorów do elektrycznych samochodów ciężarowych:
 

1. Wpływ akumulatorów do samochodów ciężarowych na środowisko w porównaniu z wpływem pojazdów z silnikami wysokoprężnymi jest tak duży, że nie warto w tej chwili inwestować w elektryczne samochody ciężarowe.

W okresie eksploatacji wpływ elektrycznego samochodu ciężarowego na klimat jest bardzo mały, ale nieco większy podczas jego produkcji. Wynika to stąd, że produkcji jest bardziej energochłonny, w związku z czym wpływ na klimat produkcji pojazdu elektrycznego jest większy niż jego odpowiednika z silnikiem wysokoprężnym. Jeśli jednak elektryczny samochód ciężarowy z napędem akumulatorowym jest zasilany energią elektryczną pochodzącą ze źródła odnawialnego, to już po przejechaniu 100 000 km (co często trwa krócej niż przez rok) jego wpływ na klimat będzie mniejszy niż w przypadku pojazdu z silnikiem wysokoprężnym.

 

 

Dlatego ważne jest przeprowadzanie oceny cyklu życia uwzględniającej wpływ na środowisko w czasie całkowitego okresu eksploatacji pojazdu, a nie tylko fazy produkcji. Jednocześnie są prowadzone prace mające na celu wytwarzanie akumulatorów przy użyciu 100% energii ze źródeł odnawialnych i w ostatnich latach dokonano w tym obszarze wymiernych postępów.

2. Ograniczona dostępność zielonej energii oznacza, że ładowanie pojazdów elektrycznych nie będzie przyjazne dla środowiska.

Korzyści klimatyczne pojazdu elektrycznego zależą od dostępu do zielonej energii elektrycznej. W krajach bez dostępu do zielonej energii elektrycznej nie będzie żadnych korzyści dla klimatu. W przypadku pojazdów elektrycznych należy jednak pamiętać o kilku innych ważnych czynnikach środowiskowych. Należą do nich na przykład brak emisji spalin, redukcja hałasu, lepsze środowisko pracy, znaczna poprawa lokalnej jakości powietrza i możliwość transportu towarów w strefach zerowej emisji.

 

A dostępność zielonej energii elektrycznej rośnie na całym świecie. W roku 2020 udział odnawialnych źródeł energii w UE wzrósł do 37% z 34% w 2019 r., a globalny udział odnawialnych źródeł energii wyniósł 29% w porównaniu z 27% w 2019 r. W 2021 r. wzrost ilości światowej energii ze źródeł odnawialnych był szybszy niż kiedykolwiek wcześniej. Według Międzynarodowej Agencji Energetycznej (IEA) odnawialne źródła energii mają odpowiadać za prawie 95% wzrostu światowej mocy elektrycznej do 2026 roku.

3. Nie ma możliwości ponownego użycia i recyklingu akumulatorów do elektrycznych samochodów ciężarowych.

Obie te możliwości są obecnie dostępne, a rozwój i inwestycje w tym obszarze rosną wraz z liczbą akumulatorów. Na całym świecie wprowadzono także nowe przepisy, w tym europejską dyrektywę w sprawie baterii i akumulatorów określającą odpowiedzialność producenta za ponowne wykorzystanie i recykling. Gdy pojemność akumulatora samochodu ciężarowego osiągnie określony próg, można go eksploatować na trasie, na której wystarczy krótszy zasięg, lub przenieść do pojazdu, który wykonuje lżejsze operacje.

 

Gdy pojemność akumulatora spadnie poniżej progu użyteczności, istnieje kilka opcji. Na przykład regeneracja w celu przywrócenia akumulatora do pierwotnego stanu. Oczekuje się również, że odnawianie akumulatorów lub ich ponowne wykorzystanie w mieszkalnych lub przemysłowych magazynach energii będzie stanowić główne zastosowanie. Recykling będzie ostatnim krokiem do wykorzystania cennych materiałów akumulatorów.   

4. Lepiej zaczekać na przyszłe inwestycje w ekologiczne samochody ciężarowe lub do czasu, gdy samochody ciężarowe zasilane wodorowymi ogniwami paliwowymi zastąpią elektryczne samochody ciężarowe wykorzystujące akumulatory.

Elektryczne samochody ciężarowe z zasilaniem akumulatorowym i pojazdy elektryczne wykorzystujące technologię ogniw paliwowych uzupełniają się wzajemnie i obie technologie będą potrzebne, aby sprostać przyszłym wyzwaniom. Najlepsze rozwiązania są różne zależnie od rodzaju transportu, potrzeb klienta i lokalnych uwarunkowań, takich jak infrastruktura.

W przypadku najbardziej energochłonnych zadań, takich jak transport ciężkich ładunków i długodystansowy, elektryczne samochody ciężarowe z wodorowymi ogniwami paliwowymi stanowią zeroemisyjną alternatywę spełniającą długoterminowe zapotrzebowanie na produktywność i zrównoważony rozwój. Elektryczne samochody ciężarowe z ogniwami paliwowymi nie są jeszcze w pełni dostępne, jednak w najbliższych latach ich dostępność będzie coraz większa. Z drugiej strony, elektryczne samochody ciężarowe z napędem akumulatorowym są już mocno konkurencyjne, a w ciągu kilku lat mogą stać się bardziej opłacalne niż pojazdy z silnikiem wysokoprężnym.

Pojemność energetyczna akumulatorów jest ważnym czynnikiem w odniesieniu do zasięgu akumulatorowych pojazdów elektrycznych. Dzięki ciągłemu rozwojowi akumulatorów i rosnącej infrastrukturze ładowania większość transportu towarowego w Europie może być obecnie realizowana za pomocą elektrycznych samochodów ciężarowych z napędem akumulatorowym. Na kolejne zielone inwestycje nie należy czekać z wielu powodów, z których jednym jest klimat.

5. W procesie produkcji akumulatorów dochodzi do łamania praw człowieka

Akumulator elektryczny jest produkowany z różnych surowców, a wiele z nich pochodzi z kopalń. Jednym z ważnych składników powszechnie stosowanych w akumulatorach litowo-jonowych jest kobalt. Pozyskiwanie tego materiału wzbudziło kontrowersje w ciągu ostatnich kilku lat z powodu naruszeń praw pracowniczych i praw człowieka w takich krajach jak Demokratyczna Republika Konga, o czym informuje Amnesty International. Branża motoryzacyjna współpracuje od wielu lat w celu umożliwienie śledzenia łańcucha dostaw, aby zapewnić, że dostawcy przestrzegają praw człowieka, dbają o środowisko i postępują zgodnie z etyką biznesową.

6. Spadek wydajności akumulatorów w niskich temperaturach sprawia, że elektryczne samochody ciężarowe są mniej opłacalną opcją.

Wpływ jest mniejszy, niż mogłoby się wydawać. Niektóre samochody ciężarowe są wyposażone w funkcje pozwalające zapewnić optymalną temperaturę (+25 stopni Celsjusza) akumulatora w dni wolne od pracy.
W przypadku samochodów ciężarowych Volvo na przykład skrócenie zasięgu przy -10 stopniach Celsjusza wynosi około 3%. W temperaturze -20 stopni Celsjusza spadek wynosi około 10%. Warto pamiętać, że niskie temperatury zwiększają zużycie energii niezależnie od układu napędowego ze względu na ogrzewanie kabiny i tym samym zawsze wpływają na zasięg pojazdu.

7. Jeśli wszystko ma być zelektryfikowane, minerałów na akumulatory jest za mało.

Producenci słusznie obawiają się problemów z dostępem do wielu minerałów. Nie wystąpią one zapewne w najbliższych latach, ale w dłuższej perspektywie należy przyjrzeć się alternatywnym minerałom, zmniejszyć potrzebne ilości i zwiększyć wykorzystanie materiałów pochodzących z recyklingu.

Wiele firm określa ambitne cele w zakresie emisji gazów cieplarnianych, aby dostosować się do wymagań porozumienia paryskiego, a akumulatorowe elektryczne samochody ciężarowe są jednym ze sposobów osiągnięcia tych celów.

Tutaj możesz przeczytać więcej o akumulatorach i elektrycznych samochodach ciężarowych, a także obliczyć całkowity wpływ na środowisko swojego samochodu ciężarowego.