Trucks

Bert Johansson
2023-05-29
Dyspozycyjność Driver’s World
Author
Bert Johansson
Operational Development Manager

8 najważniejszych wskazówek dotyczących konserwacji zapobiegawczej pozwalających uniknąć awarii samochodu ciężarowego

Upewnienie się, że Twój samochód ciężarowy jest sprawny, ma kluczowe znaczenie dla uniknięcia przestojów w firmie. Oto 8 typowych przyczyn awarii i możliwości zapobiegania im.

Jest oczywiste, że całkowite uniknięcie przestojów samochodów ciężarowych jest prawie niemożliwe ze względu na naturalne zużycie. Jest jednak wiele konserwacyjnych czynności zapobiegawczych, które można wykonać, aby zmniejszyć ryzyko awarii.

„Ogólnym podstawowym zaleceniem dotyczącym wydłużenia czasu sprawności jest przeprowadzanie regularnych przeglądów. Codzienne kontrole oznaczają, że kierowcy mogą podjąć działanie, zanim jakikolwiek problem stanie się większy lub nawet poważny. Wielu problemów można również uniknąć dzięki regularnym przeglądom”, mówi Bert Johansson, menedżer ds. rozwoju operacyjnego w Volvo Trucks.

Oczywiście niektóre awarie są częstsze od innych.
 

Oto lista 8 najczęściej występujących oraz możliwości odpowiednich działań.

1. KONSERWACJA AKUMULATORA 
Najczęstszą przyczyną problemów z samochodem ciężarowym jest awaria akumulatora. Nowoczesne samochody ciężarowe w wysokim stopniu korzystają z energochłonnych systemów i funkcji. Nadmierne obciążenie może spowodować rozładowanie akumulatora. Dobrze naładowane i czyste akumulatory wraz z dobrze utrzymaną skrzynką akumulatorową i złączami elektrycznymi mają kluczowe znaczenie dla uniknięcia awarii. Aby uniknąć awarii, akumulatory należy utrzymywać w czystości i naładowane, a także zapewnić, że złącza elektryczne w skrzynce akumulatorowej są czyste i wolne od korozji dzięki stosowaniu sprayu antykorozyjnego.

2. UNIKANIE ZABLOKOWANIA LUB ZUŻYCIA HAMULCÓW
Hamulce są narażone na wiele czynników przyspieszających zużycie, a zablokowane hamulce należą do częstych problemów wymagających wezwania pomocy drogowej. Przyczyną awarii mogą być pęknięte tarcze, zużyte klocki hamulcowe i/lub zablokowanie zacisków. Wszystkiego tego można uniknąć dzięki regularnym kontrolom zapobiegawczym. Upewnij się, że przestrzegasz zaplanowanych terminów przeglądów.

3CZYSTE ZŁĄCZA ELEKTRYCZNE ROZRUSZNIKA
Problemy z rozrusznikiem zajmują trzecie miejsce na liście możliwych powodów awarii silnika. Ich powodem są często luźne lub wadliwe połączenia elektryczne, spowodowane – w tym przypadku – korozją. Aby tego uniknąć, sprawdź połączenia rozrusznika i w razie potrzeby wyczyść je i nasmaruj sprayem antykorozyjnym.  

4. CODZIENNA KONTROLA OPON
Na czwartym miejscu znajdziemy różne rodzaje uszkodzeń opon: na przykład pęknięcia. Sprawdzając opony codziennie, możesz uniknąć wielu problemów. Poszukaj nietypowego zużycia i uszkodzeń bieżnika opon oraz ścian bocznych.

5. WYCIEKI OLEJU  
Wycieki oleju mogą również często powodować niepotrzebne przestoje, przy czym wycieki najczęściej pochodzą z węży i rur. Wycieki mogą wystąpić zarówno w układzie wspomagania kierownicy, jak i w układzie oleju silnikowego, i zazwyczaj są wynikiem normalnego użytkowania i degradacji. Szukając wycieków oleju pod pojazdem, możesz uniknąć awarii zanim ona nastąpi.

6. UNIKANIE PROBLEMÓW ZWIĄZANYCH ZE SPRZĘGŁEM
Szóste miejsce wśród przyczyn awarii zajmują problemy związane ze sprzęgłem. Mogą być spowodowane na przykład przez zużyte tarcze sprzęgła lub nieszczelne przewody pneumatyczne. Ponieważ takie usterki można wykryć podczas przeglądu, bardzo ważne jest regularne serwisowanie pojazdu. Jeśli skrzynia biegów jest używana nieprawidłowo w trybie ręcznym, zaleca się przeszkolenie kierowców, aby upewnić się, że zarówno skrzynia biegów, jak i sprzęgło są używane prawidłowo.

7. TERMINOWA WYMIANA FILTRÓW
Jeśli filtry (na przykład filtry paliwa i odwadniacze) nie są wymieniane zgodnie z harmonogramem przeglądów, istnieje ryzyko zatkania, co może prowadzić do bardzo kosztownych przestojów. Aby utrzymać silnik w dobrym stanie i zachować jego oczekiwaną żywotność, konieczna jest wymiana filtrów oleju silnikowego zgodnie z harmonogramem przeglądów. Kontaktuj się regularnie ze stacją obsługi, a jeśli to konieczne, zmodyfikuj harmonogram przeglądów i dostosuj wizyty w stacji obsługi do swojej działalności.

8. KONTROLA MIECHÓW POWIETRZNYCH POD KĄTEM PĘKNIĘĆ I USZKODZEŃ
Prawie wszystkie dzisiejsze samochody ciężarowe są wyposażone w zawieszenie pneumatyczne z gumowymi miechami. W miarę starzenia tak zwane „pęknięcia ozonowe” mogą spowodować uszkodzenie miechów, co może skutkować nagłym wyciekiem powietrza i w konsekwencji awarią. Aby tego uniknąć, należy sprawdzać stan miechów powietrznych, a więc utrzymywać je w największej możliwej czystości. Można to zrobić podczas regularnych kontroli zapobiegawczych.  

Kluczem do obniżenia kosztów przestojów jest świadomość i optymalizacja planowanej konserwacji, tak aby uniknąć nieplanowanych przestojów i awarii.

Ogranicz niepotrzebne koszty za pomocą prostych środków

Niektóre z wymienionych tutaj wskazówek dotyczących konserwacji zapobiegawczej mogą wydawać się oczywiste lub proste. Jednak awarie mogą mieć poważne konsekwencje dla przedsiębiorstwa korzystającego z samochodów ciężarowych i skutkować znacznymi kosztami. Średni koszt przestoju spowodowanego powyższymi problemami może wynieść od 2000 do 5000 EUR* zależnie od lokalizacji i okoliczności. Bez względu na to, jak dobra jest konstrukcja samochodów ciężarowych, zawsze będą one wymagały konserwacji i napraw, a wszystkie wymienione tutaj typowe przyczyny awarii są oparte na rzeczywistych przykładach*.

Jak to ujął Bert Johansson: „Istnieje różnica między planowanym a nieplanowanym przestojem, nawet z punktu widzenia kosztów. Kluczem do obniżenia kosztów przestojów jest świadomość i optymalizacja planowanej konserwacji, tak aby uniknąć nieplanowanych przestojów i awarii”.
 

Jak uzyskać więcej informacji na temat konserwacji zapobiegawczej

Skontaktuj się z najbliższą stacją obsługi Volvo Trucks, aby uzyskać dalsze porady i zaktualizowany harmonogram przeglądów.

* Fakty i statystyki uzyskane od działu usług pomocy drogowej Volvo (2023).