Trucks

Co musisz wiedzieć o zaktualizowanych przepisach UE dotyczących bezpieczeństwa dla samochodów ciężarowych

Anna Wrige Berling
2022-05-17
4.5 min
Bezpieczeństwo
Author
Anna Wrige Berling
Traffic and Product Safety Director at Volvo Trucks

Od lipca 2024* wszystkie nowe samochody ciężarowe sprzedawane w UE muszą być zgodne z zaktualizowanymi Ogólnymi Przepisami Bezpieczeństwa (GSR). Przepisy wymagają szeregu obowiązkowych zaawansowanych funkcji bezpieczeństwa. Jakie to funkcje i jak wpłyną na Twoją działalność transportową?

 

W 2019 r. przepisy GSR zostały zaktualizowane w związku z nowymi innowacjami w dziedzinie bezpieczeństwa samochodowego, które mogą pomóc w zmniejszeniu ryzyka wypadków spowodowanych błędem ludzkim. Aktualizacja oznacza, że od lipca 2024 r. w nowych samochodach ciężarowych obowiązkowe będzie stosowanie szeregu systemów bezpieczeństwa czynnego wspierających kierowców.
 

Celem jest pomoc UE w realizacji „Wizji zero” – długoterminowego celu, jakim jest osiągnięcie zerowej liczby ofiar śmiertelnych i ciężko rannych na europejskich drogach do 2050 r.
 

Funkcje bezpieczeństwa czynnego koncentrują się głównie na utrzymaniu uwagi i czujności kierowcy. Niektóre z nich są już w jakiejś formie stosowane w wielu dzisiejszych samochodach ciężarowych.
 

Jakie Ogólne Przepisy Bezpieczeństwa dotyczą samochodów ciężarowych o dużej ładowności?

Wymaganych jest łącznie 11 funkcji bezpieczeństwa czynnego. Osiem z nich będzie obowiązkowo stosowane w nowych samochodach ciężarowych od lipca 2024 roku. Pozostałe trzy zostaną wprowadzone w latach 2026 i 2029. Funkcje te obejmują:


1. Sygnał zatrzymania awaryjnego: migające światło hamowania (lub podobne), które sygnalizuje innym użytkownikom drogi znajdującym się za samochodem ciężarowym, że samochód szybko zwalnia lub gwałtownie hamuje. 

2. Informacje dotyczące cofania: technologia, taka jak kamera lub czujniki, umożliwiająca kierowcy obserwację obiektów i osób znajdujących się za samochodem ciężarowym.

3. System monitorowania ciśnienia w oponach: system monitorujący ciśnienie w oponach i informujący kierowcę w czasie rzeczywistym o jego spadku.

4. Inteligentny system wspomagania prędkości: system, który aktywnie monitoruje prędkość i alarmuje kierowcę o przekroczeniu jej dozwolonej wartości, aby zachęcić go do zwolnienia.

5. System informacji o martwym polu: system ostrzegający kierowcę o rowerzystach jadących w pobliżu lub przejeżdżających z przodu.

6. System informacji o przemieszczaniu się: system ostrzegający kierowcę o niechronionych użytkownikach dróg znajdujących się przed pojazdem przed rozpoczęciem jazdy lub podczas jazdy z małą prędkością.

7. Ułatwienie instalacji blokad alkoholowych: zmiana przepisów wymaga wprowadzenia znormalizowanego interfejsu do blokad alkoholowych (alkomatów) w pojazdach.

8. Wykrywanie senności i ocena czujności: systemy bezpieczeństwa oceniające czujność kierowcy, które np. monitorują czas prowadzenia pojazdu i w razie potrzeby ostrzegają kierowcę o konieczności zrobienia przerwy.

9. Rozpoznawanie rozproszenia uwagi i zapobieganie mu: system ostrzegania o zagrożeniach, który rozpoznaje poziom uwagi kierowcy w danej sytuacji i w razie potrzeby ostrzega go. Planowany do wprowadzenia w późniejszej fazie, w roku 2026.

10. Poprawa bezpośredniej widoczności ze stanowiska kierowcy: specjalne wymagania dotyczące poprawy „widoczności bezpośredniej” (tego, co kierowcy widzą bezpośrednio przez szyby pojazdu) i usunięcia martwych pól. Nowe standardy mają na celu umożliwienie kierowcom szybszego i łatwiejszego dostrzegania rowerzystów i pieszych. Zaplanowano do wprowadzenia w późniejszej fazie, w roku 2029.

11. Rejestrator danych zdarzeń (wypadków): rejestrator typu „czarna skrzynka” danych o wypadkach. Planowany do wprowadzenia w późniejszej fazie, w roku 2029.

 

Dlaczego Ogólne Przepisy Bezpieczeństwa są ważne?

Uratują wiele istnień ludzkich. Według szacunków UE nowe przepisy pozwolą zapobiec co najmniej 25 000 śmiertelnych ofiar wypadków drogowych do roku 2038.


Jednym z głównych celów jest zmniejszenie liczby wypadków z udziałem samochodów ciężarowych i niechronionych użytkowników dróg. Ochrona tych ostatnich jest celem trzech z funkcji proponowanych do samochodów ciężarowych – systemów informacji o przemieszczaniu i martwych polach oraz nowego standardu widoczności bezpośredniej.


Standardy dotyczące widoczności bezpośredniej (pkt 10 powyżej), które będą wprowadzane stopniowo, począwszy od 2025 r., zawierają szczegółowe wymagania mające na celu poprawę widoczności ze stanowiska kierowcy. Zostało potwierdzone, że lepsza widoczność bezpośrednia z kabiny skraca czas reakcji kierowcy i przekłada się na zmniejszenie liczby wypadków. Nowy standard dotyczący widoczności bezpośredniej jest wzorowany na stosowanym w Londynie podobnym systemie, w którym samochody ciężarowe są oceniane na podstawie bezpośredniej widoczności z kabiny. W efekcie do miasta mogą wjeżdżać tylko samochody ciężarowe zgodne z ustanowioną normą.

 

Bezpieczeństwo kierowcy i samochodu ciężarowego w przyszłości

GSR jest częścią szerszych działań na rzecz zwiększenia bezpieczeństwa ruchu drogowego, obejmujących lepsze planowanie ryzyka i zaktualizowane przepisy dotyczące infrastruktury drogowej, zwłaszcza w odniesieniu do najbardziej narażonych użytkowników dróg – pieszych i rowerzystów – w naszych rozwijających się miastach.

 

Podobne przepisy bezpieczeństwa prawdopodobnie zostaną wdrożone w innych krajach w najbliższych latach. Poza UE, Norwegia, Szwajcaria, Turcja, Wielka Brytania i Izrael są już gotowe do wprowadzenia nowych przepisów GSR.
 

„W przyszłości możemy spodziewać się większej liczby technologii bezpieczeństwa czynnego wspierających kierowców samochodów ciężarowych, a także bezpieczniejszej infrastruktury drogowej w miastach. Przyszłość przyniesie zwiększenie inteligencji i aktywności samochodów ciężarowych w zakresie bezpieczeństwa, z większą liczbą funkcji, które interweniują, a nie tylko informują. Nadal jednak pozostaje wyraźna potrzeba zrównoważenia tych działań dobrym wyszkoleniem kierowcy. Choć systemy bezpieczeństwa czynnego, które wspierają kierowcę i ograniczają skutki ludzkich błędów, są niezbędne, to kierowca jest nadal najważniejszym systemem bezpieczeństwa w samochodzie ciężarowym” – mówi Anna Wrige Berling, dyrektor ds. bezpieczeństwa ruchu drogowego i produktów w Volvo Trucks.
 

*Dla nowych typów samochodów ciężarowych od lipca 2022 r. i nowych rejestracji samochodów ciężarowych od lipca 2024 r.

Tutaj znajdziesz więcej informacji na temat zaktualizowanych Ogólnych Przepisów Bezpieczeństwa UE