Trucks

5 sposobów na zmniejszenie ryzyka wypadków z udziałem samochodów ciężarowych i niechronionych użytkowników dróg

Anna Wrige Berling Anna Theander
2022-06-01
4 min
Bezpieczeństwo
Authors
Anna Wrige Berling
Traffic and Product Safety Director at Volvo Trucks
Anna Theander
Leader of Volvo Trucks Accident Research Team

Każdego roku na całym świecie ginie około 1,35 miliona użytkowników dróg. Ponad połowa z nich to niechronieni użytkownicy dróg (piesi, rowerzyści, motorowerzyści i motocykliści). Jeśli jest to wypadek z udziałem samochodu ciężarowego, skutki mogą być bardzo poważne. Chociaż przyczyny tych wypadków są złożone i różnorodne, działania kierowcy samochodu ciężarowego w ruchu drogowym mogą przyczynić się do uratowania życia.

 

Prawie jedną trzecią* ofiar śmiertelnych wypadków z udziałem samochodów ciężarowych w UE stanowią piesi, rowerzyści, motorowerzyści i motocykliści. Wypadki drogowe z udziałem niechronionych użytkowników dróg (VRU) i samochodów ciężarowych budzą wiele emocji i są trudnym zagadnieniem.


„Dzięki zrozumieniu, jak i dlaczego dochodzi do tych szczególnych rodzajów wypadków drogowych, można określić sposoby poprawy bezpieczeństwa ruchu i zmniejszyć liczbę obrażeń” – mówi Anna Theander, lider zespołu Volvo Trucks ds. badania rzeczywistych wypadków.


Badania Volvo poświęcone bezpieczeństwu wskazują, że aby zmniejszyć liczbę wypadków, należy przede wszystkim ulepszyć systemy bezpieczeństwa czynnego w samochodach ciężarowych, poprawić infrastrukturę drogową i zwiększyć świadomość ryzyka wśród niechronionych użytkowników dróg.


Ważną kwestią jest czynnik ludzki, który dotyczy wszystkich użytkowników dróg. Przewidywanie przez kierowcę sytuacji z udziałem niechronionych użytkowników dróg i reagowanie na nie, zwłaszcza w zatłoczonych obszarach miejskich, może mieć duży wpływ na ryzyko wystąpienia wypadków tego typu.


„Do dziś kierowca jest najważniejszym elementem systemu bezpieczeństwa w samochodzie ciężarowym. Dobrze wyszkolony, uważny kierowca, który rozumie ryzyko, może wiele zmienić” – mówi Anna Wrige Berling, dyrektor ds. bezpieczeństwa ruchu i produktów, Volvo Trucks.


Oto kilka praktycznych sposobów, jakimi kierowcy mogą pomóc zmniejszyć ryzyko tego rodzaju wypadków:   

 

5 wskazówek, jak zmniejszyć ryzyko kolizji z pieszymi, rowerzystami i motorowerzystami:

1. Zawsze zakładaj, że niechronieni użytkownicy dróg nie są świadomi martwych pól samochodu ciężarowego

Badania nad bezpieczeństwem pojazdów ciężarowych oraz niechronionych użytkowników dróg wykazały, że piesi, rowerzyści i motorowerzyści po prostu nie zdają sobie sprawy z trudności, z jakimi borykają się kierowcy próbujący dostrzec wszystko wokół pojazdu ciężarowego w zatłoczonych miastach. Co więcej, większość niechronionych użytkowników dróg nie wie, jak zachowa się samochód ciężarowy z dłuższą przyczepą podczas skręcania w ruchu ulicznym. Dlatego nigdy nie zakładaj, że niechronieni użytkownicy dróg będą unikać obszarów ryzyka i martwych pól.


2. Miej świadomość typowych sytuacji, w których dochodzi do wypadków z udziałem niechronionych użytkowników dróg

Ważne jest, aby przygotować się na nieprzewidywalne i ryzykowne zachowanie niechronionych użytkowników dróg. Istnieją trzy szczególne sytuacje, najczęściej występujące w obszarach miejskich:

  • Kolizja samochodu ciężarowego skręcającego w prawo w ruchu prawostronnym i w lewo w ruchu lewostronnym z niechronionymi użytkownikami dróg, szczególnie rowerzystami.
  • Kolizje z przodu samochodu ciężarowego, gdy piesi przechodzą przez jezdnię.
  • Kolizje z pieszymi podczas cofania.


3. Przewiduj sytuację na drodze

Zastanów się, w jaki sposób zbliżasz się do skrzyżowania i zdecyduj, jak najbezpieczniej wykonać skręt. Zachowaj czujność i zmieniaj pozycję ciała, aby lepiej widzieć. Dostosuj prędkość w ruchliwych obszarach miejskich – jest mało prawdopodobne, aby wpłynęło to na czas dostawy.


4. Przygotuj się do bezpieczniejszej jazdy w miastach

Pamiętaj o wyregulowaniu fotela i lusterek. Sprawdź, czy lusterka i szyby są czyste, nie zasłaniaj widoku monitorami ani przedmiotami osobistymi. Przed rozpoczęciem jazdy sprawdź, czy wszystkie systemy bezpieczeństwa samochodu ciężarowego, w tym kamery, działają i są włączone.


5. Pamiętaj – jesteś głównym systemem bezpieczeństwa

Systemy bezpieczeństwa i kamery w Twoim samochodzie ciężarowym są cenną formą wsparcia kierowcy. Jednak kierowca, który aktywnie ocenia warunki drogowe i zagrożenia, jest nadal najważniejszym elementem bezpieczeństwa w samochodzie ciężarowym.


Jakie działania są podejmowane w celu zmniejszenia ryzyka wypadków z udziałem samochodów ciężarowych i niechronionych użytkowników dróg?

Już niedługo pojawią się duże zmiany. Zaktualizowane Ogólne Przepisy Bezpieczeństwa UE wprowadzą obowiązek montowania dodatkowych systemów bezpieczeństwa czynnego we wszystkich nowych samochodach ciężarowych od lipca 2024 r. Te systemy rozwiążą problem martwych pól z przodu, boku i tyłu samochodu ciężarowego, i będą ostrzegać kierowcę, jeśli niechroniony użytkownik dróg pojawi się w obszarze zagrożenia. Od stycznia 2029 r. producenci samochodów ciężarowych będą również zobowiązani do zapewnienia kierowcom lepszej widoczności bezpośredniej.


Ponadto zostaną zmienione przepisy dotyczące zaawansowanych systemów hamowania awaryjnego, aby uwzględnić również automatyczne hamowanie, gdy piesi przechodzą przez jezdnię i wchodzą w obszar zagrożenia. Realizowane są również szersze inicjatywy, takie jak poprawa infrastruktury drogowej, współpraca branżowa i pogłębione badania nad bezpieczeństwem ruchu drogowego, które uwzględniają złożone przyczyny wypadków z udziałem niechronionych użytkowników dróg.


„Ogólnie rzecz biorąc, prognozy są pozytywne – a z pomocą kierowców świadomych bezpieczeństwa wspólnie zmniejszymy liczbę ofiar śmiertelnych i poważnych obrażeń spowodowanych tego rodzaju wypadkami” – mówi Anna Wrige Berling, dyrektor ds. bezpieczeństwa ruchu i produktów, Volvo Trucks. 


Europejskie Obserwatorium Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego, fakty i dane: Autobusy / autokary / pojazdy ciężarowe – 2020