Trucks

Anna Wrige Berling
2023-03-02
Bezpieczeństwo
Author
Anna Wrige Berling
Traffic and Product Safety Director at Volvo Trucks

Dlaczego dzisiejszy ruch miejski sprawia coraz więcej problemów kierowcom samochodów ciężarowych

Kierowcy samochodów ciężarowych na ruchliwych miejskich drogach muszą się mierzyć z rosnącą liczbą problemów związanych z bezpieczeństwem. Dlaczego tak się dzieje i jak wygląda bezpieczeństwo samochodów ciężarowych w naszych rozwijających się miastach?
 

Nie ma wątpliwości, że nasze miasta rosną w tempie wykładniczym. Według ONZ w 2018 roku 55% światowej populacji zamieszkiwało obszary miejskich, a do 2050 r. odsetek ten ma wzrosnąć do 68%. W wielu miastach infrastruktura drogowa nie rozwijała się w tym samym tempie, co przyczyniło się do zwiększenia tłoku na drogach i utrudniło warunki jazdy kierowcom samochodów ciężarowych oraz coraz bardziej zróżnicowanej grupie użytkowników dróg na całym świecie.
 

Chociaż obecnie niewiele wiadomo na temat wpływu hulajnóg elektrycznych na wypadki drogowe, wzrost ich popularności spowodował pojawienie się na drogach kolejnej grupy użytkowników. Niechronieni użytkownicy dróg często nie mają świadomości istnienia martwych pól wokół samochodów ciężarowych.
 

Dodatkowo mogą komplikować sytuację smartfony, rozpraszające uwagę wszystkich użytkowników dróg. Według Krajowej Administracji Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego, brak koncentracji podczas jazdy stał się istotną przyczyną wypadków samochodowych w Stanach Zjednoczonych, a rozproszenie uwagi przypisano przede wszystkim wysyłaniu SMS-ów podczas jazdy. Często można też zobaczyć pieszych – a nawet rowerzystów – słuchających muzyki lub korzystających z telefonów na drodze, co ogranicza ich świadomość otoczenia. Badania wskazują, że prawie jedna piąta (17%) wszystkich pieszych przechodzących przez ulicę nie zwraca uwagi na ruch uliczny, ponieważ korzysta ze smartfona (raport bezpieczeństwa Volvo Trucks 2017).
 

Rozwój e-handlu i jego wpływ na dostawy samochodami ciężarowymi

Rozwój handlu elektronicznego jest źródłem kolejnych problemów z bezpieczeństwem dotykających kierowców samochodów ciężarowych. Należą do nich konieczność dotrzymania krótszych terminów dostaw oraz brak odpowiedniego parkingu, aby móc bezpiecznie realizować dostawy w coraz większej liczbie lokalizacji miejskich. Coroczna ankieta przeprowadzona przez Amerykański Instytut Badań Transportu podkreśla wzrost problemów z parkowaniem samochodów ciężarowych wynikający z rozwoju e-handlu.
 

„Kierowcy samochodów ciężarowych w miastach codziennie napotykają trudne warunki jazdy: napięte terminy dostaw, drogi, na których trudno jest bezpiecznie manewrować pojazdem i konieczność zachowania czujności wobec groźby kolizji na zatłoczonych drogach” – mówi Anna Wrige Berling, dyrektor ds. bezpieczeństwa ruchu drogowego i produktów w Volvo Trucks.
 

Bezpieczeństwo samochodów ciężarowych zdobywa znaczenie, na jakie zasługuje

Wraz z rosnącą urbanizacją i coraz większym zróżnicowaniem użytkowników dróg bezpieczeństwo drogowe stało się priorytetem dla wielu decydentów w miastach. Szczególnie zagrożeni są młodzi użytkownicy dróg – według Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) główną przyczynę zgonów na świecie wśród osób w wieku od 5 do 29 lat stanowią wypadki drogowe. Ta sytuacja także zwiększa konieczność poprawy bezpieczeństwa dróg w mieście.
 

Jednym z największych problemów dla kierowców ciężarówek jest widoczność, szczególnie jeśli chodzi o niechronionych użytkowników dróg. W Londynie liczba samochodów ciężarowych uczestniczących w wypadkach śmiertelnych dotyczących tej grupy jest nieproporcjonalnie wysoka. Wprawdzie na samochody ciężarowe przypada zaledwie cztery procent liczby kilometrów przejeżdżanych w stolicy, jednak od 2015 do 2017 r. te pojazdy przewożące towary uczestniczyły w 63% wypadków śmiertelnych z udziałem rowerzystów i 25% wypadków śmiertelnych z udziałem pieszych (Transport for London). Z tego powodu w Londynie wprowadzono Direct Vision Standard – przepis określający wymagany zakres widoczności z kabiny pojazdu. Aby wjechać do centrum miasta, samochody ciężarowe muszą spełniać wymagania tej normy.
 

W Europie Rozporządzenie UE w sprawie bezpieczeństwa ogólnego pojazdów wejdzie w życie w roku 2024. Jednym z wymagań jest obowiązek wyposażenia wszystkich samochodów ciężarowych w rozwiązanie bezpieczeństwa czynnego informujące kierowców o obecności niechronionego użytkownika drogi w obszarze zagrożenia przed i za pojazdem oraz po jego bokach. W 2029 r. zacznie obowiązywać standard Direct Vision. Aby spełnić wymagania dotyczące bezpośredniego widzenia, zmieni się konstrukcja kabiny, co dotyczy wszystkich rynków.
 

Co więcej, dodatkowe systemy kamer dookólnych – cztery kamery po każdej stronie pojazdu, umożliwiające pełny widok obszarów wokół pojazdu, są teraz tańsze i łatwiej dostępne w uboższych krajach. W krajach zamożniejszych już są stosowane w wielu miejskich samochodach ciężarowych.

„Kierowcy samochodów ciężarowych w miastach napotykają trudne warunki jazdy: napięte terminy, problematyczną infrastrukturę drogową i konieczność zachowania czujności wobec groźby kolizji na zatłoczonych drogach”

Realizacja „wizji zero” i bardziej holistycznego podejścia do bezpieczeństwa dróg miejskich

Długoterminowym celem UE jest zero wypadków śmiertelnych i ciężkich obrażeń (tzw. Wizja Zero) na drogach w Europie do 2050 r.
 

Organizacja Narodów Zjednoczonych ma również ambitny cel – doprowadzenie do zmniejszenie liczby ofiar śmiertelnych i rannych w wypadkach drogowych na świecie o 50% do 2030 r.
 

Matts-Åke Belin, globalny szef Dekady działań na rzecz bezpieczeństwa ruchu drogowego WHO, mówi: „Skutki wypadków z udziałem samochodów ciężarowych, ze względu na ich wagę i rozmiar, są prawie zawsze poważne. Bezpieczeństwo samochodów ciężarowych jest zatem ważną częścią tego globalnego celu”.
 

WHO zachęca również do częstszego chodzenia pieszo i jazdy na rowerze w celu zmniejszenia wpływu na środowisko i zwiększenia korzyści zdrowotnych. Według Belina, aby to osiągnąć, należy uczynić bezpieczeństwo integralną częścią projektowania miast i organizowania ruchu.
 

„W przeszłości bezpieczeństwo było wymogiem „dodatkowym”, a wypadki zwykle przypisywano błędom ludzkim. Teraz wiemy, że musimy uwzględniać błędy ludzkie i przyjąć bardziej systemowe podejście do bezpieczeństwa na drogach. Elementem tego podejścia jest nastawienie na bezpieczeństwo przy projektowaniu dróg i wykorzystywanie dostępnych innowacyjnych technologii, aby wspierać kierowców samochodów ciężarowych i innych użytkowników dróg.

Zmiany w samochodach ciężarowych w celu zwiększenia bezpieczeństwa w mieście

Obecnie pasy bezpieczeństwa, automatyczne skrzynie biegów, a ostatnio również automatyczne hamowanie awaryjne, Układ Monitorowania Pasa Ruchu i technologia unikania kolizji, a także kamery obserwacyjne martwego pola umożliwiają bezpieczniejszą jazdę samochodem ciężarowym w mieście. Sytuacja poprawiła się – statystyki z kilku ostatnich dekad w USA i UE wskazują, że liczba wypadków śmiertelnych z udziałem pojazdów ciężkich znacznie się zmniejszyła, mimo że wzrosła ogólna liczba samochodów ciężarowych.
 

Już wkrótce kierowcy mogą spodziewać się kolejnego etapu – przepisów wymuszających stosowanie najnowszych systemów bezpieczeństwa czynnego w samochodach ciężarowych.
 

„Jest oczywiste, że jazda samochodem ciężarowym w naszych miastach staje się coraz większym wyzwaniem, jeśli chodzi o bezpieczeństwo. Ale dzięki priorytetowi Wizji Zero kierowcy samochodów ciężarowych zauważą bardziej wszechstronne, obowiązkowe wsparcie bezpieczeństwa, nie tylko poprzez lepszą widoczność bezpośrednią i pośrednią, ale także poprzez inteligentne systemy ostrzegawcze, które ostrzegają kierowcę w przypadku ryzyka kolizji. Bezpieczeństwo na drogach to jednak nie tylko przepisy. Chodzi o nastawienie na współpracę, w którym władze, użytkownicy dróg i przedstawiciele branży muszą działać wspólnie, aby zmniejszyć liczbę śmiertelnych ofiar wypadków drogowych i zbliżyć się do zera” – mówi Anna Wrige Berling.

Przeczytaj więcej o celach bezpieczeństwa dla UE i Narodów Zjednoczonych lub uzyskaj potrzebne wiadomości o nadchodzącym Rozporządzeniu dotyczącym bezpieczeństwa ogólnego (GSR). Możesz uzyskać także więcej informacji na temat celów bezpieczeństwa Volvo Trucks i obecnych funkcji. 

insight.template.relatedInsights