Trucks

Czas pracy kierowcy

Wykorzystaj lepiej dostępne godziny pracy Twoich kierowców. Usługa Czas pracy kierowcy pokazuje, który kierowca najlepiej nadaje się do nowego zadania, który powinien odpocząć, a który powinien zakończyć pracę. Mając te informacje pod ręką w Volvo Connect, możesz zwiększyć dochody, skuteczniej wykorzystując dostępne zdolności przewozowe. Usługa Czas pracy kierowcy umożliwia także zdalne pobieranie danych z karty kierowcy i pamięci tachografu bezpośrednio do biura, co ułatwia zachowanie zgodności z przepisami UE. 

Kluczowe korzyści

Ułatwia zachowanie zgodności z przepisami UE.

Automatyczne pobieranie danych tachografu i karty kierowcy.

Wyświetl pozostałe czasy jazdy i odpoczynku.

Ułatwia fakturowanie i sporządzanie listy płac.

Otrzymuj alerty przed wystąpieniem naruszeń.

Czas pracy kierowcy Wsparcie, które pomaga kierowcom zachować zgodność z przepisami.

Dowiedz się więcej o usłudze Czas pracy kierowcy poniżej. Możesz także odwiedzić Volvo Connect Marketplace lub skontaktować się z dealerem, aby uzyskać więcej informacji.

Zachowaj zgodność z prawodawstwem UE dotyczącym czasu jazdy i okresów odpoczynku

Dzięki usłudze Czas pracy kierowcy łatwo jest zachować zgodność z dyrektywą dotyczącą czasu pracy w transporcie drogowym i przepisami UE dotyczącymi czasu jazdy i okresów odpoczynku. Usługa pokazuje kierowcom i planistom transportu czas pozostały do wymaganej przerwy lub odpoczynku i powiadamia przed wystąpieniem naruszenia.
 

Zdalne pobieranie danych z tachografu

Szybka i skuteczna, usługa Czas pracy kierowcy umożliwia pobieranie danych z tachografu bez wychodzenia z biura – bez względu na to, gdzie akurat znajduje się kierowca i Twój samochód ciężarowy. Dzięki temu zawsze posiadasz najbardziej aktualne dane. No i nie musisz już tracić 20 minut na ręczne pobieranie danych.

 

Automatyczne codzienne zdalne pobieranie danych tachografu znacznie ogranicza czynności związane z administrowaniem flotą i ryzyko pominięcia pobrania.

Szybki dostęp w aplikacji Volvo Connect

Usługa Czas pracy kierowcy jest także dostępna w aplikacji Volvo Connect. Dzięki temu zarówno menedżerowie flot, jak i kierowcy mogą z łatwością monitorować czynności kierowcy i sprawdzać czas pracy do wykorzystania w danym dniu.

Proste. Jasne. I w zgodzie z przepisami

Przepisy dotyczące czasu pracy kierowców, czas jazdy, zarządzanie czasem odpoczynku i inne funkcje. Usługa Czas pracy kierowcy nadzoruje wszystkie aktywności kierowcy, prezentując informacje na ekranie i w raportach aktywności kierowców. Dostępna w kabinie funkcja monitorowania czasu pracy kierowcy ułatwia kierowcy przestrzeganie przepisów dotyczących czasu jazdy i odpoczynku.

Połączmy się

Chcesz zacząć korzystać z Volvo Connect? A może masz pytanie dotyczące usługi? Lokalny dealer może udzielić pomocy.