Trucks

Obsługa zapobiegawcza pozwala uniknąć ośmiu, na każde dziesięć, przestojów pojazdu

Liczbę nieplanowanych przestojów samochodu ciężarowego można zredukować o 80 procent. Tak wynika z badań przeprowadzonych przez Volvo Trucks. Celem długofalowym zaś jest całkowite ich wyeliminowanie. Jednym z głównych argumentów na poparcie tej tezy jest spodziewane upowszechnienie się modułów komunikacyjnych w samochodach ciężarowych – rozwiązań, które nadają obsłudze zapobiegawczej całkowicie nowy wymiar.
Dzięki modułom komunikacyjnym

Nieplanowany przestój jest jedną z najbardziej problematycznych kwestii dla firmy transportowej. Poza przysporzeniem kłopotów kierowcy, generuje dodatkowe straty w postaci kosztów naprawy, utraconych dochodów z działalności transportowej i, w najgorszym przypadku, uszczerbku na reputacji klienta.

- Jako że branża transportowa funkcjonuje już i tak na bardzo niskich marżach, nieplanowane przestoje mocno uderzają w przewoźników. Dlatego musimy lepiej zrozumieć, czym te przestoje są powodowane oraz pomagać klientom i kierowcom osiągać większą wydajność, a więc także rentowność - mówi Hayder Wokil, dyrektor ds. jakości i dyspozycyjności w Volvo Trucks.

Żeby poszerzyć swoją wiedzę w zakresie możliwości wspierania firm transportowych w podnoszeniu wydajności pracy, Volvo Trucks przeprowadziło zakrojone na szeroką skalę badanie, obejmujące analizę parametrów eksploatacyjnych pozyskanych z 3500 samochodów ciężarowych i gromadzonych przez okres ponad 5 lat.

Te cenne dane statystyczne pozwoliły na wykonanie zaawansowanych symulacji i opracowanie różnorodnych potencjalnych scenariuszy serwisowych, umożliwiających zbadanie, jak, dlaczego i kiedy dochodzi do nieplanowanych przestojów. Celem było znalezienie sposobów na uniknięcie nieplanowanych przestojów.  

- Badanie jednoznacznie wykazało, że możliwość monitorowania sposobu użytkowania samochodu ciężarowego i stanu jego kluczowych podzespołów zwiększa skuteczność planowania obsługi technicznej. Uważamy, że wykonywana na czas i dostosowana do potrzeb obsługa serwisowa pozwoli nam zmniejszyć liczbę nieplanowanych przestojów samochodu ciężarowego o 80 procent - wyjaśnia Hayder Wokil.

Skomunikowane samochody ciężarowe sposobem na całkowite wyeliminowanie nieplanowanych przestojów

Jednym z zasadniczych warunków ograniczenia liczby nieplanowanych przestojów jest zdolność do przewidywania potrzeb serwisowych poszczególnych samochodów ciężarowych, a następnie dostosowywania do nich harmonogramu i zakresu obsługi serwisowej. Jest to możliwe dzięki dostępnej we współczesnych pojazdach funkcji bezprzewodowej komunikacji ze stacją obsługi.

- Na przykład, mechanik może zdalnie i w czasie rzeczywistym monitorować sposób użytkowania pojazdu, planować obsługę techniczną na długo wcześniej, zanim coś się zepsuje, czy też z wyprzedzeniem zamawiać części zamienne. Co więcej, terminy obsługi mogą być na bieżąco korygowane, na przykład odraczane, jeżeli okaże się, że podzespoły zużywają się w tempie wolniejszym od zakładanego - a to z kolei oznacza oszczędność czasu zarówno dla firmy transportowej, jak i kierowcy - informuje Hayder Wokil.

Mimo, że Volvo Trucks dokonało dużego postępu w tej dziedzinie, Hayder Wokil ma wrażenie, że rozwój obsługi zapobiegawczej znajduje się wciąż w swoim początkowym stadium.

- Dostrzegamy ogromny potencjał w tym obszarze. Skomunikowane pojazdy torują drogę do całkowitego wyeliminowania nieplanowanych przestojów w przyszłości - konkluduje Hayder Wokil.

Łącze do filmu na YouTube:https://youtu.be/K94Vu3UBLDQ

Fakty

Nieplanowane przestoje

  • Samochód ciężarowy nie jest w stanie wykonać zaplanowanego zadania transportowego z powodu awarii. Stanowi przeciwieństwo pojazdu, który jest gotowy do realizacji zadania (czyli jest „dyspozycyjny").
  • Przeprowadzone przez Volvo Trucks badanie ujawnia, że w przypadku europejskiej firmy transportowej przeciętny koszt nieplanowanego przestoju wynosi 1000 euro (kwota ta obejmuje tylko koszty bezpośrednie: holowanie i naprawy, opłaty administracyjne, ewentualne mandaty i grzywny i utracony dochód; nie obejmuje strat w postaci uszkodzeń ładunku czy utraty dochodów wskutek zrujnowania reputacji).

Sposób przeprowadzenia badania:

  • Badanie (ocena i symulacja) zostało przeprowadzone przez departament Advanced Technology & Research (ATR) Grupy Volvo, który opracowuje m.in. rozwiązania w dziedzinie dyspozycyjności i obsługi posprzedażnej.
  • Dane wejściowe stanowiły rzeczywiste parametry eksploatacyjne 3500 samochodów ciężarowych, pozyskane w okresie ponad 5 lat. Każdy pojazd z badanej grupy badawczej przejeżdżał ponad 120 000 km rocznie.
  • Na postawie tych danych wykonano symulacje w celu znalezienia sposobów na uniknięcie nieplanowanych przestojów.
  • Przykłady danych wejściowych: sposób użytkowania pojazdu wyrażony liczbą awarii, np. hamulców, powodujących przestoje. 

Skomunikowane samochody ciężarowe:

  • Określenie to oznacza możliwość zdalnej komunikacji z pojazdem.
  • Stwarzają szeroki wachlarz nowych możliwości: dla właścicieli firm transportowych, kierowców, stacji obsługi i ogółu społeczeństwa, dotyczących wzrostu wydajności w branży transportowej, poprawy płynności ruchu drogowego i zmniejszania oddziaływania na środowisko naturalne.
  • Na łączności z pojazdami bazuje szereg Usług Volvo Trucks w obszarach takich jak zarządzanie transportem, zarządzanie zużyciem paliwa i zapewnianie dyspozycyjności.
  • Volvo FH16, Volvo FH, Volvo FM, Volvo FMX oraz serie Volvo VN, VHD i VM - dla wszystkich tych pojazdów są dostępne usługi zdalne Volvo Trucks.

W celu uzyskania dodatkowych informacji, prosimy o kontakt z:

Ida Mattsson,
Volvo Trucks Media Relations.
Tel.: +46 31 323 63 42,
e-mail: ida.mattsson@volvo.com

Galeria