Trucks

Dostawy samochodów ciężarowych w styczniu 2012

Styczniowe dostawy Volvo Trucks wzrosły o 5% w stosunku do tego samego okresu w roku ubiegłym, osiągając poziom 6 822 szt. samochodów ciężarowych.
kampania-FuelChampion

Łącznie, dostawy w Europie zamknęły się w styczniu na poziomie 2 961 pojazdów, co oznacza wzrost o 6% w stosunku rok do roku. W Europie Zachodniej, w wyniku utrzymującej się niepewności co do sytuacji gospodarczej, wielkość dostaw obniżyła się o 3%.  

Na rynku rosyjskim, w porównaniu ze styczniem 2011 r., popyt utrzymywał się na korzystnym poziomie - dostawy osiągnęły wielkość 285 szt. pojazdów (125 szt. w  roku ubiegłym). W całej Europie Wschodniej styczniowe dostawy odnotowały wzrost o 39%.

Dostawy w Ameryce Południowej obniżyły się w styczniu o 18% do poziomu 1042 pojazdów, co jest wynikiem wprowadzenia, z dniem 1 stycznia 2012 roku, bardziej rygorystycznych norm emisji spalin, co przełożyło się na niższy popyt i konieczność dostosowania wielkości produkcji do jego poziomu.

W Ameryce Północnej, styczniowe dostawy wzrosły o 15%, osiągając poziom 1582 szt. pojazdów,  pomimo odnotowania opóźnień w części dostaw, co spowodowane było przez wadliwe komponenty dostarczone do Volvo i kilku innych północnoamerykańskich producentów. Szacuje się, że fakt ten znajdzie swoje odzwierciedlenie również w wielkości lutowych dostaw, z poprawą sytuacji po tym okresie. 

Zasadniczy popyt utrzymuje się na dobrym poziomie i jest generowany głównie przez potrzebę wymiany starzejącej się populacji pojazdów długodystansowych. Volvo zdobywa wielu nowych klientów, dzięki ekonomice paliwowej i osiągom firmowych jednostek napędowych w połączeniu ze zautomatyzowaną skrzynią biegów I-shift.

Dostawy w poszczególnych regionach:

Dostarczone sztuki

Volvo Trucks

Zmiana

Volvo Trucks

2012

2011

 

Europa

2 961

2 805

6%

Europa Zachodnia

2 168

2 233

-3%

Europa Wschodnia

793

572

39%

Ameryka Północna

1 582

1 376

15%

Ameryka Południowa

1 042

1 264

-18%

Azja

914

874

5%

Pozostałe rynki

323

184

76%

Łącznie Volvo Trucks

6 822

6 503

5%

    

Segment średni (7-16t)

139

130

7%

Segment ciężki (>16t)

6 683

6 373

5%

Łącznie Volvo Trucks

6 822

6 503

5%