Trucks

Łatwiejszy wybór oszczędnego rozwiązania

W 2019 r. wejdzie życie nowe prawo Unii Europejskiej dotyczące zużycia paliwa i emisji CO2, które zapewni większą przejrzystość i odpowiedzialność, a finalnie – bardziej energooszczędne rozwiązania transportowe.
Lars Mårtensson
Lars Mårtensson, dyrektor ds. ochrony środowiska i innowacji w Volvo Trucks, potwierdza, że te przepisy idą w parze ze własną strategią klimatyczną Volvo Trucks.

Co jest istotą nowego ustawodawstwa UE?
– Od 2019 r. dla wszystkich sprzedawanych w Europie samochodów ciężarowych musi być dostępna deklaracja określająca ich zużycie paliwa i emisję CO2. Deklarowane zużycie paliwa i emisja CO2 będą określane poprzez obliczenia i symulacje bazujące na wykonanych osobno pomiarach wszystkich istotnych podzespołów.

Dlaczego potrzebna jest ta legislacja?
– Samochody ciężarowe odpowiadają za około pięć procent całkowitej emisji CO2 w Europie. Poziom ten musi zostać zmniejszony, jeżeli UE ma osiągnąć swój cel, jakim jest zredukowanie emisji gazów cieplarnianych w sektorze transportowym o 30 procent do roku 2030 (w porównaniu ze stanem na rok 2005).

Dlaczego wprowadza się obliczenia, a nie polega na branżowej normie, takiej jak np. Euro 6.
– Zwykle samochody ciężarowe są konstruowane pod kątem określonych zastosowań i są dostępne w szerokiej gamie konfiguracji. Na zużycie paliwa ma wpływ wiele różnych czynników i nie jest możliwe opomiarowanie każdego indywidualnego pojazdu. Jednak za pomocą aplikacji symulacyjnej i dzięki selektywnym pomiarom można obliczyć konkretne wartości emisji CO2 i zużycie paliwa dla każdej konfiguracji samochodu ciężarowego. A ponieważ proces obliczeń i deklarowania wartości został ustandaryzowany, zapewniona będzie spójność i miarodajność wyników.

Wartości deklarowane ułatwią posiadaczom samochodów ciężarowych wybór odpowiedniego dla nich energooszczędnego rozwiązania.

W jaki sposób nowe przepisy dotkną posiadaczy samochodów ciężarowych?
– Wartości deklarowane zapewnią większą przejrzystość informacji i ułatwią porównywanie indywidualnych ofert różnych producentów samochodów ciężarowych. Pomogą również operatorom transportu ocenę wpływu różnych czynników, takich jak np. aerodynamika pojazdu i opór toczenia, na zużycie paliwa i emisję dwutlenku węgla. Wzrośnie świadomość kwestii klimatycznych. Wartości deklarowane ułatwią posiadaczom samochodów ciężarowych wybór odpowiedniego dla nich energooszczędnego rozwiązania.

Na ile rzetelne będą te deklaracje?
– Deklaracja dotycząca emisji CO2 i zużycia będzie tworzona za pomocą ustandaryzowanej symulacji komputerowej, uwzględniającej uśrednione warunki jazdy w Europie. Jednak w obliczeniach nie będą brane pod uwagę aspekty, takie jak poziom umiejętności kierowcy, specyficzne warunki jazdy, czy też innowacje technologiczne w postaci indywidualnych rozwiązań sprzyjających oszczędzaniu paliwa, opracowanych przez niektórych producentów pojazdów. Dlatego deklarację będą służyły głównie jako pomoc w określaniu względnych różnic między pojazdami, zaś Volvo Trucks będzie nadal pomagać swoim klientom w wyborze najlepszego rozwiązania.                

Jakie jest stanowisko Volvo Trucks w sprawie nowej legislacji?
– Przyjmujemy ją z zadowoleniem! Idzie przecież w parze z naszymi własnymi działaniami proekologicznymi i podejściem do kwestii klimatycznych. Uznajemy za korzystny fakt możliwości dostarczania nabywcom samochodów ciężarowych danych dotyczących zużycia paliwa, opartych na ujednoliconych metodach pomiarowych. Dzięki temu naszym klientom łatwiej będzie wybrać ekonomiczny pojazd o niższej emisji CO2.

Fakty

Strategia Unii Europejskiej, dotycząca redukcji emisji dwutlenku węgla, odejmuje trzy etapy.

Deklaracja: Pierwszy etap, wchodzący w życie 1 stycznia 2019 r., w którym wszyscy producenci samochodów ciężarowych są zobligowani do deklarowania emisji CO2 i zużycia paliwa w odniesieniu do nowo wyprodukowanych samochodów ciężarowych.

Monitorowanie i raportowanie: Drugi, proponowany etap, w którym producenci samochodów ciężarowych będą zobligowani do raportowania swoich wartości deklarowanych organowi UE, który następnie będzie publikował te wartości. Po zatwierdzeniu, zacznie obowiązywać od 28 lutego 2020 r.

Wartości graniczne: Trzeci, spodziewany etap, w którym zostaną wprowadzone limity emisji CO2. Ostateczna propozycja regulacji w tej sprawie jest oczekiwana we wrześniu 2019 r.