Trucks

Hamowanie Awaryjne – funkcja ratująca życie

Układ Ostrzegający o Niebezpieczeństwie Kolizji z funkcją Hamowanie Awaryjne jest rezultatem pionierskich prac Volvo Trucks nad aktywnymi systemami bezpieczeństwa. Przyjrzyjmy się zatem technologii, która się za tym kryje, jak funkcja Hamowanie Awaryjne chroni kierowcę i jak czyni drogi bezpieczniejszymi.
Hamowanie Awaryjne w działaniu
Wykorzystując kamerę i radar, Układ Ostrzegający o Niebezpieczeństwie Kolizji z funkcją Hamowanie Awaryjne nieustannie monitoruje obiekty znajdujące się przed pojazdem. Jeżeli zderzenie jest nieuchronne, kierowca otrzymuje ostrzeżenie, a gdy nie zareaguje na nie, następuje automatyczna aktywacja funkcji hamowania awaryjnego.

Wypadki, w których jeden pojazd uderza od tyłu w inny są aż za częste. Zwykle dochodzi do nich, gdy kierowca pojazdu jadącego z tyłu nie skupia swojej uwagi na drodze. Tego typu zdarzenie, lecz z udziałem samochodu ciężarowego, jest jeszcze groźniejsze, z uwagi na wielkość i ciężar pojazdu.

Nieprzerwane testy funkcji hamowania awaryjnego dają pewność, że pojazd ciężarowy jest w stanie automatycznie zatrzymać lub przynajmniej zwolnić na tyle, by zminimalizować skutki zderzenia i związane z nimi obrażenia ciała. Chociaż wprowadzane modyfikacje mają na celu spełnienie wymogów formalnych, najważniejsze jest wypełnianie ambitnego zobowiązania, by ruch drogowy z udziałem samochodów ciężarowych Volvo był maksymalnie bezpieczny.

1. Kamera i radar
Kamera identyfikuje rodzaj obiektu przed pojazdem i odległość od niego. Radar zaś mierzy odległość oraz tempo przemieszczania się tego obiektu. Ważne, by kierowca mógł zaufać systemowi i nie otrzymywać zbyt wielu fałszywych alarmów. Dzięki sprzężeniu kamery z radarem, ostrzeżenia są generowane tylko, gdy to rzeczywiście konieczne. 

2. Fuzja czujników
Fuzja czujników występuje wtedy, gdy dwa czujniki (radar i kamera) wysyłają uzupełniające się sygnały, pozwalające skuteczniej przeanalizować sytuację. Współdziałanie czujników ma znaczenie decydujące, ponieważ umożliwia odróżnienie pojazdów i przeszkód, od tych, które nie stanowią realnego zagrożenia, takich jak np. puszka po napoju. W końcu, dwoje oczu dostrzega więcej szczegółów niż jedno. 

3. Jednostka sterująca
Wszystkie dane z kamery, radaru, samochodu ciężarowego i czujników monitorujących działania kierowcy trafiają do elektronicznej jednostki sterującej. Oprogramowanie wewnętrzne analizuje je i, zależnie od sytuacji, generuje ostrzeżenie bądź aktywuje układ hamulcowy. 

4. Układ hamulcowy
Jeżeli kierowca nie zareagował na ostrzeżenie, uruchamiane są hamulce. W pierwszej fazie hamowanie jest łagodne. Następuje odłączenie skrzyni biegów i pojazd zwalnia. W tym stanie układ hamulcowy jest już aktywny i jeżeli zagrożenie staje się krytyczne, rozpoczyna się hamowanie z maksymalną intensywnością, połączone z włączeniem świateł hamowania awaryjnego (błyski świateł STOP). Po zatrzymaniu pojazdu, przy dalszym braku reakcji kierowcy, uruchamiany jest hamulec postojowy.

JAK AKTYWUJE SIĘ HAMOWANIE AWARYJNE

Hamowanie awaryjne jest ostatnią fazą sekwencji zdarzeń, inicjowanej po aktywowaniu się Układu Ostrzegającego o Niebezpieczeństwie Kolizji z funkcją Hamowanie Awaryjne. 

Najpierw, gdy układ wykryje, że pojazd znajduje się w niebezpieczeństwie, generowane jest ostrzeżenie wstępne w postaci czerwonego światła, rzutowanego przednią szybę. Brak reakcji kierowcy powoduje, że światło ostrzegawcze zaczyna błyskać i rozlega się alarm dźwiękowy.

Jeżeli kierowca wciąż nie reaguje na ostrzeżenia, aktywowana jest funkcja hamowania awaryjnego.