Trucks

Kluczowe podzespoły w automatyzacji

Automatyzacja w szybkim tempie otwiera nowe możliwości w zakresie zaawansowanych technicznie rozwiązań transportowych, które jeszcze nie tak dawno były wprost nie do pomyślenia, przy czym większość technologii umożliwiających urzeczywistnienie tych koncepcji jest dostępna już dziś.
Zautomatyzowana śmieciarka
Kluczowe podzespoły, takie jak Aktywny Układ Kierowniczy Volvo, Układ Ostrzegający o Niebezpieczeństwie Kolizji z funkcją Hamowanie Awaryjne, aktywny tempomat i I-Shift, stanowią bazę, pozwalającą opracowywać zawansowane rozwiązania transportowe, np. zautomatyzowaną śmieciarkę.

Od transportu górniczego i zagospodarowania odpadów w Szwecji po zbiory trzciny cukrowej w Brazylii, Volvo Trucks bada różnorodne możliwości, jakie zapewnia automatyzacja. Bez względu na to, czy chodzi o autonomiczną śmieciarkę, czy też łączenie samochodów ciężarowych w kolumny, każde rozwiązanie obejmujące automatyzację opiera się w dużej mierze na kilku kluczowych podzespołach, takich jak Aktywny Układ Kierowniczy Volvo, Układ Ostrzegający o Niebezpieczeństwie Kolizji z funkcją Hamowanie Awaryjne, aktywny tempomat, I-Shift oraz czujniki. Niektóre z nich już dziś stanowią standardowe wyposażenie nowych samochodów ciężarowych Volvo Trucks. I chociaż nie zostały opracowane specjalnie na potrzeby automatyzacji, posiadają cechy umożliwiające automatyzowane działania układów pojazdu. Po dodaniu odpowiednich czujników (np. radaru, lidaru, kamery, anteny) oraz nowego oprogramowania otrzymujemy kompletne rozwiązanie automatyzacyjne.

1. Elektroniczna jednostka sterująca
Oprogramowanie jest kluczowym elementem, zapewniającym współdziałanie wszystkich podzespołów. Elektroniczna jednostka sterująca gromadzi, przetwarza i analizuje dane pochodzące z czujników i anteny w samochodzie ciężarowym, a następnie wysyła instrukcje do poszczególnych zautomatyzowanych podzespołów pojazdu.

2. Aktywny tempomat
Aktywny tempomat automatycznie utrzymuje zadaną prędkość jazdy, automatycznie dostosowując ją do prędkości pojazdu poprzedzającego. Wykorzystuje w tym celu radar monitorujący ruch drogowy przed pojazdem. Dokładnie ten sam system jest wykorzystywany w kolumnach pojazdów do utrzymywania odpowiedniej prędkości i odległości między pojazdami.

3. Antena
Antena umożliwia nadawanie i odbieranie sygnałów w komunikacji między pojazdami (wykorzystywanych w kolumnach pojazdów) oraz między pojazdem a infrastrukturą oraz odbieranych sygnałów GIPS (wykorzystywanych w autonomicznym pojeździe do zbioru trzciny cukrowej).

4. Układ Ostrzegający o Niebezpieczeństwie Kolizji z funkcją Hamowanie Awaryjne
Układ Ostrzegający o Niebezpieczeństwie Kolizji z funkcją Hamowanie Awaryjne ostrzega kierowcę w przypadku pojawienia się ryzyka zderzenia, a gdy zderzenie staje się nieuchronne, automatycznie uruchamia hamulce. Identyfikacja obiektów znajdujących się przed pojazdem oraz pomiar ich prędkości i odległości odbywa się za pośrednictwem kamery i radaru. Układ ten jest stosowany w zautomatyzowanych pojazdach Volvo Trucks w celu eliminowania ryzyka zderzeń.

5. Czujniki
W każdym zautomatyzowanym pojeździe potrzebne są czujniki monitorujące obecność nieruchomych i ruchomych obiektów w otoczeniu. Liczba tych czujników i ich umiejscowienie zależą od zastosowania samochodu ciężarowego, jednak w każdym przypadku celem jest dostarczanie danych dla głównego procesora sygnałów, by jak najlepiej zinterpretować aktualny stan pojazdu.

6. Aktywny Układ Kierowniczy Volvo (VDS)
Zasadniczym zadaniem VDS jest odciążenie kierowcy poprzez minimalizowanie wysiłku potrzebnego do obracania kołem kierownicy. Jest to możliwe dzięki silnikowi elektrycznemu sprzężonemu z przekładnią kierowniczą. Identyczne rozwiązanie jest wykorzystywane w automatycznym układzie kierowania autonomicznego samochodu ciężarowego.

7. I-Shift
Ta, opracowana przez Volvo Trucks, wiodąca na rynku zautomatyzowana skrzynia biegów zapewnia zawsze optymalny wybór biegu. Uwzględniając szereg kluczowych czynników, takich jak prędkość jazdy i nachylenie drogi, skrzynia biegów określa i włącza najwłaściwszy bieg. Tę swoją zasadniczą funkcję I-Shift spełnia także w zautomatyzowanych pojazdach.