Trucks

Lars Mårtensson
2022-04-27
3 min
Elektromobilność
Author
Lars Mårtensson
Environment and Innovation Director at Volvo Trucks

Obliczanie rzeczywistego wpływu samochodu ciężarowego na klimat

Wybór najbardziej zrównoważonego pojazdu dla danego zastosowania nie zawsze jest łatwy, ale może być o wiele prostszy dzięki ocenie cyklu życia. Dzieje się tak dlatego, że ocena pozwala stworzyć całościowy obraz, który uwzględnia wpływ na środowisko w całym okresie użytkowania pojazdu.Wpływ pojazdu na środowisko naturalne nie ogranicza się do zużywanego paliwa — obejmuje on szereg innych czynników, od wydobycia surowców użytych do produkcji pojazdu aż po jego ostateczne wycofanie z eksploatacji. Dopiero po przeprowadzeniu oceny cyklu życia (LCA) można zobaczyć, jaki jest pełny wpływ pojazdu na klimat.
 

Spojrzenie na emisje w kontekście
Dobrym przykładem ilustrującym wartość oceny cyklu życia są ostatnie obawy dotyczące wpływu akumulatorów litowo-jonowych na środowisko. Proces produkcji ogniw akumulatorowych jest bardzo energochłonny, w związku z czym wpływ na klimat produkcji pojazdu elektrycznego jest znacznie większy niż jego odpowiednika z silnikiem wysokoprężnym. 

Jednak w kontekście pełnej oceny cyklu życia ta różnica jest nieistotna. Zwłaszcza w przypadku pojazdów z silnikiem wysokoprężnym, które po rozpoczęciu pracy będą emitować znacznie więcej CO2. Jeśli elektryczny samochód ciężarowy jest zasilany energią elektryczną pochodzącą ze źródła odnawialnego, to już po roku jego wpływ na klimat będzie mniejszy niż w przypadku samochodu z silnikiem wysokoprężnym.

 

Adaptacja do zmieniającego się świata
Wiele zmiennych, uwzględnianych w ocenie cyklu życia, podlega ciągłym zmianom. Istnieją zachęty do zmniejszania emisji dwutlenku węgla podczas produkcji ogniw akumulatorowych, a także różne inicjatywy, by dać starym akumulatorom nowe życie. Wszystkie te czynniki mogą oddziaływać na ogólny wpływ elektrycznego samochodu ciężarowego na środowisko.

Źródło energii jest istotnym czynnikiem w ocenie cyklu życia pojazdu. Na przykład wpływ elektrycznego samochodu ciężarowego na klimat jest bardzo różny, zależnie od tego, czy jest on zasilany energią elektryczną wytwarzaną z węgla, czy z paliwa odnawialnego, takiego jak energia wodna, słoneczna lub wiatrowa.

Ocena cyklu życia elektrycznego samochodu ciężarowego, zasilanego energią elektryczną ze źródła odnawialnego, wykaże bardzo mały wpływ na klimat.

Z tego powodu transformacja sektora transportowego jest w dużej mierze częścią transformacji energetycznej. Ponieważ paliwa odnawialne staną się dostępne w znacznie większym stopniu, coraz więcej osób będzie w stanie zmaksymalizować korzyści dla klimatu płynące z elektrycznych ciężarówek. A w przyszłości także samochodów ciężarowych napędzanych wodorem.

 

Aby pomóc w uzyskaniu jasności i wskazówek w tej kwestii, kalkulator śladu środowiskowego Volvo Trucks jest dostępny online. Początkowo wykorzystaliśmy to narzędzie i wiedzę, aby pomóc nam wyznaczyć cele i strategie rozwoju nowych samochodów ciężarowych. Nadal tak jest, ale teraz również chcemy się nim dzielić, aby pomóc klientom w wyborze różnych dostępnych dla nich alternatyw i technologii, tak aby mogli znaleźć najlepsze dla siebie rozwiązanie.

 

Ostatecznie ocena cyklu życia jest procesem ciągłym, a jednym z najważniejszych czynników są wyjątkowe okoliczności i potrzeby klienta. Jeśli biogaz jest dla Ciebie łatwo dostępny, to pojazd zasilany gazem może być doskonałym rozwiązaniem, ale jeśli masz dostęp do stacji ładowania w kraju z odnawialną energią elektryczną, najlepszym rozwiązaniem może być ciężarówka elektryczna z akumulatorem. Za pomocą naszego kalkulatora możesz naprawdę porównać i zobaczyć ulepszenia oraz kroki, które możesz podjąć wraz z upływem czasu.

 

 

Chcieć wiedzieć więcej?

Wypróbuj kalkulator śladu środowiskowego Volvo Trucks lub przeczytaj 7 powszechnych mitów na temat akumulatorów do samochodów elektrycznych.