Trucks

Volvo Trucks upraszcza codzienne czynności, wprowadzając nowy interfejs usług cyfrowych: Volvo Connect

Udostępniając Volvo Connect, nowy portal skupiający cyfrowe usługi i funkcje w ramach jednolitego interfejsu, Volvo Trucks ułatwia swoim klientom pełne wykorzystanie zalet cyfryzacji i komunikacji.
Volvo Connect

Właściciele samochodów ciężarowych i przewoźnicy coraz szerzej wykorzystują systemy telematyczne i usługi cyfrowe w celu zwiększania swojej wydajności i opłacalności, z czym jednak wiąże się niedogodność w postaci konieczności posługiwania się większą liczbą różnorodnych systemów i interfejsów. Dzięki wprowadzeniu Volvo Connect, szeroki zestaw usług elektronicznych i zdalnych zostanie zgrupowany w jednym, przyjaznym dla użytkownika portalu. Volvo Connect zostanie uruchomiony we wrześniu 2018 r. Będzie regularnie rozwijany i aktualizowany w nadchodzących latach.

– Volvo Connect zapewnia dostęp do istotnych usług i informacji, potrzebnych w codziennej pracy, grupując je w jednym miejscu – Carina Holm, menedżer projektu ds. Volvo Connect. – Poza zarządzaniem flotą i planowaniem obsługi technicznej, wspieranych będzie wiele innych aspektów działalności transportowej, w tym dotyczących administracji i przestrzegania przepisów prawa. Volvo Connect będzie także platformą sprzedaży, umożliwiającą zamawianie i aktywację dodatkowych usług. Użytkownicy zyskają możliwość dostosowania interfejsu do własnych potrzeb, tak aby najważniejsze dla nich informacje i usługi były szybko i łatwo dostępne.

Data Access – nowa, oparta na chmurze danych usługa dla posiadaczy pojazdów różnych marek

Wraz z Volvo Connect, Volvo Trucks wprowadza Data Access (Dostęp do Danych), nową usługę umożliwiającą przechowywanie danych pojazdu i dostęp do nich za pośrednictwem chmury, w oparciu o protokół rFMS (Remote FMS).Dzięki temu możliwa jest integracja tych danych z systemami administracyjnymi klienta i wykorzystywanie ich w celu zarządzania flotą bez względu na markę i model pojazdu.

W grupie pozostałych wdrażanych usług cyfrowych znajduje się m.in. Dynafleet Safety Service (Raport Bezpieczeństwa Dynafleet) – usługa ułatwiająca klientowi monitorowanie stylu jazdy kierowców i działania aktywnych systemów bezpieczeństwa – oraz Vehicle Status (Stan Pojazdu) – usługa nadzorująca kluczowe podzespoły pojazdu w celu łatwiejszej identyfikacji potencjalnych usterek, które mogą wymagać naprawy natychmiastowej lub podczas następnej obsługi technicznej.

– Na początek Volvo Connect obejmie te trzy usługi oraz dodatkowo Dynafleet i Kalendarz Serwisowy – dodaje Carina Holm. – Z czasem oferta zostanie rozszerzona. Klienci będą mogli wybierać spośród szerokiej gamy informacji, funkcji i usług pomocnych w optymalizowaniu różnych aspektów ich działalności, pochodzących zarówno do nas, jak i dostawców zewnętrznych.

Gotowi na cyfrową przyszłość

Volvo Connect jest wprowadzany na rynek w czasie, gdy cyfryzacja zmienia sposób pracy i życia ludzi. Dotyczy to również branży transportowej. 

– Nowe platformy programowe, np. w obszarach współużytkowania pojazdów czy planowania podróży, kreują nowe modele biznesowe i zachowania konsumenckie – mówi Karin Falk, wiceprezes ds. usług i cech użytkowych. – We współczesnej branży transportowej ciągle istnieje duży potencjał w zakresie zwiększenia przejrzystości, efektywności i wydajności. Połączenie komunikacji z analizą danych otwiera nowe możliwości wspierania naszych klientów.

Biorąc pod uwagą szybkie tempo zmian, portal Volvo Connect został pomyślany jako rozwiązanie długofalowe. W miarę udostępniania kolejnych funkcji i informacji oraz opracowywania nowych cyfrowych usług, zarówno przez Volvo Trucks, partnerów branżowych, jak i zewnętrznych dostawców oprogramowania, Volvo Connect umożliwi klientom dostęp i wykorzystanie pełni możliwości tych rozwiązań. Ułatwi także firmom płynne wejście w ekscytującą, nową, cyfrową przyszłość.

Wprowadzanie Volvo Connect i powiązanych z nim usług na poszczególnych rynkach będzie przebiegać według indywidualnych harmonogramów. 

Fakty: portal Volvo Connect

Volvo Connect grupuje cyfrowe i zdalne usługi w ramach wspólnego interfejsu, ułatwiając tym samym dostęp do danych, wiadomości i funkcji niezbędnych do efektywnego, bieżącego zarządzania działalnością. Przykłady funkcji, jakie zostaną udostępnione:

Dynafleet, nowo zaktualizowana wersja opracowanego przez Volvo Trucks systemu zarządzania flotą.

Kalendarz Serwisowy, aplikacja do przeglądania harmonogramu planowej obsługi technicznej pojazdu.

Dostęp do Danych, nowa usługa, umożliwiająca przechowywanie danych pojazdu i dostęp do nich za pośrednictwem chmury.

Raport Bezpieczeństwa Dynafleet, aplikacja umożliwiająca monitorowanie i identyfikację zdarzeń kluczowych z punktu widzenia bezpieczeństwa, takich jak gwałtowne hamowanie czy zapięcie pasa bezpieczeństwa, które następnie mogą być wykorzystane w celu szkolenia kierowcy.

Stan pojazdu, usługa monitorująca kluczowe podzespoły pojazdu oraz identyfikująca potencjalne usterki, które mogą wymagać naprawy natychmiastowej lub podczas następnej obsługi technicznej.

Zarządzanie Zasobami, przegląd zasobów we flocie, uwzględniający nie tylko pojazdy. 

Historia Serwisowa, przegląd historii napraw pojazdu, wraz ze szczegółowym wykazem czynności, wykonanych w autoryzowanej stacji obsługi Volvo.

Volvo Connect został opracowany we współpracy z Connected Solutions, organizacją należącą do Grupy Volvo, odpowiedzialną za tworzenie rozwiązań i usług zdalnych oraz administrowanie nimi.

Łącze do zdjęć o wysokiej rozdzielczości

Łącze do krótkiego filmu o Volvo Connect