Trucks

Volvo Trucks z zadowoleniem przyjmuje nowy wymóg przedkładania deklaracji dotyczącej zużycia paliwa i emisji CO2 przez samochody ciężarowe.

Od 1 stycznia 2019 r. dla wszystkich nowych samochodów ciężarowych wyprodukowanych w UE musi być dostępna deklaracja określająca ich zużycie paliwa i emisję CO2. Celem tej regulacji jest ułatwienie kupującym wyboru energooszczędnych pojazdów, o mniejszym oddziaływaniu na klimat, a tym samym ograniczenie emisji spalin w sektorze transportu drogowego. Volvo Trucks z zadowoleniem przyjmuje te nowe przepisy, traktując jej jako uzupełnienie narzędzi, które już teraz są wykorzystywane w tej branży.
Volvo FH LNG

- Deklaracje dostarczą naszym klientom zrozumiałych i ułatwiających dokonywanie porównań informacji o zużyciu paliwa i emisji CO2, którymi będą mogli kierować się przy wyborze samochodu ciężarowego - mówi Lars Mårtensson, dyrektor ds. środowiska naturalnego i innowacyjności w Volvo Trucks.
- Jednak najważniejszą sprawą jest fakt przykładania coraz większej wagi do kwestii wydajności energetycznej i oddziaływania na klimat. To kluczowe zagadnienie dla branży samochodowej i transportowej, a także całego społeczeństwa.

Według Międzyrządowego Zespołu ONZ ds. Zmian Klimatu (IPCC), transport drogowy odpowiada za około sześć procent globalnej emisji gazów cieplarnianych i jest sektorem gospodarki silnie zależnym od paliw kopalnych.

- Dlatego mamy nadzieję, że wraz z nowym wymogiem w zakresie składania deklaracji pojawią się także zachęty ekonomiczne, dzięki którym opłacalne stanie się zastępowanie pojazdów starych nowymi, bardziej energooszczędnymi i emitującymi mniej CO2 - podkreśla Lars Mårtensson.

Jak dotąd, w związku z nowym wymogiem informacyjnym, nie zapadały żadne decyzje w sprawie podatków lub zachęt finansowych. Jednak w przyjętej przez UE europejskiej strategii na rzecz mobilności niskoemisyjnej zakłada się spadek ilości CO2 emitowanego przez samochody ciężarowe średnio o 1,5 procent rocznie do roku 2030.

Zużycie paliwa zmalało
Oczywiście, wydajność energetyczna nie jest tematem nowym dla producentów samochodów ciężarowych, ani dla firm transportowych. W statystycznej europejskiej firmie transportowej wydatki na paliwo stanowią jedną trzecią kosztów jej zmiennych i dlatego wszelkie środki zmierzające do zmniejszenia zużycia paliwa są interesujące pod względem ekonomicznym. Wydajność energetyczna  jest ważnym elementem przewagi konkurencyjnej.

- Wydajność energetyczna zawsze była kluczową kwestią dla Volvo Trucks - kontynuuje Lars Mårtensson. - Od początku lat dziewięćdziesiątych zredukowaliśmy o jedną piątą* zużycie paliwa w nowo produkowanych samochodach ciężarowych i będziemy to robić w następnych latach. Poprawa wydajności energetycznej jest również najważniejszym działaniem z perspektywy ograniczania oddziaływania pojazdu na klimat.

Deklaracje to dopiero początek
Także klienci Volvo Trucks przeznaczają znaczne środki na poprawę swojej wydajności energetycznej. Wiele firm transportowych pokonało długą drogę w swoich dążeniach do zmniejszenia zużycia paliwa, lecz są też i takie, dla których kwestia ta nie zawsze była najistotniejsza. Zdaniem Larsa Mårtenssona, to właśnie ta druga grupa może najbardziej skorzystać na nowych deklaracjach podczas wyboru samochodu ciężarowego.

- Deklaracja jest dobrym punktem wyjścia, wskazującym kierunek, w jakim należy podążać, mimo że nie przedstawia obrazu całości. Aby osiągnąć jak najmniejsze zużycie paliwa i oddziaływania na klimat, w odniesieniu do zadań wykonywanych przez pojazd, należy indywidualnie optymalizować każdy zestaw drogowy, wybierając odpowiednie wyposażenie i usługi. Przykładami niezwykle korzystnych pod tym względem działań są: szkolenie kierowców w zakresie jazdy ekonomicznej oraz korzystanie z wydajnych narzędzi do planowania transportu. Naszym niezmiennym celem jest opracowanie kompleksowego rozwiązania, zapewniającego naszym klientom jak największą efektywność transportu, co również jest korzystne dla środowiska naturalnego - konkluduje Lars Mårtensson.

Fakty
Od 1 stycznia 2019 r. na obszarze UE zacznie obowiązywać prawo, zgodnie z którym dla wszystkich nowo wyprodukowanych samochodów ciężarowych musi być dostępna deklaracja określająca ich zużycie paliwa i emisję CO2. Nowe prawo będzie wprowadzane stopniowo dla poszczególnych rodzajów pojazdów ciężarowych.

Wartości widniejące w deklaracji będą obliczane indywidualnie dla każdego, zależnie od jego fabrycznej specyfikacji i obszaru zastosowań.

Podstawę obliczeń wartości deklarowanych stanowi zatwierdzony przez UE, standaryzowany proces symulacji cykli jazdy.

*W przypadku Volvo FH13 z 2016 r., w porównaniu do Volvo F12 z roku 1991

Link do filmu: http://images.volvotrucks.com/latelogin.jspx?recordsWithCatalogName=Volvo+Trucks:29471

7 lutego 2018 r.