Trucks

Inteligentne systemy bezpieczeństwa zmniejszające ryzyko wypadków drogowych

Coraz większa liczba pojazdów na drogach, szybsze tempo ruchu drogowego i rozpraszający uwagę strumień informacji – wszystkie te czynniki potęgują wymagania wobec kierowców zarówno samochodów ciężarowych, jak i osobowych. Z drugiej strony, kierujący nigdy dotąd nie mogli liczyć na tak korzystne warunki do bezpiecznej jazdy, jak obecnie. Aktywne systemy bezpieczeństwa, implementowane w wielu nowoczesnych samochodach osobowych i ciężarowych, znacznie ułatwiają unikanie incydentów i wypadków drogowych.
Collision warning with emergency brake

Od listopada 2015 r. na obszarze Unii Europejskiej obowiązuje prawo, w myśl którego wszystkie nowe dwu- i trzyosiowe samochody ciężarowe muszą być wyposażone w funkcję automatycznego hamowania awaryjnego.

Wprowadzono je w celu zmniejszenia liczby wypadków, polegających na uderzeniu przez pojazd ciężarowy w tył pojazdu poprzedzającego - tego rodzaju zdarzenia stanowią około jedną piątą wszystkich wypadków drogowych z udziałem samochodów ciężarowych. Obecnie przepisy wymagają, by system hamowania awaryjnego redukował prędkość pojazdu o 10 km/h. W następnym roku wartość ta zostanie zwiększona do 20 km/h.

Dobrze, że przepisy są coraz surowsze, jednak wciąż mam wrażenie, że wymagania są zbyt łagodne. W sytuacji, gdy przy prędkości 80 km/h uaktywni się funkcja hamowania awaryjnego, prędkość musi spaść o znacznie więcej niż 20 km/h, jeżeli ma się rzeczywiście uniknąć bardzo silnego uderzenia w pojazd poprzedzający, który właśnie się zatrzymał - mówi Carl Johan Almqvist, dyrektor ds. bezpieczeństwa ruchu drogowego i produktów w Volvo Trucks.

Volvo Trucks opracowało układ, którego możliwości wykraczają daleko poza obecne i przyszłe wymagania prawne. Został wprowadzony na rynek w 2012 r., a jego zadanie polega przede wszystkim na ostrzeganiu kierowcy o niebezpieczeństwie zderzenia.

W wielu przypadkach to wystarczy, by kierowca szybko ocenił sytuację i uniknął wypadku - wyjaśnia Carl Johan Almqvist.

Hamowanie awaryjne jest inicjowane tylko w razie absolutnej konieczności, a proces ten zachodzi błyskawicznie. Intensywność hamowania - czyli opóźnienie - wynosi około 7 m/sec. Jest więc porównywalne z możliwościami samochodów osobowych. W praktyce oznacza to, że samochód ciężarowy jest zdolny wyhamować z 80 km/h do 0 km/h na odcinku około 40 m.

Za pomocą kamery i radaru układ monitoruje położenie pojazdów poprzedzających i działa bez względu na panujące warunki: słońce, mgła czy noc. Jeżeli wystąpi ryzyko zderzenia, kierowca otrzymuje ostrzeżenie w postaci stopniowo narastających sygnałów świetlnych i dźwiękowych. Gdy kierowca nie zareaguje na te ostrzeżenia, samochód ciężarowy zaczyna automatycznie łagodnie hamować.

Ewentualny dalszy brak reakcji skutkuje aktywowaniem hamowania awaryjnego, które jest kontynuowane aż do zatrzymania pojazdu. Jeżeli w ciągu pięciu sekund od zatrzymania nie nastąpi ruch kołem kierownicy lub inna reakcja kierowcy, uruchamiany jest hamulec postojowy. Jest to zabezpieczenie przed niekontrolowanym toczeniem się pojazdu, w przypadku gdyby jego kierowca doznał szoku lub stracił przytomność.

W chwili aktywowania funkcji hamowania awaryjnego zaczynają błyskać światła STOP, by ostrzec kierowców pojazdów jadących z tyłu. Gdy prędkość spadnie do 5 km/h, włączane są również światła awaryjne.

Układ opracowany przez Volvo działa także na drogach krętych i potrafi odróżnić bariery ochronne od rzeczywistych przeszkód, takich jak pojazdy - w tym także motocykle. Dla uzyskania maksymalnej skuteczności, sprawnie działać muszą wszystkie inne systemy, takie jak np. układ ABS w samochodzie ciężarowym i przyczepie.

Biorąc pod uwagę krótki okres, jaki minął od wejścia w życie przepisów dotyczących funkcji hamowania awaryjnego, musi upłynąć jeszcze trochę czasu, zanim ich pozytywny efekt znajdzie swoje odzwierciedlenie w statystykach wypadków drogowych. Jednak Volvo Trucks jest przekonane do korzyści wynikających z funkcji Hamowanie Awaryjne i innych aktywnych systemów bezpieczeństwa.

Nasze aktywne systemy bezpieczeństwa stanowią element całościowego rozwiązania, które bezsprzecznie zmniejsza zagrożenia w ruchu drogowym. Trzeba jednak pamiętać, że sama technologia na wykona całej pracy. Zapewnienie bezpieczeństwa w ruchu drogowym wymaga interakcji między wszystkimi użytkownikami dróg. Doświadczony, uważny kierowca, odpowiedzialnie prowadzący swój pojazd wciąż pozostaje najlepszą formą ochrony przed wypadkiem - konkluduje Carl Johan Almqvist.

Przykłady inteligentnych systemów bezpieczeństwa, opracowanych przez Volvo Trucks

  • Aktywny tempomat: pomaga kierowcy utrzymywać ustaloną odległość (odstęp czasowy) od pojazdu poprzedzającego.
  • Układ Ostrzegający o Niebezpieczeństwie Kolizji z funkcją Hamowanie Awaryjne: ostrzega kierowcę, gdy wystąpi niebezpieczeństwo zderzenia z pojazdem poprzedzającym, i w razie potrzeby uruchamia hamulce.
  • Układ Monitorowania Reakcji Kierowcy: w przypadku wykrycia objawów nieuwagi lub senności zaleca kierowcy zrobienie sobie przerwy.  

Łącze do zdjęć o wysokiej rozdzielczości

Film przedstawiający Układ Ostrzegający o Niebezpieczeństwie Kolizji z funkcją Hamowanie Awaryjne: Łącze

W celu uzyskania dodatkowych informacji, prosimy o kontakt z:
Renata Stefańska-Sobczak,
Menedżer ds. PR, Volvo Trucks Polska,
tel.: +48 601 33 44 38,
e-mail: renata.stefanska@volvo.com