Trucks

Najlepsi mechanicy w światowym finale

Wkrótce odbędzie się finał VISTA, największego na świecie konkursu dla personelu serwisowego. Od czasu pierwszej jego edycji, w 1957 r., w stacjach obsługi wiele się zmieniło, jeżeli chodzi o pracowników, warunki pracy i wykorzystywane technologie.
Volvo truck

 W dniach 31 maja - 1 czerwca w Goeteborgu, w Szwecji, rozegrany zostanie finał konkursu VISTA (Volvo International Service Training Award). Konkurs jest otwarty dla wszystkich pracowników stacji obsługi samochodów ciężarowych i autobusów Volvo. Jego celem jest doskonalenie kompetencji zawodowych personelu oraz podnoszenie ogólnej jakości pracy stacji obsługi na całym świecie.

Od czasu pierwszej edycji VISTA, w 1957 r., w stacjach obsługi zaszły ogromne zmiany. Dawniej praca mechanika wymagała fizycznej siły, a jej nieodłącznymi atrybutami były olej i brud. Dziś sytuacja jest diametralnie inna.

Szkolenie mechaników musi nadążać za postępem technicznym w budowie pojazdów. Potrzebny jest zupełnie inny rodzaj know-how - specjalistyczna wiedza w dziedzinach, takich jak mechanika, elektronika i informatyka. W rezultacie, status współczesnych mechaników jest znacznie wyższy - mówi Kent Medin, instruktor w szkole mechaników Volvo Trucks.

Obecnie praca w stacjach obsługi w większym stopniu dotyczy mechaniki precyzyjnej. Pojazdy są skomunikowane, co umożliwia zdalne prowadzenie komputerowych testów i odczyt danych. Często zamiast wymiany podzespołów, instaluje się po prostu nowe oprogramowanie - bez fizycznego kontaktu z pojazdem.

Żeby utrzymać najwyższą jakość we wszystkich stacjach obsługi Volvo, opracowano specjalistyczne szkolenia dla mechaników Volvo na wszystkich poziomach kompetencji, dostosowane do indywidualnych wymagań poszczególnych rynków. Ponadto, wszyscy mechanicy są regularnie egzaminowani i doszkalani, w razie stwierdzenia jakichkolwiek braków w ich wiedzy.

VISTA stanowi uzupełnienie tego wewnętrznego programu szkoleń. Do konkursu, który rozpoczyna się testem wiedzy teoretycznej, przystępuje ponad 18 000 osób z 96 krajów.

Fakt ten motywuje uczestników do utrwalania i rozwijania swojej wiedzy. Istotą VISTA jest zaangażowanie każdego członka zespołu, dzięki czemu rozwijana jest umiejętność współpracy - wyjaśnia Kent Medin.

Kolejną zmianą, jaką można zaobserwować, jest większa liczba kobiet pracujących w stacjach obsługi, który to fakt ma również swoje odzwierciedlenie w VISTA. W roku 2013 kobiety stanowiły pięć procent uczestników konkursu, podczas gdy w bieżącej edycji odsetek ten wzrósł do sześciu. Członkiem jednego z brazylijskich zespołów w finale jest Natalia Aparecida de Gaspri Silva, asystent ds. administracji w stacji obsługi Auto Sueco São Paulo. Pracuje tam od dziewięciu lat.

Konkurs VISTA pomaga mi zdobywać doświadczenie techniczne i lepiej rozumieć codzienne wyzwania, towarzyszące naszej pracy. Podkreśla również znaczenie pracy zespołowej, zwłaszcza gdy wymaga to zintegrowanego i spójnego działania - mówi de Gaspri Silva.

Fakty, VISTA

VISTA jest konkursem przeznaczonym dla pracowników stacji obsługi z ogólnoświatowej sieci serwisowej Volvo Trucks i Volvo Buses. To największy tego typu konkurs na świecie, gromadzący ponad 18 000 uczestników z 96 krajów.

Został zainaugurowany w Szwecji w 1957 r. i od tego czasu rozwinął się do rangi wydarzenia międzynarodowego, odbywającego się co dwa lata. Zasadniczym celem VISTA jest rozwijanie wiedzy i umiejętności pracowników, wzmacnianie ich zdolności do działania w grupach i ogólne podnoszenie jakości pracy w stacji obsługi. VISTA przyczynia się także do wzrostu poziomu obsługi klientów i ich zadowolenia.

Każdy zespół liczy od dwóch do czterech osób. Konkurs rozpoczynają trzy sesje pytań teoretycznych, na które zespoły odpowiadają w swoich macierzystych firmach. Następnie najlepsze zespoły przechodzą do półfinałów regionalnych, w których wyłanianie są 32 drużyny kwalifikujące się do światowego finału, rozgrywanego w Goeteborgu, w Szwecji. Pojęcie „personel serwisowy" obejmuje pracowników recepcji, magazynu części, mistrzów i mechaników.

Łącze do zdjęć wysokiej rozdzielczości znajduje się tutaj

W celu uzyskania dodatkowych informacji, prosimy o kontakt z:

Renata Stefańska-Sobczak, Menedżer ds. PR, Volvo Trucks, Polska,
tel. +48 601 33 44 38,
e-mail: renata.stefanska@volvo.com