Trucks

Łatwiejsza jazda dzięki nowej usłudze Czas Pracy Kierowcy

Europejscy kierowcy zyskują nowe narzędzie, które znacząco ułatwi im przestrzeganie przepisów dotyczących czasu pracy. Zaktualizowana usługa Czas Pracy Kierowcy, będąca elementem Dynafleet – oferowanego przez Volvo Trucks systemu zarządzania flotą, wskazuje bezpośrednio na wyświetlaczu w kabinie dokładny moment rozpoczęcia przez kierowcę obowiązkowej przerwy.
Volvo trucks

 Przerwy w jeździe i odpoczynek są niezbędne nie tylko z punktu widzenia wydajności pracy kierowcy i bezpieczeństwa jazdy  - stanowią także prawny obowiązek. Jednak europejskie przepisy w tym zakresie są mocno rozbudowane i skomplikowane. Definiują zarówno krótsze przerwy podczas jazdy, jak i dłuższe okresy odpoczynku: dobowe i tygodniowe. W tych warunkach łatwo o błąd, którego konsekwencją mogą być wysokie kary finansowe, zarówno dla kierowcy, jak i firmy transportowej.

- Nowa wersja usługi Czas Pracy Kierowcy, którą właśnie wprowadzamy na rynek, pozwala kierowcy monitorować swój czas jazdy bezpośrednio na wyświetlaczu w kabinie. Dzięki temu kierowca unika konsekwencji finansowych i może koncentrować się na wykonywanej pracy - mówi Jarkko Aine, specjalista ds. rozwiązań transportowych w Volvo Trucks.

Zaktualizowana usługa pokazuje czasy aktywności kierowcy na 7-calowym wyświetlaczu wbudowanym w deskę rozdzielczą, w kabinie. Tym samym kierowca może na bieżąco śledzić czas pracy i z dużym wyprzedzeniem planować czasy przerw i wypoczynku, by móc do maksimum wykorzystać dozwolony przepisami czas jazdy. Jeżeli kierowca postanowi podzielić swój łączny, 45-minutowy czas przerw na dwa okresy: 15- i 30-minutowy, system uwzględni ten fakt i odpowiednio skoryguje wskazania.

Przede wszystkim jednak, system automatycznie uwzględnia skomplikowane zasady kompensacji czasu pracy, wskazując kiedy dokładnie należy odbyć pauzę dobową lub tygodniową.

- Dotychczas ten aspekt przestrzegania prawa wymagał wykonywania skrupulatnych i absolutnie bezbłędnych obliczeń. Obecnie kierowcy nie muszą przerywać jazdy ani samodzielnie kalkulować - wystarczy krótkie spojrzenie na wyświetlacz w kabinie - wyjaśnia Jarkko Aine.

Czas Pracy Kierowcy jest elementem oferowanego przez Volvo Trucks systemu zarządzania flotą Dynafleet. Poza znacznie zwiększonym poczuciem pewności, jakie zapewnia kierowcy, usługa ułatwia także firmom transportowym nadzorowanie oraz planowanie zadań transportowych i tras przejazdu. Na portalu Dynafleet, gdzie dane o czasie pracy kierowców są przechowywane przez dwa lata, firma może sprawdzić, którzy dokładnie kierowcy są w stanie zrealizować nowe zlecenie bez ryzyka przekroczenia dozwolonego czasu jazdy.

- Usługa Czas Pracy Kierowcy umożliwia maksymalne wykorzystanie dostępnego czasu jazdy. Pozwala uniknąć niepotrzebnych kosztów i osiągnąć dodatkowe korzyści w postaci większej wydajności pracy. A co ważniejsze, sprzyja również bezpieczeństwu ruchu drogowego, „pilnując" by kierowcy byli wypoczęci i odprężeni - dodaje Jarkko Aine.

Czas Pracy Kierowcy i Dynafleet

Czas Pracy Kierowcy jest usługą ułatwiającą kierowcy przestrzeganie zharmonizowanych przepisów UE dotyczących czasu jazdy i odpoczynku. Działa zgodnie z zapisami dyrektywy WE nr 561/2006. Czas Pracy Kierowcy wchodzi w skład Dynafleet, systemu zarządzania flotą, który pomaga kierowcom i firmom transportowym w jak najbardziej efektywnym użytkowaniu swoich pojazdów. Nowa wersja usługi Czas Pracy Kierowcy jest dostępna w nowym Volvo FH, Volvo FM i Volvo FMX. System Dynafleet grupuje w sobie szereg usług pomocnych w ograniczaniu zużycia paliwa i poprawie efektywność transportu. Aktualnie Dynafleet jest oferowany w Europie, Brazylii, Australii i Afryce Południowej. W chwili publikacji niniejszej informacji prasowej istniało 59 000 subskrybentów Dynafleet.

System jest dostępny jako aplikacja na iPhone oraz na urządzenia z systemem Android.

W celu uzyskania dodatkowych informacji, prosimy o kontakt z:
Ida Mattsson, Volvo Trucks Media Relations.
Tel.: +46 31 323 63 42,
e-mail: ida.mattsson@volvo.com