Trucks

Krótszy czas dostawy pojazdu do klienta dzięki trójwymiarowym rysunkom podwozi Volvo Trucks

Trójwymiarowe rysunki podwozia, wprowadzone przez Volvo Trucks dla wybranych modeli swoich pojazdów, umożliwią równoległą produkcję samochodu ciężarowego i jego zabudowy. Oznacza to możliwość skrócenia procesu zabudowy – a więc i skrócenia czasu dostawy kompletnego pojazdu do klienta – nawet o 14 dni, przy utrzymaniu wysokiej jakości produktu.
Volvo Trucks

 Zdajemy sobie sprawę, że czas dostawy samochodu ciężarowego ma zasadnicze znaczenie dla klientów i nie może on być zbyt długi - dostępność konkretnego pojazdu często przekłada na sukces lub porażkę w realizacji zaplanowanych zdań transportowych. Dlatego cieszymy się, że możemy usprawnić cały ten proces - mówi Peter Hardin, menedżer produktu ds. Volvo FM i Volvo FMX.

Im bardziej skomplikowana zabudowa, tym dłużej klient oczekuje na swój samochód. Jednym ze sposobów na skrócenie tego czasu jest produkcja zabudowy równolegle do produkcji pojazdu.

Ale żeby móc określić dokładne wysokości i przestrzeń, pozwalające dopasować zabudowę do podwozia, firma zabudowująca musi mieć dostęp do precyzyjnych danych wymiarowych. I właśnie z myślą o tym, Volvo Trucks opracowało szczegółowe trójwymiarowe (3D) rysunki i udostępniło je firmom zabudowującym za pośrednictwem internetu.

Główną zaletą rysunków 3D jest fakt, że pozwalają one na równoległą zamiast szeregowej produkcję podwozia i zabudowy. Innymi słowy, firma zabudowująca nie musi czekać na ukończenie montażu samochodu ciężarowego w fabryce, by uzyskać istotne dane o jego budowie - mówi Tor Hesselgren z działu Body Builder Development w Volvo Trucks.

Wcześniejsza dostępność rysunków 3D przypisanych do podwozia o konkretnym numerze pozwala firmie zabudowującej poznać dokładny kształt gotowego podwozia, zanim jeszcze zostanie ono wyprodukowane, ponieważ rysunki obejmują wszystko - od umiejscowienia tylnej osi po wznios wału napędowego i układ okablowania.

Rysunkowy model samochodu ciężarowego może być powiększany, obracany i oglądany z różnych stron: z góry, z dołu czy z boku, co umożliwia przyjrzenie się szczegółom konstrukcji. W rezultacie, czas dostawy kompletnego pojazdu klienta ulega skróceniu, przy zapewnieniu najwyższej jakości.

Informacje o rysunkach 3D i nowym podwoziu o elastycznej konfiguracji:

  • Głównym zadaniem rysunków 3D jest zapewnienie firmom zabudowującym rzetelnych informacji, w oparciu o które mogą przystąpić do opracowywania zabudowy równolegle z trwającą jeszcze produkcją podwozia. Celem nadrzędnym jest skrócenie czasu dostawy kompletnego pojazdu do klienta.
  • Rysunki 3D są dostępne za pośrednictwem strony internetowej VBI (Volvo Bodybuilder Instructions), z której korzystają firmy zabudowujące w regionach EMA i APAC. Trójwymiarowa dokumentacja rysunkowa obejmuje modele Volvo FM, Volvo FMX, Volvo FH i Volvo FL/FE (Euro 6).
  • Wszystkie rysunki, zarówno 2D, jak i 3D, są przypisane do podwozia okonkretnym numerze i precyzyjne pod względem geometrycznym. Zewzględów konkurencyjnych, nie zawierają jedynie silnika i jego osprzętu. Uwzględniają natomiast skrzynkę akumulatorową.
  • Pojazdy Volvo FH, Volvo FM i Volvo FMX są wyposażone w nowe podwozie oelastycznej konfiguracji.
  • Elastyczna konfiguracja podwozia w połączeniu z rysunkami 3D może skrócić czas dostawy kompletnego pojazdu do klienta o 7 do 14 dni.

Więcej informacji udziela:

Aleksandra Zielińska, Marketing & PR Manager,
tel. +48 693 601 215,
e-mail: aleksandra.zielinska@volvo.com