Trucks

Volvo i Shell zawarły globalne porozumienie gazowe

Volvo Trucks Shell zawarły porozumienie o globalnej współpracy w sprawie wprowadzania na rynek skroplonego gazu ziemnego (LNG) jako paliwa dla samochodów ciężarowych o dużej ładowności. Bazując na opracowanym przez Volvo nowym systemie spalania MethaneDiesel, w którym LNG jest stosowany do zasilania silników wysokoprężnych, oraz na wiedzy i inwestycjach infrastrukturalnych Shell w LNG, obydwie firmy postanowiły skoordynować swoje działania i aktywnie działać na rzecz popularyzacji LNG w sektorze transportowym.
Volvo trucks

Shell jest kluczowym uczestnikiem tego rynku, my zaś jesteśmy jednym z czołowych producentów samochodów ciężarowych, który już wprowadził na rynek pojazd z energooszczędnym z silnikiem gazowym.

Wspólnie uważamy, że potrafimy usprawnić i przyspieszyć proces wdrażania LNG w sektorze transportowym, zarówno poprzez działania własne, jak i inspirowanie innych - mówi Lennart Pilskog, dyrektor ds. public affairs w Volvo Trucks.

Umowa o współpracy już obowiązuje i rozpoczęto już konkretne działania, które w pierwszej fazie koncentrują się na wybranych rynkach w środkowej Europie i Stanach Zjednoczonych.

Umowa nie zawiera klauzuli wyłączności po żadnej ze stron. Tym samym nie ogranicza trwającej lub przyszłej współpracy i dialogu z innymi partnerami.

Gaz dla transportu długodystansowego

Obecnie gaz ziemny w postaci sprężonej (CNG) jest stosowany w autobusach miejskich i pojazdach ciężarowych o małej ładowności. Jednak transport długodystansowy wiąże się z koniecznością przewozu w pojeździe dużych ilości paliwa.

W przypadku gazu jest to możliwe pod warunkiem zasilania silnika LNG, ponieważ, w porównaniu z gazem sprężonym, gaz w postaci skroplonej zajmuje mniejszą objętość.  

W Volvo FM MethaneDiesel zastosowano nowy system spalania mieszanki metanu i oleju napędowego, w którym paliwem głównym jest gaz. Model ten jest już dostępny w Szwecji, Norwegii, Belgii, Hiszpanii, Holandii i Wielkiej Brytanii.

Trwa proces jego wprowadzania na rynki Włoch i Francji.

Dostrzegamy znaczny potencjał w naszym samochodzie ciężarowym zasilanym gazem i dlatego będziemy kontynuować jego wprowadzanie na kolejne rynki, równolegle rozwijając nasze zdolności produkcyjne i infrastrukturę dystrybucji gazu.

Spalanie skroplonego gazu ziemnego w silniku wysokoprężnym charakteryzuje się bardzo wysoką sprawnością. Jest to nowa alternatywa paliwowa, która w dającej się przewidzieć przyszłości może zdominować segment pojazdów o dużej ładowności - konkluduje Lennart Pilskog.

Upowszechnieniu się LNG będzie sprzyjać także dystrybucja skroplonego biogazu (LBG), pozyskiwanego z surowców odnawialnych.

Fakty dotyczące gazu ziemnego i biogazu

Składnikiem zarówno gazu ziemnego, jak i biogazu, jest metan. Podczas spalania gazu ziemnego powstaje mniej CO2, niż ma to miejsce w przypadku oleju napędowego. Do atmosfery nie jest uwalniana siarka, metale ciężkie ani popioły.

Według prognoz, zasoby gazu ziemnego wystarczą na dłużej niż złoża ropy naftowej. Neutralny dla klimatu biogaz można produkować z odpadów i innych surowców organicznych.

Skroplony gaz ziemny (LNG) to gaz ziemny schłodzony do punktu, w którym przechodzi w ciekły stan skupienia. Jest wykorzystywany głównie w produkcji ciepła i energii elektrycznej, przez co jest szeroko dostępny. Na ogół jest tańszy od oleju napędowego.

Fakty dotyczące Volvo FM MethaneDiesel

  • Zasięg pojazdu przy zasilaniu gazem wynosi około 1000 km.
  • Silnik rozwija moc 460 KM i moment obrotowy 2300 Nm.
  • Pojazd tworzy zestawy drogowe o masie całkowitej 40-60 ton.
  • Olej napędowy pełni w silniku funkcję czynnika zapalającego LNG Mieszanka paliwowa zawiera do 75% gazu i 25% oleju napędowego, zależnie od zastosowania transportowego i rodzaju eksploatacji.
  • Gaz jest przechowywany w ciśnieniowym zbiorniku, w temperaturze od -130 do -140 stopni Celsjusza, umożliwiającej utrzymanie stanu ciekłego.
  • Może być zasilane zarówno LNG, jak i LBG.
  • Silniki Euro 3 i Euro 5 mogą również pracować wyłącznie na oleju napędowym, co stanowi zaletę w sytuacjach braku dostępności LNG.

W celu uzyskania dodatkowych informacji, prosimy o kontakt z: 

Lennart Pilskog, dyrektor ds. public affairs w Volvo Trucks,
tel.: +703 183 422,
e-mail: lennart.pilskog@volvo.com 

lub

Marie Vassiliadis, Volvo Trucks Media Relations,
tel.: +46 31 322 41 27,
e-mail: marie.vassiliadis@volvo.com