Trucks

Jak powstaje ultranowoczesny samochód ciężarowy

Wiosną bieżącego roku z bram fabryki zaczęły wyjeżdżać pierwsze seryjnie wyprodukowane nowe samochody ciężarowe Volvo FH, dostarczane klientom w całej Europie. Ale jak powstaje ten ultranowoczesny pojazd? Jak zaawansowane technicznie systemy elektroniczne i inne podzespoły łączą się w sprawnie działającą całość i jak udaje się zagwarantować najwyższą jakość? Volvo Trucks zaprasza w podróż od pomysłu do gotowego produktu.
Volvo trucks

Nowe Volvo FH zostało nazwane „samochodem ciężarowym nowej generacji". Jonas Nordqvist, menedżer ds. cech i rentowności produktu w departamencie planowania strategicznego w Volvo Trucks, wyjaśnia, co to tak naprawdę oznacza.

Można powiedzieć, że ultranowoczesny samochód ciężarowy musi spełniać wszystkie warunki piętrowego równania.

Musi spełniać zarówno wymagania klientów, jak i oczekiwania społeczeństwa, skutecznie łącząc w sobie nowoczesną technologię z cechami takimi jak jakość, komfort kierowcy, małe oddziaływanie na środowisko i bezpieczeństwo - wyjaśnia Jonas Nordqvist.

Projektowanie nowoczesnego samochodu ciężarowego zaczyna na długo przed momentem, w którym istotna zaczyna być kwestia jego produkcji. Każdy aspekt tego procesu, od początku do końca, jest nacechowany pragnieniem zapewnienia jak najwyższej jakości.

Dogłębna analiza klientów, społeczeństwa i konkurencji pokazuje wymagania, jakie nowy model musi spełnić.

Analizowany jest również rynek w celu zidentyfikowania innowacji technicznych, które można by wprowadzić do nowego produktu. Uzyskane w ten sposób dane stanowią podstawę do sformułowania szczegółowych założeń określających właściwy sposób budowy nowoczesnego samochodu ciężarowego.

Produkcja - czynnik decydujący

Gdy tylko zostaną ustalone założenia projektowe, przychodzi pora na kolejne wyzwanie: przekształcenie idei w rzeczywistość. Do osiągnięcia celu konieczna jest współpraca pomiędzy działami firmy, w ramach której wszyscy, od projektantów i konstruktorów po pracowników produkcji, od samego początku współdziałają ze sobą.

Jednym z najważniejszych parametrów w procesie opracowywania całkowicie nowego samochodu ciężarowego są techniczne możliwości jego produkowania. Oczywistym jest, że decydujące znaczenie ma ergonomia, efektywność i powtarzalność procesu produkcji. Wszystko ma bowiem związek z zapewnieniem wysokiej jakości - mówi Jonas Borqvist.

Dlatego fakt, że seryjna produkcja nowego Volvo FH idzie pełną parą, a także, że pierwsze egzemplarze tych pojazdów docierają już do klientów, zwiastuje nie tylko początek czegoś nowego.

Zwiastuje także koniec długiego okresu badań i rozwoju. Podczas opracowywania nowego produktu europejskie fabryki Volvo w Szwecji, Rosji i Belgii, blisko współpracowały z inżynierami. Równolegle tworzyły dokumentację dotyczącą zarówno niezbędnej modernizacji fabryk w zakresie zarówno nowego oprzyrządowania, jak i nowych umiejętności.

To całkowicie nowa kabina i całkowicie nowy samochód ciężarowy. Ponieważ ani jeden element karoserii nie został przetransponowany z poprzedniego modelu, pojawiły się nowe wymagania, jakim musieli sprostać nasi pracownicy, a także nasze oprzyrządowanie - relacjonuje Hans Elmqvist, menedżer ds. produkcji nowego Volvo FH w europejskich fabrykach Volvo.

Inwestycje w zakładach produkcyjnych

Ultranowoczesny samochód ciężarowy wymaga ultranowoczesnego oprzyrządowania produkcyjnego. Jedną z ważniejszych inwestycji z tym związanych są nowe prasy, wykorzystywane do produkcji wszystkich paneli kabiny.

Unikatową cechą nowego Volvo FH jest fakt, że wiele jego elementów tłoczymy w pięcioetapowym procesie. Chodzi o zapewnienie właściwej geometrii - im więcej razy blacha jest ściskana, tym poszczególne części lepiej do siebie pasują, co ułatwia montaż kabiny - wyjaśnia Hans Elmqvist.

Kolejną poważną inwestycją był zakup 56 nowych robotów przemysłowych w celu zwiększenia wydajności produkcji. Ponadto, automatyzacja pozwala zagwarantować konsekwentną, wysoką jakość każdego wyprodukowanego pojazdu.

Przykładem jest wklejanie szyb. Szyby wklejane mają dwie zalety: stanowią element konstrukcyjny kabiny, przez co zapewnia ona większy poziom bezpieczeństwa, a sam proces wklejania jest bardziej efektywny i gwarantuje jeszcze wyższą jakość niż dotychczas stosowane rozwiązanie.

Rozwój produktu na pilotażowych liniach produkcyjnych

Innym ważnym zadaniem fabryk było uczestniczenie w opracowywaniu nowego samochodu ciężarowego. Żeby móc je wypełnić bez zakłócania bieżącej produkcji, w dwóch szwedzkich fabrykach Volvo, w Tuve i Umeå, utworzono pilotażowe linie produkcyjne. Możne je opisać jako miniaturowe repliki seryjnych operacji montażu pojazdów.

Tam testowano nowe oprzyrządowanie i doskonalono nowe metody pracy. Zasadniczym celem było przekształcenie teorii w praktykę, ustalenie najlepszego procesu montażu, sprawdzenie, czy potokowa produkcja pojazdu jest w ogóle możliwa i czy jest możliwa przy wykorzystaniu narzędzi przewidzianych przez inżynierów.

Podobnie jak postępuje się z układem krążenia u człowieka, sprawdzaliśmy cały ciąg technologiczny i montowane pojazdy w celu upewnienia się, czy linia funkcjonuje jak należy. Próbna produkcja na liniach pilotażowych jest ważnym elementem procesu zapewniania jakości - kontynuuje Hans Elmqvist.

Pilotażowe linie produkcyjne posłużyły także do przeszkolenia montażystów z fabryk w Szwecji i innych krajach. W ciągu ostatnich kilku lat główni montażyści z całego świata pracowali wespół z twórcami pojazdu, żeby poznać sposób montażu nowego samochodu ciężarowego. Gdy nadszedł czas przeniesienia produkcji na linię główną, przeszkoleni montażyści mogli przekazać nabytą wiedzę współpracownikom w swoich fabrykach, zarówno w Szwecji, jak i innych krajach.

Jesteśmy przygotowani w najdrobniejszych szczegółach, w dużej mierze dlatego, że jest to dość skomplikowany samochód ciężarowy. Ale dzięki temu będziemy w stanie bardzo szybko uruchomić produkcję o gwarantowanej jakości także gdzie indziej. Nowe Volvo FH jest produktem globalnym - mówi Hans Elmqvist.

Bardziej ergonomiczny montaż

Ultranowoczesność to cecha nie tylko nowego modelu pojazdu i nowo opracowanego oprzyrządowania fabryk.

Pilotażowe linie produkcyjne pozwoliły także na opracowanie prostszych i bardziej ergonomicznych procedur roboczych.

Mimo że sam produkt jest bardziej skomplikowany, uproszczone i bardziej inteligentne rozwiązania montażowe sprawiły, że nowy samochód ciężarowy jest łatwiejszy w budowie, w porównaniu z poprzednim modelem. Przykładem może być podwozie, które obecnie jest uzbrajane w pozycji odwróconej, w której to łatwiejszy jest dostęp do poszczególnych podzespołów.

Z pełnym przekonaniem mogę powiedzieć, że wszystkie te ulepszenia w produkcji przekładają się na korzyści dla klientów. Lepsze warunki pracy prowadzą do wzrostu jakości. Jeżeli łatwo jest coś zmontować, łatwo jest również zrobić to prawidłowo - podsumowuje Hans Elmqvist.

Produkcja nowego Volvo FH

Równolegle z pracami nad nowym Volvo FH modernizowano przyszły proces jego produkcji. Opracowano m.in. metodę montażu podwozia w pozycji odwróconej, zapewniającą większą ergonomię pracy.

Szyby są wklejane w celu nadania kabinie większej wytrzymałości. Wszystkie wiązki elektryczne dochodzące do kabiny są poprowadzone po prawej stronie podwozia, podczas gdy lewą stronę jego zarezerwowano dla przewodów pneumatycznych - wszystko po to, by ułatwić montaż.

Pilotażowe linie produkcyjne

Szwedzkie pilotażowe linie produkcyjne w fabrykach w Umeå i Tuve są miniaturowymi replikami głównej linii montażowej. Utworzono je w celu zarówno rozwoju produktu, jak i przeszkolenia montażystów przed rozpoczęciem produkcji seryjnej. W obydwu przypadkach chodziło o zapewnienie wysokiej jakości produktu finalnego bez zakłócania bieżącej produkcji w fabrykach.

Czy wiesz że...

... przetworzenie rolki stali na ultranowoczesny samochód ciężarowy zajmuje około 5 dni?

... kabina przechodzi przez około 350 par rąk, zanim zostanie całkowicie zmontowana?

... do pomalowania Volvo FH potrzeba 3,8 litra lakieru?

... każdy tłocznik waży od 25 do 30 ton?

... do zmontowania ultranowoczesnego samochodu ciężarowego wykorzystuje się 2790 śrub?

... nowe Volvo FH waży od 7500 do 12 500 kg (zależnie od specyfikacji)?

W celu uzyskania dodatkowych informacji, prosimy o kontakt z:
Aleksandra Zielińska, Marketing & PR Manager, tel. +48 693 601 215, +48 22 3834 558,
e-mail: aleksandra.zielinska@volvo.com