Trucks

Volvo Polska Sp. z o.o. reprezentuje Volvo Trucks i Renault Trucks na rynku polskim

Kontynuując proces zmian w strukturze sieci Volvo Trucks i Renault Trucks, zapoczątkowany w roku 2012 i sukcesywnie wprowadzany w Europie, w tym również w Polsce, z końcem listopada zmieniła się organizacja reprezentacji obydwu marek na rynku polskim.

W dniu 29 listopada dokonał się kolejny, ważny krok w procesie zmian w strukturze sieci serwisowej i sprzedaży Volvo Trucks i Renault Trucks w Polsce. Tego dnia nastąpiło formalne połączenie spółek reprezentujących Volvo Trucks i Renault Trucks na rynku polskim: Sąd Rejonowy dla Wrocławia Fabrycznej Wydział VI Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego wydał postanowienie o połączeniu Volvo Polska Sp. z o.o. z Renault Trucks Polska Sp. z o.o. Połączenie nastąpiło poprzez przejęcie spółki Renault Trucks Polska Sp. z o.o. przez Volvo Polska Sp. z o.o. i przeniesienie całego majątku Renault Trucks Polska Sp. z o.o. na Volvo Polska Sp. z o.o.

Volvo Polska Sp. z o.o. jest następcą prawnym Renault Trucks Polska Sp. z o.o. na podstawie art. 494 par. 1 oraz 2 Kodeksu Spółek Handlowych.

„Połączenie obu podmiotów ma na celu dalsze doskonalenie obsługi klientów Volvo Trucks i Renault Trucks na rynku polskim, w tym szczególnie dostępu do produktów i usług oferowanych przez obie marki poprzez zoptymalizowaną pod tym kątem sieć sprzedaży i serwisu", powiedziała Małgorzata Kulis, Dyrektor Zarządzająca Volvo Group Trucks Poland. 

Volvo Polska Sp. z o.o., poprzez oragnizację rynkową Volvo Group Trucks Poland reprezentuje marki Volvo Trucks i Renault Trucks na rynku polskim, w zakresie wyłącznego przedstawicielstwa sprzedaży nowych samochodów ciężarowych oraz obsługi posprzedażnej tychże pojazdów, realizowaną poprzez:

- 23 punkty sprzedaży Volvo Trucks
- 20 punktów sprzedaży Renault Trucks
- 32 autoryzowane punkty serwisowe Volvo Trucks, w tym 12 w pełni zarządanych przez Volvo
- 28 autoryzowanych punkty serwisowe Renault Trucks, w tym 7 wspólnych dla obu marek pod szyldem Volvo Group Truck Center, w pełni zarządane przez Volvo.

W celu uzyskania dodatkowych informacji, prosimy o kontakt z: 

Aleksandra Zielińska,
Marketing & PR Manager,
tel. +48 693 601 215, +48 22 3834 558,
e-mail: aleksandra.zielinska@volvo.com