Trucks

Dostawy samochodów ciężarowych w grudniu 2011

Grudniowe dostawy Volvo Trucks wzrosły o 27% rok do roku, do poziomu 11 882 sztuk dostarczonych pojazdów. W skali całego roku 2011, dostawy wzrosły o 53%, zamykając się na poziomie 115 346 samochodów ciężarowych.
Volvo Trucks Deliveries

Łącznie, grudniowe dostawy w Europie osiągnęły wielkość 4 394 pojazdów, co stanowi wzrost o 8% w stosunku do korespondującego okresu roku 2010. Jednocześnie, utrzymująca się niepewna sytuacja makroekonomiczna nie pozostawała bez wpływu na decyzje nabywców pojazdów ciężarowych, którzy stali się nieco bardziej ostrożni.

W Rosji dostawy utrzymały swój pozytywny trend, osiągając wzrost o 90% do 878 sztuk dostarczonych pojazdów w porównaniu do wyniku z grudnia 2010. Do utrzymania dużego popytu na samochody ciężarowe przyczyniła się silnie rozwijająca się gospodarka rosyjska. Łącznie, grudniowe dostawy w Europie Wschodniej wzrosły o 41%. Również kraje Benelux-u (Belgia, Holandia i Luksemburg) odnotowały w grudniu pozytywny trend wielkości dostaw.

W Brazylii, grudniowe dostawy wzrosły o 22% w stosunku do analogicznego okresu w roku poprzedniego. W całej Ameryce Południowej natomiast wielkość dostaw wzrosła o 32%, do poziomu 2 618 dostarczonych samochodów ciężarowych.

W Ameryce Północnej, grudniowe dostawy osiągnęły poziom 2 690 pojazdów, co stanowi wzrosty o 62% w porównaniu do ich wielkości z grudnia 2010 roku. Duży wpływ na decyzje zakupowe klientów wywierał fakt niskigo zużucia paliwa, wynikający z zastosowania firmowych jednostek napędowych w połączeniu ze skrzynią biegów I-shift.

Dostawy w poszczególnych regionach:

Dostarczone sztuki

Volvo Trucks

Zmiana

Sty-Gru

 

Zmiana

Volvo Trucks

2011

2010

 

2011

2010

 

Europa

4 394

4 083

8%

46 088

29 635

56%

    Europa Zachodnia

2 816

2 964

-5%

31 879

23 009

39%

    Europa Wschodnia

1 578

1 119

41%

14 209

6 626

114%

Ameryka Północna

2 690

1 659

62%

25 229

12 749

98%

Ameryka Południowa

2 618

1 981

32%

25 213

18 639

35%

Azja

1 826

1 316

39%

14 224

10 071

41%

Pozostale rynki

354

281

26%

4 592

4 135

11%

Łącznie Volvo Trucks

11 882

9 320

27%

115 346

75 229

53%

       

Segment średni (7-16t)

150

156

-4%

1 888

1 758

7%

Segment ciężki (>16t)

11 732

9 164

28%

113 458

73 471

54%

Łącznie Volvo Trucks

11 882

9 320

27%

115 346

75 229

53%