Trucks

Johan Rundberg
2023-09-28
Technologia i innowacyjność
Author
Johan Rundberg
Service Owner for Fleet and Transport

Łączność jako sposób usprawnienia działalności w branży transportu ciężarowego

Znaczenie łączności dla firm transportowych rośnie, niezależnie od tego, czy celem jest zapewnienie zgodności z przepisami, czy poprawa efektywności działania. Jak jednak zapewnić płynne i efektywne udostępnianie, jednocześnie chroniąc swoje dane i prywatność?


Dzięki łączności umożliwiającej dostarczanie danych w czasie rzeczywistym i poprawę efektywności, bezpieczeństwa oraz obsługi klienta, w branży transportowej dokonuje się rewolucja. Możliwość nawiązywania komunikacji oraz bezpośredniego udostępniania informacji operatorom i klientom jest źródłem nowych sposobów tworzenia wartości. W tym artykule wyjaśniono, jak usługi cyfrowe poprawiają produktywność w branży transportowej, jak to zrobić bezpiecznie i jak maksymalnie wykorzystać możliwości swojej firmy.
 

Dlaczego udostępnianie informacji staje się tak cenne w branży transportowej

Obecnie coraz więcej zadań wykonuje się cyfrowo, a oczekiwania klientów i władz wobec firm transportowych rosną. Na przykład dane z tachografów muszą być udostępniane organom odpowiedzialnym za ruch drogowy, klienci oczekują natychmiastowego dostępu do danych o statusie dostaw i coraz więcej firm chce otrzymywać dane dotyczące emisji CO2 związanych z transportowanymi towarami. Dla przewoźników może to oznaczać wiele dodatkowego czasu pracy i więcej obowiązków administracyjnych.
 

Z tego względu w ostatnich latach stworzono wiele nowych usług cyfrowych, które mogą poprawić zarządzanie flotą, planowanie tras, konserwację pojazdów i zużycie paliwa. Wiele z tych usług wymaga udostępniania danych między operatorami i pojazdami. Dane te można następnie analizować i przetwarzać w celu uzyskania informacji. Na przykład automatyczne udostępnianie nabywcy usług transportowych lokalizacji pojazdu i przewidywanego czasu przyjazdu zmniejsza ilość zadań administracyjnych i zwiększa zadowolenie z dostawy. Analiza danych dotyczących zużycia paliwa może pomóc wskazać obszary wymagające ulepszeń, a dzięki temu obniżenie kosztów operacyjnych floty.
 

„Umożliwienie łatwego udostępniania danych przełoży się na ogromną poprawę wydajności operacyjnej” – wyjaśnia Johan Rundberg, Właściciel usługi Flota i transport, Volvo Trucks.
 

„Jednak warunkiem koniecznym jest właściwe wykorzystywanie informacji. Ci, którzy to potrafią, mogą osiągnąć duże zyski”.

Umożliwienie łatwego udostępniania danych przełoży się na ogromną poprawę efektywności operacyjnej. Volvo Connect pozwala operatorom robić to we właściwy sposób.

Sposób udostępniania informacji w Volvo Connect

Volvo Trucks było pierwszym producentem samochodów ciężarowych, który w 1996 r. wprowadził cyfrowy system zarządzania flotą samochodów ciężarowych Dynafleet. Od tego czasu wiele się wydarzyło i dziś Dynafleet został zastąpiony przez Volvo Connect, który jest zarówno systemem zarządzania flotą samochodów ciężarowych, jak i bramą do wszystkich usług cyfrowych Volvo Usługi cyfrowe dla tych pojazdów.
 

Volvo Connect jest platformą otwartą, co pozwala z łatwością integrować ją z innymi systemami zarządzania logistyką, a ponadto umożliwia automatyzację udostępniania danych. Na przykład dane o lokalizacji pojazdów mogą automatycznie aktualizować systemy śledzenia dostaw lub fakturowania klientów. Dane z tachografów mogą natomiast automatycznie aktualizować systemy płacowe.
 

Status platformy otwartej umożliwia także programistom z firm zewnętrznych tworzenie własnych integracji i specjalnych narzędzi cyfrowych, a także poszerzających zakres dostępnych narzędzi aplikacji na smartfony. Z Volvo Connect mogą także korzystać przewoźnicy posiadający różne marki samochodów, aby w ten sposób integrować dane z całej floty.
 

„Dzięki usprawnieniu i automatyzacji wielu czynności związanych z udostępnianiem danych, Volvo Connect ułatwia klientom to zadanie” – mówi Johan Rundberg.
 

Co można zrobić, aby chronić dane i prywatność?

Pomimo wszystkich potencjalnych korzyści, generowanie dużych ilości danych przez połączone z siecią pojazdy rodzi również wysokie wymagania dotyczące prywatności i cyberbezpieczeństwa. Po pierwsze, istnieje wiele wymogów prawnych, których przewoźnicy muszą przestrzegać, włącznie z unijnymi przepisami RODO. Nieprzestrzeganie tych przepisów może skutkować surowymi karami.
 

Istnieje również potrzeba utrzymywania wysokich standardów w zakresie cyberbezpieczeństwa, ponieważ jedno naruszenie może zagrozić całej firmie. Właśnie dlatego Volvo Trucks przywiązuje dużą wagę do cyberbezpieczeństwa podczas opracowywania swoich usług cyfrowych, w tym Volvo Connect.
 

„Jako podmioty przetwarzające dane jesteśmy odpowiedzialni za pełny nadzór nad ich bezpieczeństwem i przestrzegamy wszystkich obowiązujących przepisów, w tym RODO, aby zapewnić ich ochronę i prywatność" – mówi Johan.
 

„Jako operatorzy pojazdu nasi klienci mają kontrolę nad swoimi informacjami. To oni zawsze decydują o tym, w jaki sposób dane są wykorzystywane, w tym jakie dane, kiedy i komu są udostępniane”.
 

W efekcie użytkownicy Volvo Connect mogą czerpać korzyści z udostępniania danych za pośrednictwem szeregu cyfrowych i opartych na łączności usług, mając pewność, że ich dane są bezpieczne, a firma dobrze chroniona.
 

Aby dowiedzieć się więcej o Volvo Connect, obejrzyj ten krótki film wprowadzający, który wyjaśni:
 

  • Co to jest Volvo Connect?
  • Jak można wykorzystać Volvo Connect na potrzeby usług zarządzania flotą
  • Jak Volvo Connect zapewnia dostęp do danych i śledzenia w czasie rzeczywistym
  • Jak Volvo Connect może pomóc zwiększyć efektywność i produktywność Twoich operacji.

insight.template.relatedInsights