Trucks

Ustanawianie standardu dyspozycyjności i monitorowania w czasie rzeczywistym samochodu ciężarowego

| 7 minut czytania | 7 minut czytania
Obecnie ponad 600 000 samochodów ciężarowych Volvo ma łączność sieciową, a ta liczba rośnie z dnia na dzień. Bieżące monitorowanie pojazdów stało się rzeczywistością. Krok po kroku, Volvo Trucks poprawia dyspozycyjność samochodów ciężarowych dzięki usprawnieniu ich obsługi, co pozwala firmom transportowym na terminowe realizowanie zobowiązań.
Volvo Trucks stosuje obecnie nowe metody monitorowania i analizy danych z tysięcy samochodów ciężarowych w czasie rzeczywistym.

Do 2025 r. chcemy drastycznie ograniczyć liczbę nieplanowanych przestojów” — mówi Markus Efraimsson, wiceprezes ds. usług zapewnienia dyspozycyjności w Volvo Trucks. Osiągnięcie tego ambitnego celu staje się coraz bardziej realne dzięki najnowszym postępom technologicznym.

Obecnie każdy samochód ciężarowy Volvo jest wyposażony w jeden z najnowocześniejszych w branży systemów telematycznych i diagnostycznych. Dzięki temu, a także najnowszej technologii łączności, Volvo Trucks może zdalnie, w czasie rzeczywistym monitorować i analizować dane dotyczące krytycznych komponentów i przewidywać wystąpienie awarii. 

Dane pochodzące z układów oczyszczania spalin, silnika i zarządzania energią, a także z kilku innych kluczowych wskaźników dotyczących stanu pojazdu, są przesyłane do Międzynarodowego Centrum Zapewniania Dyspozycyjności Volvo Trucks w Gandawie, w Belgii. Tutaj są przetwarzane i analizowane. Jeśli dane okażą się niepokojące, odpowiednie informacje zostają przekazane do macierzystego dealera lub za pośrednictwem krajowego centrum dyspozycyjności, tak aby umożliwić podjęcie działań zapobiegawczych przed wystąpieniem awarii. Obecnie, monitorowanie w czasie rzeczywistym jest dostępne jako opcja w Złotym Kontrakcie Serwisowym Volvo na większości rynków europejskich.

Markus Efraimsson, wiceprezes ds. usług zapewnienia dyspozycyjności
Shanna Schillewaert, specjalista ds. rozwoju usług

Shanna Schillewaert pracująca jako specjalista ds. rozwoju usług wraz z 500-osobowym personelem technicznym i analitykami danych w dziale monitorowania samochodów ciężarowych w Międzynarodowym Centrum Zapewniania Dyspozycyjności, wyjaśnia:  

— Nie tylko gromadzimy i przetwarzamy kompleksowe dane uzyskiwane z samochodów ciężarowych w czasie rzeczywistym, ale także używamy zaawansowanych technik uczenia maszynowego do ich analizowania i przewidywania awarii. Nie ograniczamy się do monitorowania samochodów ciężarowych — dzięki wiedzy technicznej i znajomości branży możemy także opracowywać algorytmy pozwalające precyzyjnie przewidywać kondycję pojazdów”.

Shanna dba również o zapewnienie dwukierunkowego przepływu informacji między zespołem technicznym centrum a Volvo Trucks. Ma to na celu uwzględnienie spostrzeżeń i opinii w celu ulepszenia usług świadczonych przez Międzynarodowe Centrum Zapewniania Dyspozycyjności. 

Międzynarodowe Centrum Zapewniania Dyspozycyjności Volvo Trucks w Gandawie, w Belgii, oferuje całodobowe wsparcie techniczne w 16 językach.

— Zawsze trzeba pamiętać, że wszystko, co tu robimy, ostatecznie dotyczy ludzi. Nieustannie pracujemy nad tym, aby maksymalnie usprawnić cały proces — mówi. 

Jednym z przykładów ewolucji zachodzącej w Międzynarodowym Centrum Zapewniania Dyspozycyjności jest praca w celu wyeliminowania barier językowych. Niezależnie od tego, czy chodzi o alarmy prognostyczne czy pomoc techniczną, komunikacja powinna odbywać się w ojczystym języku dealera lub Klienta. Centrum gwarantuje obecnie tę usługę w 16 różnych językach. 

Dzięki analizowaniu danych w czasie rzeczywistym można wdrażać procesy, które pozwalają nam interweniować, zanim coś się stanie.

Początkowo Centrum Monitorowania Samochodów Ciężarowych w ramach Międzynarodowego Centrum Zapewniania Dyspozycyjności działało na 5 europejskich rynkach, a obecnie już na 24. Wsparcie, które oferuje, w połączeniu z możliwością monitorowania samochodów ciężarowych w czasie rzeczywistym, już zapewniło tysiącom Klientów Volvo Trucks korzyści wynikające z obsługi zapobiegawczej. Celem jest zasadnicze zwiększenie w najbliższych latach liczby samochodów ciężarowych monitorowanych w czasie rzeczywistym. Volvo Trucks stopniowo zwiększa liczbę monitorowanych i dostarczających dane elementów.

Shanna mówi, że od dawna obserwuje działania Volvo Trucks zmierzające do zwiększenia dyspozycyjności. — Kiedy zaczynałam 10 lat temu, głównie reagowałam w przypadku wystąpienia awarii. Potem zajmowałam się usługami wykorzystującymi łączność (connected services), dzięki którym stała się możliwa nasza obecna praca. Teraz wszystkie działania zmieniają się z reaktywnych na proaktywne. Dzięki analizowaniu danych w czasie rzeczywistym można wdrażać procesy, które pozwalają nam interweniować, zanim coś się stanie. Ta zmiana niesie nieskończone możliwości dla branży transportowej — mówi.

Obecnie każdy samochód ciężarowy Volvo jest wyposażony we wszechstronne funkcje łączności i może dostarczać dane dotyczące wydajności w czasie rzeczywistym.

Cała ta praca jest częścią realizowanej strategii Volvo Trucks mającej na celu zapewnienie ciągłości działalności Klientom z branży transportu ciężarowego. Inną inicjatywą wspierającą ten plan jest dalsze skrócenie czasu świadczenia usług i zwiększenie wygody korzystania z nich podczas operacji transportowych. Monitorowanie w czasie rzeczywistym oznacza nie tylko przewidywanie nieplanowanych przestojów (co zmienia je w planowane), ale także możliwość włączenia napraw zapobiegawczych do istniejącego planu przeglądów. Wcześniejsza analiza danych i dostępność potrzebnych mechaników oraz części zamiennych zwiększają efektywność procesu, a mogą też przełożyć się na mniej częste odwiedziny w serwisie. 

Z tego powodu, równolegle do wprowadzenia na rynek nowej oferty samochodów ciężarowych wyposażonych w kompleksowe rozwiązania do łączności, Volvo Trucks wprowadza Kontrakt Uptime Care wykorzystujący możliwości obsługi zapobiegawczej. Ten nowy kontrakt oferuje stale aktualizowane kalendarze serwisowe oparte na rzeczywistym użytkowaniu i stanie samochodu ciężarowego, planowane z wyprzedzeniem wizyty w serwisie oraz automatyczne powiadomienia o nadchodzących wizytach wyświetlane w zestawie wskaźników deski rozdzielczej.

Najbardziej interesujące jest to, że dzięki uczeniu maszynowemu możemy identyfikować ukryte wzorce i dokładniej przewidywać awarie.

Lepsza łączność pozwala również na przesyłanie danych do samochodu ciężarowego, co umożliwia zdalne aktualizowanie oprogramowania i parametrów. Oprogramowanie można zdalnie pobrać podczas przerwy na lunch i w ten sposób zmniejszyć liczbę wizyt w serwisie. Oszczędności czasu są znaczne. Jest to kolejna innowacja technologiczna, która pomaga Volvo Trucks ustanowić nowy standard w zakresie dyspozycyjności samochodów ciężarowych.

I wreszcie trzeba pamiętać, że nowe metody uczenia maszynowego otwierają możliwości poprawy dokładności prognozowania i zapobiegania nieplanowanym przestojom. Volvo Trucks już dowiaduje się coraz więcej na temat działania swoich samochodów ciężarowych w rzeczywistych sytuacjach, co pozwala jeszcze szybciej przewidywać awarie podzespołów — w niektórych przypadkach nawet o 100 dni wcześniej. Te informacje będzie można wykorzystać do opracowywania w przyszłości jeszcze lepszych i bardziej dynamicznych produktów.

— Najbardziej interesujące jest to, że dzięki uczeniu maszynowemu możemy identyfikować ukryte wzorce i dokładniej przewidywać awarie. Oznacza to, że nie tylko możemy niemal wyeliminować potrzebę dodatkowych wizyt w serwisie, ale również dokładnie sprawdzić, co powoduje awarie. To wspaniała szansa zapewnienia naszym Klientom możliwości ciągłości działania — mówi Markus Efraimsson. 

Monitorowanie w czasie rzeczywistym

Volvo Trucks stosuje obecnie nowe metody monitorowania i analizy danych z tysięcy samochodów ciężarowych w czasie rzeczywistym. Po wykryciu zagrażającej awarii jest powiadamiane Międzynarodowe Centrum Zapewniania Dyspozycyjności, aby można było podjąć działania zapobiegawcze. Monitorowanie najważniejszych komponentów w czasie rzeczywistym jest obecnie dostępne jako opcja w Złotym Kontrakcie Serwisowym Volvo na większości rynków europejskich. Będzie ona stopniowo wprowadzana na nowe rynki, a w najbliższej przyszłości zostanie udostępniona jako opcja dla innych Kontraktów Serwisowych Volvo.

ZDALNE POBIERANIE OPROGRAMOWANIA
Ulepszona łączność ułatwia zdalne pobieranie oprogramowania, co ogranicza potrzebę wizyt w serwisie. Nowe oprogramowanie jest pobierane i przechowywane w samochodzie ciężarowym, dopóki kierowca nie znajdzie odpowiedniego czasu na instalację. Akcesoria programistyczne Volvo można również pobrać zdalnie, aby umożliwić łatwe i wygodne uaktualnienia.

KONTRAKT VOLVO UPTIME CARE
Volvo Trucks wprowadza nowy Kontrakt Uptime Care, zaprojektowany specjalnie w celu poprawy dyspozycyjności. Kontrakt obejmuje planowanie wizyt w serwisie na podstawie uzyskanych danych, co dzięki lepszej łączności pozwala Volvo Trucks na stałe aktualizowanie i optymalizowanie planu przeglądów na podstawie rzeczywistego użytkowania i stanu samochodu ciężarowego. Kontrakt Uptime Care minimalizuje także ryzyko nieoczekiwanych awarii dzięki zdalnemu monitorowaniu wybranych komponentów. Dzięki tym wszystkim informacjom wizytę w serwisie można zaplanować wcześniej, a w razie potrzeby zamówić części z wyprzedzeniem. Ta usługa jest również uwzględniona w innych kontraktach serwisowych Volvo uwzględniających łączność.