Trucks

Przedstawiamy Flexi-Gold Contract — umowę opartą na rzeczywistym użytkowaniu, przeznaczoną dla przewoźników, którzy potrzebują większej elastyczności

| 2 minuty czytania | 2 minuty czytania
Nowy Flexi-Gold Contract Volvo Trucks oferuje bezpieczeństwo długoterminowej umowy o świadczenie usług, a jednocześnie elastyczność pozwalającą stale dopasowywać obsługę zapobiegawczą i koszty do rzeczywistego użytkowania.
Samochód ciężarowy Volvo jadący wzdłuż jeziora o zachodzie słońca

Wiele firm transportowych działa na coraz bardziej nieprzewidywalnych i zmiennych rynkach, ale umowy o świadczenie usług wymagają stabilności i długoterminowego planowania. Tę sprzeczność rozwiązuje nowy Flexi-Gold Contract.

„Już pierwszego dnia pracy w tym dziale mogłem się przekonać, że tradycyjny kontrakt serwisowy może być postrzegany jako sztywny i statyczny” — wyjaśnia Thomas Niemeijer, menedżer ds. rozwoju biznesu kontraktów serwisowych w Volvo Trucks, który współtworzył koncepcję Flexi-Gold.

Kontrakt Volvo Flexi-Gold zapewnia taki sam zakres ochrony i dyspozycyjność jak Złoty Kontrakt Serwisowy Volvo, przy porównywalnym koszcie, ale z większą elastycznością pozwalającą na dostosowanie do zmieniających się potrzeb biznesowych.

„Musisz wiedzieć, ile przejedziesz w każdym roku przez cztery do siedmiu lat w przód, a niewiele osób w naszej branży może to przewidzieć z tak dużym wyprzedzeniem. Zaczęliśmy więc badać, w jaki sposób moglibyśmy opracować ofertę, która zapewniłaby Klientom większą elastyczność w okresie obowiązywania kontraktu długoterminowego”.

Volvo Flexi-Gold Contract zapewnia Klientowi 40-procentowy zakres elastyczności — roczny przebieg może być wyższy lub niższy od uzgodnionego o 20 procent. Na podstawie przejechanej przez pojazd odległości co miesiąc jest sporządzana faktura dla Klienta. „Po prostu, jeśli jedziesz mniej, płacisz mniej i odwrotnie” — wyjaśnia Thomas Niemeijer. „Flexi-Gold zapewnia taką samą ochronę i dyspozycyjność jak Złoty Kontrakt w porównywalnej cenie, ale przy znacznie większej elastyczności w celu dostosowania do zmieniających się potrzeb biznesowych”.

Utworzenie nowego kontraktu serwisowego opartego na rzeczywistym użytkowaniu stało się możliwe dzięki postępowi w dziedzinach łączności i telematyki, dzięki którym pojazdy mogą przekazywać informacje o bieżącym przebiegu do Volvo Trucks. „Istnieją trzy trendy, które łącznie stanowią podstawy tej koncepcji” — dodaje Thomas Niemeijer. „Widać, że Klienci potrzebują coraz większej elastyczności, a także większej gotowości do zmiany modeli biznesowych i wprowadzania innych sposobów realizacji zadań. Dysponujemy również technologią umożliwiającą zawieranie kontraktów serwisowych opartych na rzeczywistym użytkowaniu”.

Volvo Flexi-Gold Contract jest już dostępny na wybranych rynkach europejskich, a w najbliższej przyszłości będzie stopniowo wprowadzany na kolejnych.

Volvo Flexi-Gold Contract: sześć zalet

1. Pozwala na elastyczne podejście
Nawet jeśli zawierasz z Klientami wyłącznie umowy krótkoterminowe lub działasz na coraz bardziej nieprzewidywalnym i niepewnym rynku, Volvo Flexi-Gold Contract może stale dostosowywać się do Twoich potrzeb, zapewniając jednocześnie bezpieczeństwo kontraktu długoterminowego.

2. Wpływa pozytywnie na przepływy pieniężne firmy
Wszystkie faktury opierają się na faktycznie przejechanych kilometrach, co ogranicza ryzyko finansowe. Jest szczególnie korzystny dla Klientów pracujących w warunkach sezonowych zmian i przy zmiennym popycie.

3. Kontrakt na podstawie rzeczywistego użytkowania
Płacisz dokładnie za to, czego potrzebujesz. Podstawą każdej faktury jest liczba kilometrów przejechanych w danym miesiącu, natomiast plan przeglądów jest stale dostosowywany do przebiegu i zapewnia optymalne zabezpieczenie.

4. Spokój ducha
Tak samo jak Volvo Gold Contract, Flexi-Gold zapewnia najwyższą możliwą dyspozycyjność. Klienci, wolni od obaw o nieoczekiwane rachunki, mogą się skoncentrować na prowadzonej działalności.

5. Niższy całkowity koszt posiadania
Elastyczność jest czynnikiem ułatwiającym zawarcie długoterminowego kontraktu, a w efekcie skorzystanie z niższego całkowitego kosztu posiadania wiążącego się ze wszystkimi kontraktami serwisowymi.

6. Mniej pracy biurowej
Wszystkie faktury są obliczane automatycznie, a za przekroczony przebieg nie są wystawiane dodatkowe faktury. Klient może swobodnie realizować przejazdy w ramach uzgodnionego 40-procentowego zakresu elastyczności. Dodatkowe czynności administracyjne i czas nie są potrzebne.