Trucks

Londyn domaga się bezpieczeństwa

Londyn uczynił wyeliminowanie wypadków drogowym swoim najwyższym priorytetem. Według wstępnej propozycji, od 2020 r. wszystkie pojazdy ciężarowe o masie powyżej 12 ton będą musiały posiadać specjalne zezwolenie, by móc operować w tym mieście. Inne miasta też biorą to pod uwagę.
Piccadilly Circus, centrum Londynu.
Wąskie ulice Londynu są pełne samochodów dostawczych, pojazdów ciężarowych, czarnych taksówek i dwupokładowych autobusów, a także pieszych i rowerzystów, których liczba ciągle rośnie.

Codziennie od samego rana na wąskich ulicach Londynu tłoczą się samochody dostawcze, pojazdy ciężarowe, czarne taksówki i czerwone dwupokładowe autobusy, obok pieszych i rowerzystów, których liczba ciągle rośnie.

Przy tak dużej liczbie osób i pojazdów rywalizujących ze sobą o ograniczą przestrzeń na ulicy ryzyko wypadków jest wysokie. Szczególnie niebezpieczna okazuje się być mieszanka rowerzystów, pieszych i samochodów ciężarowych.

W ciągu ostatnich trzech lat w Londynie pojazdy ciężarowe przyczyniły się do śmierci 20 procent pieszych i 70 procent rowerzystów. O to pomimo tego, że, według danych departamentu Transport for London, ruch pojazdów mechanicznych dozwolony jest na zaledwie czterech procentach długości wszystkich ulic w mieście.

 

Mimo że niepokojące, dane te nie są charakterystyczne wyłącznie dla Londynu. Z danych Zespołu Volvo Trucks ds. Badania Rzeczywistych Wypadków wynika, że w 2014 r. na obszarze UE około 1230, czyli 32 procent, spośród wszystkich ofiar śmiertelnych wypadków drogowych z udziałem samochodów ciężarowych stanowili niechronieni użytkownicy dróg. I chociaż ogólne bezpieczeństwo ruchu drogowego uległo poprawie, ograniczenie liczby wypadków z udziałem niechronionych okazuje się znacznie trudniejsze. 

W celu znalezienia rozwiązań na poprawę bezpieczeństwa na ulicach, w Transport for London, przy udziale grup reprezentujących niechronionych użytkowników dróg i producentów pojazdów, w tym Volvo Trucks, wdrożono proces decyzyjny dotyczący ograniczenia zagrożeń w ruchu drogowym. 

Co zatem można zrobić? Jednym z głównych kierunków działań jest opracowanie pierwszego na świecie Standardu Bezpośredniej Widoczności, DVS (Direct Vision Standard) dla pojazdów ciężarowych. 

– Udowodniono, że bezpośrednia widoczność z kabiny istotnie przyczynia się do ograniczenia zagrożeń dla pieszych i rowerzystów, ponieważ martwe pola są głównym czynnikiem, za przyczyną których dochodzi do zderzeń – mówi Will Norman, komisarz ds. ruchu pieszego i rowerowego w Transport for London.

Według propozycji, od 2020 r. wszystkie pojazdy ciężarowe o masie powyżej 12 ton będą musiały posiadać specjalne zezwolenie (świadectwo bezpieczeństwa), by móc operować w Londynie.

Szczegóły są wciąż konsultowane, jak wyjaśnia Will Norman, ale istotą legislacji jest to, by pozwolenie na wjazd do Londynu było wydawane dla pojazdów ciężarowych spełniających minimalne kryteria bezpośredniej widoczności lub wyposażonych w równoważne elementy, pozwalające ograniczyć zagrożenie dla niechronionych użytkowników dróg. W finalnej propozycji prawdopodobnie znajdą się zapisy dotyczące wyposażenia, takie jak np. czujniki i ostrzeżenia wizualne.

– Chcemy uczynić nasze ulice bezpieczniejszymi, ale w tym celu musimy skłonić firmy transportowe do unowocześnienia swoich pojazdów pod względem bezpieczeństwa – mówi Will Norman.

 

Volvo Trucks bacznie przygląda się procesom zachodzącym w Londynie.
– Popieramy wysiłek Londynu na rzecz poprawy bezpieczeństwa ruchu ulicznego i zwiększenia ochrony niechronionych użytkowników dróg, podejmowany w duchu współpracy z innymi podmiotami – mówi Claes Avedal, menedżer ds. bezpieczeństwa w dziale Product Planning Volvo Trucks.

Chcemy uczynić nasze ulice bezpieczniejszymi, ale w tym celu musimy skłonić firmy transportowe do unowocześnienia swoich pojazdów pod względem bezpieczeństwa.

Jego zdaniem, można się spodziewać, że samochody ciężarowe zaprojektowane specjalnie z myślą o zapewnieniu kierowcy jak najlepszej widoczności będą coraz częściej spotykane na ulicach Londynu i innych miast, którym zależy na poprawy bezpieczeństwa na swoim terenie. Chodzi tu m.in. o specjalne wyposażenie, takie jak dodatkowe szyby, kamery czy niskie podwozie, oraz specjalne typy pojazdów, jak np. Volvo FE Low Entry Cab, dostępne z bardzo niskim podwoziem i powiększonymi szybami bocznymi, pokrywającymi większość powierzchni drzwi kabiny. Te dodatkowe szyby zapewniają kierowcy bezpośrednią widoczność obszaru z boku pojazdu. 

– Tylko właściwy pojazd może zagwarantować maksymalną bezpośrednią widoczność, ponieważ w nim kierowca znajduje się niemal na wysokości wzroku rowerzystów i pieszych – wyjaśnia Claes Avedal. 

Oprócz Standardu Bezpośredniej Widoczności (DVS), Transport for London wdraża liczne inne środki w celu poprawy bezpieczeństwa drogowego, od dalszych ograniczeń prędkości i przebudowy ulic z myślą o uspokojeniu ruchu, po skuteczniejsze egzekwowanie prawa i przebudowę najbardziej niebezpiecznych skrzyżowań w mieście.

– Wiele czynników – od konstrukcji pojazdu, poprzez planowanie tras i świadomość ruchu drogowego, po kształt ulic – ma wpływ na polepszenie bezpieczeństwa interakcji między samochodami ciężarowymi a niechronionymi użytkownikami dróg – mówi Claes Avedal.

Podejście Volvo Trucks do bezpieczeństwa ma charakter wieloaspektowy. Obejmuje działania typowo badawcze, opracowywanie rozwiązań zwiększających bezpieczeństwo, takich jak m.in. Układ Monitorowania Pasa Ruchu i funkcja Hamowanie Awaryjne, projektowanie coraz bezpieczniejszych pojazdów czy wreszcie szkolenia kierowców. Ważnym aspektem tego zaangażowania są także kampanie na rzecz zwiększenia świadomości ruchu drogowego: „Zatrzymaj się, Popatrz, Pomachaj” i „Patrz i Bądź Widoczny”. 

 

Obecnie bezpieczeństwo w miastach zajmuje wysokie miejsce listach celów politycznych w wielu krajach, więc można spodziewać się dużych zmian na całym, świecie.

Celem Transport for London jest całkowite wyeliminowanie poważnych wypadków lub ofiar śmiertelnych z ulic Londynu do 2041 r. oraz by 80 procent Londyńczyków przemieszczało się pieszo, rowerem lub korzystając ze środków komunikacji publicznej.

– Wkrótce możemy się dużych zmian w miastach na całym świecie – mówi Claes Avedal. – W Volvo Trucks podzielamy wizję Londynu dotyczącą wyeliminowania wypadków. Bezpieczeństwo ruchu drogowego w mieście pozostawało w tyle za innymi obszarami. Ale obecnie bezpieczeństwo w miastach zajmuje wysokie miejsce listach celów politycznych w wielu krajach, więc można spodziewać się dużych zmian na całym, świecie.
Londyn wskazuje drogę.

Cele Londynu do roku 2041

  • Zero poważnych wypadków lub ofiar śmiertelnych na ulicach miasta.
  • Plany Transport for London przewidują, że 80 procent Londyńczyków będzie przemieszczać się pieszo, rowerem lub korzystając ze środków komunikacji publicznej.

 

Volvo Trucks Safety Report 2017

Od 1969 r. Zespół Volvo Trucks ds. Badania Rzeczywistych Wypadków szczegółowo przeanalizował ponad 1700 wypadków z udziałem samochodów ciężarowych. Celem zespołu jest zrozumienie czynników wpływających na bezpieczeństwo ruchu drogowego oraz opracowywanie wytycznych wspomagających podejmowanie decyzji co do przyszłych kierunków rozwoju elementów bezpieczeństwa.

W 2014 r. w krajach UE śmierć w wypadkach z udziałem samochodów ciężarowych poniosło 3863 osób.

13%
499 ofiar
Wypadki, w których śmierć ponieśli pasażerowie pojazdu ciężarowego.

49%
1898 ofiar
Wypadki, w których śmierć ponieśli pasażerowie samochodu osobowego.

32%
1230 ofiar
Wypadki, w których śmierć ponieśli niechronieni użytkownicy dróg.

6%
236 innych ofiar w wypadkach z udziałem pojazdów ciężarowych.
Spośród 1230 ofiar w grupie niechronionych użytkowników dróg (w krajach UE w 2014 r.) 53% to piesi,
22% – rowerzyści, 25% – motorowerzyści i motocykliści.

Wypadki, w których ponieśli śmierć lub odnieśli poważne obrażenie niechronieni użytkownicy dróg w krajach UE, w 2014 r.

20%
Wypadki podczas wykonywania manewru skrętu przez samochód ciężarowy.

30%
Wypadki podczas przechodzenia przez jednię.

Kwestie do rozważenia

Trzy ważne rady Claesa Avedala, menedżera ds. bezpieczeństwa w dziale Product Planning Volvo Trucks, dla nabywców samochodów ciężarowych, dotyczące poprawy bezpieczeństwa i widoczności w mieście. 

Planuj trasę
„Zaplanuj bezpieczne miejsca wyjazdu i wyjazdu ze strefy roboczej oraz trasę przejazdu przez miasto, tak aby unikać nadmiernie zatłoczonych lub wąskich ulic i interakcji z niechronionymi użytkownikami drogi. Planowanie może całkowicie zmienić sytuację.”

Właściwy dobór pojazdu do zadania
„Wielu klientów chce, by ich samochód ciężarowy był jak najbardziej wszechstronny. Dlatego, na przykład, wybierają wysokie podwozie, nawet jeżeli realizują zadania transportowe głównie w mieście. Jednak w pojeździe z niższym podwoziem kierowca znajduje się niżej nad jezdnią i ma lepszą widoczność na to, co dzieje się wokół pojazdu.”

Kamera i szyba w dolnej części drzwi zapewniają lepszą widoczność
„Całą przestrzeń z przodu i z boku pojazdu można obserwować tylko przez szyby i lusterka. Ale dodanie kamery narożnej i szyby w dolnej części drzwi po stronie pasażera pozwala poszerzyć pole widzenia, dzięki czemu łatwiej jest uniknąć wypadku podczas wykonywania manewru skrętu.