Trucks

Czynnik ludzi pozostanie problemem

Sara Kuylenstierna jest jedną z kluczowych postaci, stojących za programami Volvo Trucks dotyczącymi bezpieczeństwa: Zatrzymaj się, Popatrz, Pomachaj i Patrz i Bądź Widoczny. W rozmowie wyjaśnia, dlaczego, pomimo dokonującego się postępu technologicznego, edukacja niechronionych użytkowników dróg wciąż będzie ważna.
Sara Kuylenstierna
Sara Kuylenstierna, menedżer ds. public relations, Volvo Trucks, spędziła dużo czasu na szkolnych lekcjach, opowiadając dzieciom o zachowaniu bezpieczeństwa na drodze.

Dlaczego i w jaki sposób Volvo Trucks tworzy swoje programy poprawy bezpieczeństwa?
– Ponieważ w niektórych częściach świata rośnie liczba wypadków z udziałem niechronionych użytkowników dróg, poczuliśmy się w obowiązku zwiększyć świadomość tego faktu w skali globalnej. Zainspirowani inicjatywą Volvo Trucks Denmark, ja i moi współpracownicy w Goeteborgu spędziliśmy dużo czasu na szkolnych lekcjach, starając się poznać to, co interesuje dzieci. Bazując na tym doświadczeniu, postanowiliśmy rozpowszechnić nasz przekaz dotyczący bezpieczeństwa w postaci interaktywnego pakietu edukacyjnego, wprowadzonego na całym świecie w 2014 r., pod nazwą Zatrzymaj się, Popatrz, Pomachaj. Wprowadzony w 2015 r. program Patrz i Bądź Widoczny ma taki sam, interaktywny charakter, z tą różnicą, że jest skierowany do rowerzystów i młodzieży.

Dlaczego te programy są tak ważne?
–  Ponieważ Czynnik ludzki ma wpływ na 90% wszystkich wypadków drogowych. Drogi stają się coraz bardziej zatłoczone, a ich układ – bardziej złożony. Ponadto tymi samymi drogami, po których poruszają się samochody osobowe, motocykle, rowery i piesi, jeździ coraz więcej samochodów ciężarowych. Jednocześnie zmienia się zachowanie ludzi w ruchu drogowym: telefony komórkowe i inne urządzenia powodują, że zwracamy coraz mniejszą uwagę na potencjalne zagrożenia. Zbyt mocno polegamy także na systemach bezpieczeństwa w naszych pojazdach, zapominając, że ruch drogowy opiera się na wzajemnym zaufaniu poszczególnych jego uczestników i że nigdy nie możemy być całkowicie pewni, że inni zachowają się tak, jak tego oczekujemy.

Przed nami jeszcze długa droga, zanim cały system ruchu drogowego zostanie zautomatyzowany i będzie bezbłędnie interpretował działanie człowieka.

Jakie strategie dotyczące bezpieczeństwa przewidujecie?
– Czynnik ludzki pozostanie problemem jeszcze przez wiele lat, więc do kwestii bezpieczeństwa ruchu drogowego musimy podchodzić wielostronnie. Rozwijać nowe systemy bezpieczeństwa, prowadzić badania na temat przyczyn wypadków, współpracować z rządami w sprawie budowy bezpieczniejszych systemów ruchu oraz informować i edukować społeczeństwo w zakresie bezpiecznej interakcji z samochodami ciężarowymi. Jesteśmy szczęśliwi i dumni z faktu, że na całym świecie wielu naszych klientów zdecydowało się zaangażować w nasze programy dotyczące bezpieczeństwa, pomagając nam edukować dzieci i młodzież. Ten ważny element szerokiego podejścia do bezpieczeństwa ruchu drogowego nigdy nie może zaniknąć, ponieważ ciągle na świat przychodzą nowe pokolenia, o które należy się troszczyć.

Co uznajecie za największe wyzwanie?
– Przed nami jeszcze długa droga, zanim cały system ruchu drogowego zostanie zautomatyzowany i będzie bezbłędnie interpretował działanie człowieka. Musimy uświadamiać ludziom, że w kwestii swojego bezpieczeństwa nie mogą oni polegać wyłącznie na technologii. Zautomatyzowane funkcje będą rozwijane stopniowo – w Volvo Trucks nowe technologie wdrażamy tylko wtedy, gdy widzimy, że mogą one pomóc kierowcy w podnoszeniu poziomu bezpieczeństwa. Aktualnie dostrzegamy wiele wyzwań związanych z automatyzacją w miastach. Ich źródłem jest intensywność ruchu i złożoność systemów ruchu drogowego, a także liczba niechronionych użytkowników dróg. Nigdy nie zapominamy, że nawet gdy zmienia się środowisko ruchu drogowego, ludzi wciąż pozostają tak samo słani i bezbronni.

Programy Volvo Trucks dotyczące bezpieczeństwa

Nasze programy dotyczące bezpieczeństwa bazują na wynikach obszernych badań, przeprowadzonych przez Zespół Volvo Trucks ds. Badania Rzeczywistych Wypadków (ART). Obydwa programy obejmują interaktywne materiały edukacyjne z instrukcjami, które można pobrać ze strony internetowej Volvo Trucks i bezpłatnie z nich korzystać.

Zatrzymaj się, Popatrz, Pomachaj
Program na rzecz poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego, uczący dzieci zachowania się na ulicy, zwłaszcza w pobliżu dużych pojazdów ciężarowych.

Patrz i Bądź Widoczny
Kampania edukacyjna, pokazująca jak poprawić bezpieczeństwo w obszarze interakcji rowerzystów i kierowców samochodów ciężarowych.

Chcesz pomóc nam ratować życie?
Skontaktuj się ze swoim lokalnym dealerem Volvo, by uzyskać więcej informacji.