Trucks

Aktywne przeciwdziałanie problemowi niedoboru kierowców

Aktualnym zmartwieniem branży transportowej jest niedobór kierowców. W Australii, gdzie problem ten jest szczególnie dotkliwy, prezes i dyrektor Generalny Volvo Group Australia, Peter Voorhoeve, wraz ze swoim zespołem, postanowił aktywnie temu przeciwdziałać.
Peter Voorhoeve.
– Chcemy docierać do kierowców chcących pracować w branży transportowej i motywować ich – mówi Peter Voorhoeve.

Kiedy Volvo Group Australia zidentyfikowała problem niedoboru kierowców?
– Problem ten narasta już od długiego czasu. Kiedy dwa lata temu podczas kolacji wydanej przez prezesa Victorian Transport Association wygłaszałem odczyt na temat konieczności otoczenia kierowców większa troską i tego, jak nowe FH zostało zaprojektowane z myślą o kierowcy, zostałem nagrodzony żywiołowymi brawami. Publiczność była miło zaskoczona takim przekazem ze strony producenta samochodów ciężarowych. Zebranym zależało bowiem na przyciągnięciu nowych kierowców. I wtedy właśnie zdaliśmy sobie sprawę z powagi problemu.

Jakie w związku z tym działania podjęliście?
Najpierw przepytaliśmy naszych klientów. Z rozmów wynikało, że populacja kierowców zawodowych starzeje się, że do zawodu przychodzi niewielu młodych ludzi i że brakuje w nim różnorodności. Następnie przeprowadziliśmy obszerniejsze badanie ankietowe, obejmujące blisko 600 firm i 35 000 kierowców samochodów ciężarowych. Naszych klientów postrzegamy jako partnerów biznesowych, więc cokolwiek zrobimy, by pomóc rozwiązać ten problem, automatycznie przełoży się na korzyści dla nich. My jednak, jako lider australijskiego rynku pojazdów ciężarowych o dużej ładowności, chcieliśmy dać coś od siebie całej branży i społeczeństwu.

Co, pana zdaniem, zniechęca młodych ludzi do zawodu kierowcy?
– Ich zdaniem nie jest wystarczająco „fajny”. Kierowcy samochodów ciężarowych i w ogóle cała branża transportowa są wciąż źle postrzegani przez społeczeństwo. Problemem jest również brak usystematyzowanego szkolenia, czy też ogólnokrajowego systemu kwalifikacji. Tymczasem, współcześni kierowcy muszą być naprawdę wysokiej klasy profesjonalistami. Są ambasadorami swoich firm i ten właśnie aspekt chcemy promować w naszej komunikacji. Branżowe media w Australii chętnie nas w tym wspierają, jednak zależy nam wykorzystaniu naszej pozycji wiodącego producenta, by dotrzeć z tym przekazem do szerszego grona odbiorców.

Jakie konkretnie inicjatywy są realizowane?
– W 2017 r. Volvo Group Australia powołuje do życia Akademię Kierowcy, która zapewni szkolenie i praktyczne doświadczenie potrzebne do tego, by posiadacze prawa jazdy na samochody ciężarowe zmienili się w kierowców zawodowych. Chcemy docierać do kierowców chcących pracować w branży transportowej i motywować ich. Świadectwo ukończenia szkolenia będzie powszechnie uznawane w branży. Kierowcy będą mogli się nim posługiwać podczas poszukiwania pracy. Za pośrednictwem naszej rozległej sieci serwisowej będziemy obecni we wszystkich ważnych miejscach Australii.

Kolejny, nieustający problem to mała liczba kobiet kierowców. Jak zachęcacie je do podjęcia pracy „za kółkiem”?
– Jesteśmy szczególnie dumni z naszego partnerstwa z Pilbara Heavy Haulage Girls. To szkoła jazdy, która umożliwia kobietom znalezienie się w tej branży. Sponsorujemy dwa jej samochody ciężarowe i na bieżąco współpracujemy. Wiele kobiet chce zostać kierowcą samochodu ciężarowego, mają odpowiednie prawo jazdy, lecz brak im doświadczenia. Inicjatywa ta rzeczywiście przynosi pozytywne rezultaty.

Niedobór kierowców w Australii w liczbach

  • 75 procent ładunków innych niż masowe w przewozie krajowym jest transportowanych samochodami ciężarowymi. Oczekuje się, że do roku 2030 zapotrzebowanie na transport drogowy podwoi się.
  • 46 procent firm transportowych już obecnie doświadcza niedoboru kierowców zawodowych.
  • 88 procent uważa, że wizerunek kierowców samochodów ciężarowych w Australii jest negatywny.
  • Średni wiek kierowcy samochodu ciężarowego w Australii to 47 lat.
  • Zaledwie 15 procent kierowców ma mniej niż 30 lat.
  • W ankietowanych przez Volvo Group Australia firmach kobiety stanowią tylko 3 procent ogółu kierowców.

Dane pochodzą z raportu Volvo Group Australia: „Professional Truck Driver Shortage”, z maja 2016 r.