Trucks

Metoda informatyczna

Znajomość dokładnej lokalizacji geograficznej i rodzaju ładunku poszczególnych samochodów ciężarowych w czasie rzeczywistym to podstawa. To właśnie osiągnął Ben van Leeuwen z firmy Frigolanda.
Samochód ciężarowy Frigolanda
Ponieważ samochody ciężarowe Frigolanda poruszają się po całym obszarze Beneluksu, istotną sprawą dla firmy jest możliwość śledzenia każdego z nich.

Znajomość dokładnej lokalizacji geograficznej i rodzaju ładunku poszczególnych samochodów ciężarowych w czasie rzeczywistym to podstawa. Tego właśnie pragnął Ben van Leeuwen z firmy Frigolanda – i osiągnął swój cel.

Frigolanda jest międzynarodowym dostawcą kompleksowych usług logistycznych w branży mrożonej żywności. Ta, posiadająca osiem oddziałów w Holandii, Belgii, Niemczech i Polsce firma, działa na wysoce konkurencyjnym rynku.

– Każdy może zaoferować transport chłodniczy – mówi Ben van Leeuwen, menedżer projektu w Frigolanda Group. – Ale gdyby tak zbudować system informatyczny, zapewniający wszystkim uczestnikom łańcucha logistycznego dostęp do tych samych informacji? Wtedy powstałaby oczywista wartość dodana, ponieważ byłbyś w stanie w czasie rzeczywistym udostępniać dane dotyczące całego procesu logistycznego. Twoi klienci o dzień wcześniej wiedzieliby, kiedy, gdzie i ile produktów może być dostarczone – i szybciej mogliby je sprzedać. To właśnie było moim zadaniem, którego realizację rozpoczęliśmy pięć lat temu. Kluczową rolę w tym procesie odgrywa system Volvo Dynafleet. Stanowi ogniwo pośredniczące między naszymi systemami, planistami, kierowcami, pojazdami i dealerem, 

Firma Frigolanda została założona w 1986 r. i początkowo oferowała jedynie usługi magazynowania produktów mrożonych i chłodzonych. W 2003 r. zaczął utrwalać się pomysł, by stworzyć własną, gęstą sieć dystrybucji, co miało być sposobem na podniesienie poziomu obsługi klientów. Obecnie Frigolanda organizuje cały łańcuch dostaw. Większość produktów jest dostarczanych z magazynów własnych firmy. Otrzymuje również zlecenia przeładunkowe od stałych klientów.

Aktualnie w całości przeszliśmy na Volvo, ponieważ kluczowe wartości tej firmy są bliskie naszym.

Następnie ich pojazdy dostarczają towary do hurtowni i centrów dystrybucyjnych. W krajach Beneluksu Frigolanda realizuje transport własną flotą, liczącą 28 samochodów ciężarowych. 

– Oczywiście, jesteśmy elastyczni. Staramy się jednak prowadzić jak najwięcej działań we własnym zakresie, ponieważ dostęp do informacji w czasie rzeczywistym jest niezmiernie istotny z punktu widzenia kontroli kosztów. A to z kolei wymaga wyposażania pojazdów w coraz nowocześniejsze technologie komunikacyjne.

Pięć lat temu połowę floty Frigolanda stanowiły samochody ciężarowe Volvo.

– Aktualnie w całości przeszliśmy na Volvo, ponieważ kluczowe wartości tej firmy są bliskie naszym. Pojazdy Volvo Trucks symbolizują bezpieczeństwa, zrównoważony rozwój i innowacyjność – wartości, z którymi zdecydowanie się utożsamiamy. Poza tym, Volvo Trucks zapewnia nam kompleksową obsługę. Tego wymagają od nas nasi klienci, więc wydaje nam się, że mamy prawo oczekiwać tego samego od naszych dostawców. Chcemy mieć jeden numer telefonu, pod który możemy dzwonić we wszystkich sprawach dotyczących naszej działalności transportowej i powiązanych z nią usług. Znaleźliśmy odpowiedniego, rzetelnego partnera i jest nim dealer Volvo. 

Zakres obsługi jest bardzo szeroki, ponieważ dealer odpowiada za całą flotę pojazdów Frigolanda. Dotyczy to także naczep, agregatów chłodniczych, a nawet pojazdów innych marek. Frigolanda w czasie rzeczywistym zarządza procesami logistycznymi swoich klientów, zaś dealer Volvo, z pomocą systemu Dynafleet, w czasie rzeczywistym monitoruje użytkowane przez firmę samochody ciężarowe. I to właśnie dealer decyduje, kiedy dany pojazd wymaga obsługi technicznej i określa jej termin. 

– Obsługa serwisowa nie zawsze jest wykonywana w stacji należącej do dealera – wyjaśnia van Leeuwen.

– Niekiedy prościej jest wysłać pojazd gdzie indziej, jeżeli jest to korzystniejsze z punktu widzenia naszego harmonogramu. Tak precyzyjna koordynacja wymaga, co oczywiste, efektywnej współpracy.

Jedną z najlepszych cech systemu Dynafleet jest strona graficzna, dzięki czemu dane są łatwe do interpretacji przez kierowcę.

Dynafleet odgrywa ważną rolę w Frigolanda. Van Leuwen wyjaśnia, że system ten działa jak łącznik między wewnętrznymi systemami firmy a jej pojazdami. Obecnie Frigolanda ma zainstalowany Dynafleet we wszystkich swoich pojazdach, także w trzech ostatnich samochodach ciężarowych innej marki. Poza monitorowaniem wskaźników wydajności, Frigolanda musi nadzorować swoich kierowców. Dlatego Dynafleet jest także wykorzystywany jako narzędzie do monitorowania pojazdów, rejestracji czasu pracy kierowców i pobierania danych z tachografów. To pozwala zaoszczędzić mnóstwo czasu. Firma nie korzysta ze wszystkich danych w sposób ciągły, lecz wybiera odpowiedni zakres i okres monitorowania, który ją interesuje.

Rzecz jasna, monitorujemy zużycie paliwa. Moim zdaniem, jedną z najlepszych cech systemu Dynafleet jest strona graficzna, dzięki czemu dane są łatwe do interpretacji przez kierowcę. W celu wzmocnienia nadzoru oraz spełniania wymogów formalnych, korzystamy z organizowanych przez Volvo szkoleń kierowców. Właściwie, to rozszerzyliśmy je na cały nasz personel, by wzmacniać wzajemne zrozumienie i zaufanie. Bo tak naprawdę tylko to się liczy. 

 

Frigolanda

Firma założona w 1986 r. Rozwinęła się w dostawcę kompleksowych usług logistycznych w branży chłodniczej, posiadającego osiem oddziałów w Holandii, Belgii, Niemczech i Polsce. Łącznie dysponuje powierzchnią magazynową na 80 000 palet. Poza magazynowaniem i dystrybucją towarów, na obszarze Beneluksu Frigolanda oferuje również inne usługi logistyczne. Wszystkie oddziały firmy posiadają co najmniej certyfikat IFS. Polski odziała firmy jako jedyny w tym kraju posiada certyfikaty IFS i BRC. Frigolanda korzysta z najnowocześniejszych systemów informatycznych, dzięki czemu może oferować swoim klientom najlepsze rozwiązania logistyczne czasu rzeczywistego.

Właściciele: H. van Leeuwen and R. Teeuwen
Liczba pracowników: 160, z czego 30 to kierowcy.