Trucks

8 często zadawanych pytań dotyczących samochodów ciężarowych zasilanych gazem

| 4 min
Aby poradzić sobie z rosnącymi kosztami oleju napędowego i zastąpić paliwa kopalne, firmy transportowe mogą rozważyć samochody ciężarowe zasilane skroplonym biogazem (bio-LNG). Ale jaka jest różnica między różnymi rodzajami gazu, jakie są koszty i w których zadaniach transportowych pojazdy na gaz sprawdzą się najlepiej?
8 często zadawanych pytań dotyczących samochodów ciężarowych zasilanych gazem

Obecnie istnieje zapotrzebowanie na różne rodzaje paliw i układów napędowych, aby sprostać potrzebom zielonej transformacji. Biogaz to alternatywa, która może zdekarbonizować sektor pojazdów o dużej ładowności, a jednocześnie stanowi długoterminowe rozwiązanie energetyczne.
 

Liczba stacji tankowania skroplonego gazu rośnie obecnie zwłaszcza w Europie, a gaz jest już realną alternatywą dla oleju napędowego, również na dłuższych trasach. W tej chwili ponad 60% mocy produkcyjnych biogazu znajduje się w Europie i Ameryce Północnej. Europa jest obecnie wiodącym regionem z 20 000 biogazowni.
 

Niemal jedna trzecia światowej produkcji biogazu odbywa się w Chinach, które dążą do zwiększenia jego wytwarzania na obszarach wiejskich przy jednoczesnej poprawie praktyk gospodarowania odpadami, aby do 2030 r. wyprodukować prawie 17 milionów ton ekwiwalentu ropy naftowej (Mtoe) (dziś to ok. 7 Mtoe dzisiaj). Indie natomiast będą wspierać finansowo lokalne elektrociepłownie wykorzystujące biogaz. Produkcja biogazu rośnie także w Indonezji, Malezji i Tajlandii, gdzie będzie się w tym celu wykorzystywać ogromne ilości dostępnych pozostałości przemysłowych.
 

W 2022 r. Komisja Europejska przedstawiła plan REPowerEU mający na celu zmniejszenie zależności od rosyjskich paliw kopalnych na długo przed 2030 r., co obejmuje przyspieszenie wprowadzania energii ze źródeł odnawialnych. Biomethane Action Plan określa narzędzia, w tym nowe partnerstwo przemysłowe w zakresie biometanu oraz zachęty finansowe do dziesięciokrotnego zwiększenia produkcji (w porównaniu z 2021 r.) do 35 miliardów metrów sześciennych do 2030 r., aby móc zastąpić paliwa kopalne w sektorze transportu. 

Ale jaka jest różnica między rodzajami paliw gazowych i jak wypadają one w porównaniu z olejem napędowym?

Oto 8 typowych pytań związanych z gazem:

1. Co to jest skroplony biogaz (bio-LNG)?

Bio-LNG, znany również jako skroplony biogaz, składa się głównie z metanu, podobnie jak LNG. Bio-LNG jest paliwem niekopalnym wytwarzanym w procesie, w którym biogaz z odpadów organicznych, takich jak obornik, szlam i odpady żywnościowe, jest przetwarzany na wysokiej jakości biometan i skraplany do –162 stopni Celsjusza. W porównaniu z LNG, bio-LNG emituje znacznie mniej CO₂. Ma również większy potencjał paliwowy (możliwość zastąpienia oleju napędowego) niż inne alternatywy, takie jak biodiesel. Bio-LNG można również wytwarzać lokalnie, ograniczając koszty transportu i emisje dwutlenku węgla oraz przyczyniając się do uzyskania bezpieczeństwa energetycznego.
 

2. Co to jest skroplony gaz ziemny (LNG)?

Skroplony gaz ziemny to gaz ziemny, który został schłodzony do postaci płynnej do transportu i przechowywania. Wprawdzie gaz ziemny jest paliwem kopalnym, jednak skroplony gaz ziemny (LNG) może zmniejszyć emisje CO₂ o 10–20% w porównaniu z olejem napędowym, ze względu na mniejszą ilość węgla na jednostkę energii. LNG jest przedmiotem globalnego obrotu, co oznacza, że jest częścią światowego handlu energią i jest wysyłany na cały świat.

3. Co to jest sprężony biogaz (bio-CNG) i gaz ziemny (CNG)?

Jedyna różnica między bio-LNG/LNG a bio-CNG/CNG polega na tym, że ten drugi jest sprężany pod wysokim ciśnieniem i przechowywany w zbiornikach na samochodzie ciężarowym. Wadą sprężonego gazu jest to, że zasilane nim samochody ciężarowe mają mniejszy zasięg niż zasilane skroplonym gazem. Podobnie jak w przypadku bio-LNG, sprężony biogaz (bio-CNG) może być produkowany lokalnie i jest paliwem niekopalnym, podczas gdy CNG jest paliwem kopalnym.

4. Jaką odległość można przejechać samochodem ciężarowym zasilanym gazem?

Obecnie samochody ciężarowe zasilane LNG i bio-LNG mogą przejechać do 1000 km przed ponownym tankowaniem, co czyni go opłacalnym paliwem do zastosowań długodystansowych. CNG zapewnia krótszy zasięg i jest częściej używany w transporcie lokalnym.

5. Jaki rodzaj transportu jest odpowiedni dla samochodów ciężarowych zasilanych gazem?

CNG i bio-CNG były tradycyjnie wykorzystywane w transporcie lokalnym, takim jak dystrybucja i wywóz śmieci w miastach. Elektryczne samochody ciężarowe stają się konkurencyjną alternatywą w miastach, co otwiera nowe możliwości wykorzystania biogazu, na przykład w samochodach ciężarowych do transportu długodystansowego w postaci bio-LNG. Podobnie jak LNG, bio-LNG ma wysoką gęstość energii, dlatego samochody ciężarowe zasilane gazem nadają się do transportu na duże odległości. W dłuższej perspektywie samochody ciężarowe zasilane gazem staną się uzupełnieniem elektrycznych samochodów ciężarowych. Szczególnie w przypadku zasilania biogazem. 


6. Która z możliwości jest tańsza – gaz czy olej napędowy?

Zależy to od kilku czynników i specyficznych warunków rynkowych. Samochód ciężarowy zasilany gazem jest droższa niż odpowiednik z silnikiem wysokoprężnym, ale całkowity koszt eksploatacji może być niższy dzięki niskim cenom gazu lub różnym zachętom, takim jak opłaty drogowe lub podatki. Samochody ciężarowe zasilane biogazem mogą być również warunkiem utrzymania istniejących lub zdobycia nowych możliwości biznesowych ze względu na rosnące wymagania dotyczące ochrony środowiska.
 

7. Jaka jest sytuacja infrastruktury gazowej – np. dostępność, możliwości tankowania i najbliższe inwestycje?

Stały i intensywny rozwój dotyczy zarówno infrastruktury, jak i samochodów ciężarowych zasilanych gazem. Biogaz i biometan to najszybciej rozwijające się postacie bioenergii i nawet jeśli znaczna część produkcji biogazu ma miejsce w Europie i Ameryce Północnej, Międzynarodowa Agencja Energetyczna (IEA) uważa, że ich udział w światowym rynku całkowitego zapotrzebowania na bioenergię wzrośnie z obecnych 5% do 12–20% w zależności od przyszłych scenariuszy.

W Europie istnieje już ponad 600 stacji LNG/bio-LNG. W ciągu roku przybyło ponad 100 stacji. Inwestuje się również w produkcję bio-LNG i główne podmioty przesuwają się w kierunku bio-LNG, ponieważ istnieje potrzeba przejścia na paliwa niekopalne. Czas tankowania gazu i oleju napędowego jest zbliżony, jednak zimny skroplony gaz wymaga zachowania standardowych środków ostrożności.
 

8. Czy warto zainwestować w samochód ciężarowy zasilany gazem?

Samochody ciężarowe zasilane gazem mogą być konkurencyjną alternatywą dla pojazdów z silnikami wysokoprężnymi, a technologia gazowa jest stale ulepszana pod względem wydajności i zasięgu. A biogaz (bio-LNG) przynosi korzyści związane z obiegiem zamkniętym i klimatem, których oczekuje coraz więcej klientów z branży transportowej. To także paliwo alternatywne, które już dziś jest dostępne w wielu miejscach.


Dowiedz się więcej o samochodach ciężarowych zasilanych gazem tutaj lub skontaktuj się z lokalnym dealerem, aby uzyskać więcej informacji.

Najczęściej zadawane pytania dotyczące bio-LNG

Powiązane artykuły